വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോക്താക്കൾ നടത്തിയ എല്ലാ തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പട്ടികയാണ് ഇത്. എല്ലാ നാമമേഖലകളുടെയും തിരുത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടിക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

1–1000തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1 സ്വാഗതസംഘം 104,379
2 Vssun 82,152 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
3 Rojypala 78,602 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
4 VsBot 74,687 യന്ത്രം
5 Meenakshi nandhini 74,127 കാര്യനിർവാഹകൻ
6 Jotter 64,548 യന്ത്രം
7 EmausBot 60,652
8 Xqbot 42,668
9 Georgekutty 42,575 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
10 Malikaveedu 38,730 കാര്യനിർവാഹകൻ
11 MadPrav 37,054 യന്ത്രം
12 MerlIwBot 35,672
13 ബിപിൻ 33,926 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
14 Anoopan 32,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
15 Kiran Gopi 32,030 ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
16 Fotokannan 31,126 കാര്യനിർവാഹകൻ
17 Luckas-bot 29,349 യന്ത്രം
18 Drajay1976 27,423 കാര്യനിർവാഹകൻ
19 Vengolis 26,986 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
20 Arjunkmohan 26,975 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
21 Razimantv 26,317 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
22 TXiKiBoT 25,788 യന്ത്രം
23 Jacob.jose 24,800 കാര്യനിർവാഹകൻ
24 Irvin calicut 24,447 കാര്യനിർവാഹകൻ
25 Viswaprabha 24,180 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
26 ShajiA 23,993 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
27 Vinayaraj 22,381 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
28 Shijualex 20,501 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
29 Manojk 19,799 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
30 SieBot 19,678 യന്ത്രം
31 Challiyan 19,489 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
32 Dvellakat 19,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
33 Ranjithsiji 17,108 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
34 Sidharthan 16,718
35 Sidheeq 16,605 autopatrolled
36 VolkovBot 15,857 യന്ത്രം
37 Rameshng 15,668 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
38 Junaidpv 15,522
39 Raghith 15,342 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
40 Abhishek Jacob 14,572
41 Manuspanicker 14,571 കാര്യനിർവാഹകൻ
42 Vijayanrajapuram 14,087 കാര്യനിർവാഹകൻ
43 PsBot 13,521 യന്ത്രം
44 Praveenp 12,810
45 RajeshUnuppally 12,080 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
46 Jairodz 11,847 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
47 WikitanvirBot 11,826 യന്ത്രം
48 Ezhuttukari 11,384
49 MediaWiki message delivery 10,748 യന്ത്രം
50 Arunsunilkollam 10,562 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
51 Yousefmadari 10,429 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
52 Rameshngbot 10,297 യന്ത്രം
53 Sreejithk2000 10,232 കാര്യനിർവാഹകൻ
54 Irshadpp 10,179 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
55 AJITH MS 9,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
56 Vicharam 9,850
57 ZéroBot 9,638
58 Akhilan 9,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
59 Sadik Khalid 9,052
60 Akhiljaxxn 8,840 കാര്യനിർവാഹകൻ
61 Simynazareth 8,820 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
62 Sugeesh 8,519 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
63 MkBot 8,236 യന്ത്രം
64 Shijan Kaakkara 7,938 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
65 Satheesan.vn 7,873
66 Babug 7,609 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
67 Alfasst 7,488 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
68 MelancholieBot 7,430 യന്ത്രം
69 JAnDbot 7,369 യന്ത്രം
70 ViswaBot 7,311 യന്ത്രം
71 Deepak885 7,299 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
72 Niyas Abdul Salam 7,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
73 Sachin12345633 7,136 autopatrolled
74 Ramjchandran 6,950 കാര്യനിർവാഹകൻ
75 CommonsDelinker 6,866 autopatrolled
76 Jose Arukatty 6,848 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
77 Escarbot 6,820 യന്ത്രം
78 DragonBot 6,769 യന്ത്രം, IM
79 Sai K shanmugam 6,721 autopatrolled
80 Jyothis 6,628 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
81 Addbot 6,577
82 Saul0fTarsus 6,540 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
83 ArthurBot 6,469
84 Adv.tksujith 6,446 കാര്യനിർവാഹകൻ
85 Mpmanoj 6,393 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
86 Mlbot 6,317 യന്ത്രം
87 Erfanebrahimsait 6,232 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
88 Jigesh 6,199
89 Zuhairali 6,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
90 Uajith 6,058 autopatrolled
91 Rajeshodayanchal 6,026 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
92 Adithyakbot 5,920 യന്ത്രം
93 Adithyak1997 5,721 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
94 Jkadavoor 5,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
95 Arjuncm3 5,548 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
96 FoxBot 5,083 യന്ത്രം
97 Kgsbot 5,077 യന്ത്രം
98 Prabhachatterji 5,037 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
99 Johnchacks 5,018 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
100 TobeBot 4,869 യന്ത്രം
101 Sreenandhini 4,831 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
102 Netha Hussain 4,744 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
103 Shajiarikkad 4,681 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
104 Obersachsebot 4,676
105 Thijs!bot 4,576 യന്ത്രം
106 Aruna 4,546
107 Gnoeee 4,446 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
108 Subeesh Balan 4,260 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
109 Akhilaprem 4,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
110 Manjithkaini 4,143
111 Pradeep717 4,108 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
112 RedBot 3,862
113 New user message~mlwiki 3,824
114 Kjbinukj 3,764 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
115 AswiniKP 3,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
116 Tux the penguin 3,661
117 Wikiwriter 3,626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
118 Idioma-bot 3,602 യന്ത്രം
119 Alexbot 3,555 യന്ത്രം
120 TjBot 3,473 യന്ത്രം
121 Shibukthankappan 3,443 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
122 സുദീപ്.എസ്സ് 3,418
123 Kaitha Poo Manam 3,399 autopatrolled
124 Vijith9946956701 3,286 autopatrolled
125 Shaikmk 3,280 autopatrolled
126 Jameela P. 3,170 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
127 AlleborgoBot 3,147 യന്ത്രം
128 Akbarali 3,039 autopatrolled
129 Rsvkjafs6ias432t 3,027 autopatrolled
130 Fuadaj 2,994 autopatrolled
131 Sivahari 2,993 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
132 MastiBot 2,918
133 Jafarpulpally 2,894 autopatrolled
134 Krishh Na Rajeev 2,881
135 HiranES 2,862 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
136 Habeeb Anju 2,857
137 Roshan 2,837 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
138 Thachan.makan 2,835 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
139 Sruthi 2,827 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
140 Naveen Sankar 2,770 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
141 Bluemangoa2z 2,756
142 Anee jose 2,739 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
143 KamikazeBot 2,674
144 Fifthman 2,665 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
145 Ajeeshkumar4u 2,547 autopatrolled
146 Adarshjchandran 2,537
147 Apnarahman 2,525 autopatrolled
148 Sahirshah 2,524 autopatrolled
149 Deepugn 2,493
150 Noblevmy 2,493 autopatrolled
151 Athulbnair 2,483 autopatrolled
152 Ptbotgourou 2,468 യന്ത്രം
153 PrasanthR 2,464 autopatrolled
154 Jagadeesh puthukkudi 2,463
155 Sonujacobjose 2,455 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
156 Chandrapaadam 2,391 autopatrolled
157 Pathbot 2,388 യന്ത്രം
158 Shagil Kannur 2,364 autopatrolled
159 Sidnbot 2,316 യന്ത്രം
160 Abijithka 2,301 autopatrolled
161 JackieBot 2,190 യന്ത്രം
162 സതീഷ്ആർവെളിയം 2,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
163 Loveless 2,180 യന്ത്രം
164 Ovmanjusha 2,153 autopatrolled
165 Fairoz Pinarayi 2,134 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
166 Sreejithkoiloth 2,121 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
167 AvocatoBot 2,085 യന്ത്രം
168 Davidjose365 2,078 autopatrolled
169 Saleeshkumar2000 2,051 autopatrolled
170 Roland zh 1,965 autopatrolled
171 HRoestBot 1,959
172 Vaikoovery 1,892 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
173 LaaknorBot 1,873
174 Feelgreen630 1,872 autopatrolled
175 Edukeralam 1,866 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
176 Synthebot 1,838 യന്ത്രം
177 Anilankv 1,812 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
178 Shabeeb1 1,804
179 Mangalat 1,795 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
180 Tgsurendran 1,778 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
181 Ananth sk 1,751 autopatrolled
182 Pranchiyettan 1,723 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
183 タチコマ robot 1,719 യന്ത്രം
184 Vijayakumarblathur 1,717 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
185 Rubinbot 1,707
186 TinucherianBot II 1,674 യന്ത്രം
187 Jessepfrancis 1,662
188 Abin jv 1,640 autopatrolled
189 ScriptDoctor 1,625 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
190 UltraBot 1,619 യന്ത്രം
191 Makecat-bot 1,605 യന്ത്രം
192 Arayilpdas 1,595 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
193 Nijusby 1,587 autopatrolled
194 Mmlabeeb 1,546
195 Manubot 1,544 യന്ത്രം
196 Vagobot 1,505 യന്ത്രം
197 Johnson aj 1,504 autopatrolled
198 Pratheesh prakash 1,462 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
199 Anoop Manakkalath 1,456 autopatrolled
200 Mjbmrbot 1,454 യന്ത്രം
201 Devasiajk 1,451
202 Suraj 1,441 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
203 Ukri82 1,431 autopatrolled
204 Hrishikesh.kb 1,413 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
205 Captainofhope 1,378
206 CarsracBot 1,376 യന്ത്രം
207 AvicBot 1,346
208 Rotlink 1,330 autopatrolled, യന്ത്രം
209 Neonwikione 1,322 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
210 Jayeshj 1,319
211 Vishalsathyan19952099 1,313
212 BotMultichill 1,305 യന്ത്രം
213 Sanu N 1,299 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
214 Anjuravi 1,290
215 MystBot 1,256
216 YFdyh-bot 1,242
217 Salini 1,240
218 991joseph 1,234 autopatrolled
219 PipepBot 1,220 യന്ത്രം
220 Riyaz Ahamed 1,210
221 Amirobot 1,209
222 Movses-bot 1,209 യന്ത്രം
223 Sreeram Sree 1,199
224 Dexbot 1,195
225 D'ohBot 1,193
226 Lijujacobk 1,181
227 Irarum 1,150
228 AjayPayattuparambil 1,140
229 Sreeeraaj 1,134
230 കാർത്തുമ്പി 1,120 autopatrolled
231 Lee2008 1,111
232 Jadan.r.jaleel 1,110 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
233 Razibot 1,104 യന്ത്രം
234 Advjuvairianv 1,095 autopatrolled
235 Abhilash raman 1,089 autopatrolled
236 Arunravi.signs 1,017 autopatrolled
237 Dinamik-bot 1,004
238 Mohanpn 997
239 HerculeBot 996 യന്ത്രം
240 FarEnd2018 994
241 SilvonenBot 986
242 Robbot 979 യന്ത്രം
243 Zorrobot 969
244 വിവരവിചാരം 905
245 Vinesh pushparjunan 893 autopatrolled
246 Jose Mathew C 890 autopatrolled
247 അറിവ് 882
248 Mayooramc 865 autopatrolled
249 Darkicebot 862
250 Anish nellickal 859
251 HiW-Bot 835 യന്ത്രം
252 Aby john vannilam 834
253 Bijee~mlwiki 806
254 Reji Jacob 806
255 Path slopu 794
256 Harshanh 789 autopatrolled
257 Almabot 785
258 PrinceMathew 770 autopatrolled
259 CocuBot 770 യന്ത്രം
260 DSisyphBot 769
261 Ranjith-chemmad 764 autopatrolled
262 അച്ചുകുളങ്ങര 753 autopatrolled
263 Tonynirappathu 748 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
264 Purbo T 747 യന്ത്രം
265 Dhruvarahjs 732
266 YiFeiBot 722
267 Irumozhi 720 autopatrolled
268 Sajithvk 707
269 Vibitha vijay 705
270 JYBot 698 യന്ത്രം
271 Monu1618 693
272 SIVARAJ 692
273 Martin-vogel 688
274 Skp valiyakunnu 675
275 Kpbolumbu 674 autopatrolled
276 Sivavkm 671 autopatrolled
277 Arunmohanpavi 669
278 M.R.Anilkumar 661
279 Mujeebcpy 660 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
280 Sahridayan 652
281 Xdpdcy2018 637 autopatrolled
282 Greeshmas 635
283 SassoBot 633
284 Caduser2003 628
285 Pathaayan 625
286 Rijolijo 623
287 Kevinsooryan 605
288 Naveenpf 599 autopatrolled
289 Jasimfarooq 598
290 BipinSankar 594
291 Ajaykuyiloor 588 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
292 Shyam prasad M nambiar 581
293 Authordom 560
294 தமிழ்க்குரிசில் 559
295 ഹരിത് 550
296 ചെങ്കുട്ടുവൻ 550 autopatrolled
297 Sajithbhadra 548
298 Lalsinbox 545 autopatrolled
299 Rajendu 538
300 Ragesh Punalur 535
301 Panavalli 525
302 പ്രശോഭ് 524 autopatrolled
303 Aneeshgs 522 autopatrolled
304 ഷിനാസ് 518
305 Redirect fixer 514
306 ബി. സ്വാമി 510
307 Martinkottayam 501
308 Sajetpa 483
309 Jobinbasani 483
310 നിരക്ഷരൻ 478
311 PixelBot 470
312 Sudhir Krishnan 468
313 Asmkparalikkunnu 461
314 Translation Notification Bot 459 autopatrolled
315 F2003305 458
316 Pency 449
317 Nithinthilak 446
318 Aronjos1 445
319 Jacobnainan 441
320 Kalesh 437
321 Diegovishnu 436
322 റിൻഗോൾ22 436 autopatrolled
323 Vipinkumartvla 433
324 Saithalavi 430
325 Peringz 427
326 S.pratheesh 425
327 Justinpathalil 424
328 Pathoschild 421
329 Santhoshj 416
330 Devgowri 415
331 KLBot2 415
332 Calicuter 413
333 Ahamedsageerkv 406
334 മേൽവിലാസം ശരിയാണ് 397
335 Appi Hippi 391
336 Pkgmohan 388 autopatrolled
337 Jahangeer 386
338 Baluperoth 386
339 AthulKriZz 385
340 Tinucherian 383 autopatrolled
341 DAndC 382
342 ABHINAV MANGATTIDAM 380
343 ചാണ്ടി 376
344 GhalyBot 374 യന്ത്രം
345 Suniltg 366
346 Jasif 363
347 Oracle125 362
348 Suneesh 359
349 Noufalom 358
350 Mutuluki 357
351 India142 357
352 YOUSAFVENNALA 357
353 AboobackerAmaniOfficial 355
354 SpBot 351 യന്ത്രം
355 Vasudevantv 350
356 Shinujeril 350
357 ശ്രീകല 349
358 Louperibot 348
359 Chobot 346
360 Binnag 344
361 Vtbijoy 344
362 Santhosh.thottingal 343 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
363 Ansaraziz82 343
364 Chiyami 342 autopatrolled
365 Aldo 1980 338
366 Pranoyz11 337
367 Manumg 336
368 Varavelppu 333
369 Sreerag palakkazhi 332
370 Bhoomi 330
371 Basheer pktr 327
372 Gauthsree 324
373 Hbkrishnan 324
374 Musafir 322
375 Mithu 320
376 Dittymathew 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
377 Ambadyanands 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
378 Shino jacob koottanad 317 autopatrolled
379 ശിവപ്രസാദ് 314
380 Civilinformer 311
381 ഹരിതകൈരളി 311
382 Krishnamurthi 310
383 Jithindop 305
384 AG47 303
385 Prof tpms 303
386 Jasz 300
387 SantoshBot 299 യന്ത്രം
388 Muralivanoor 299
389 Luqmankvk 297
390 Vinodvarmah 296
391 Harikrishnank123 295
392 WOPR 292
393 Sijocalicut 290
394 Usamuba 287
395 Jithinrajtk 287
396 Psdeepesh 286
397 Kannanpallippad 285
398 Pratheesh sreenivasan 284
399 Sherifchalavara 283
400 Kumar ettumanoor 280
401 JhsBot 280
402 CKLatheef 278
403 Aviyal 278
404 Menon Manjesh Mohan 278 autopatrolled
405 സെനിൻ അഹമ്മദ്-എപി 273
406 DhiluSen 273
407 Baburajpm 269
408 QuickFixMe 268
409 Mynaumaiban 267
410 ArtsRescuer 266
411 Travancorehistory 265
412 AnilaManalil 262 autopatrolled
413 Korangad 261
414 Lucia Bot 259
415 Shameerphasan 258
416 അഭിലാഷ്.കെ.കെ. 256
417 Kannan843 253
418 SUryagAyathri 251
419 തന്നവാരിത്തീനി 250
420 M.s.augustine,nettoor 250
421 Eximius.vkm 248
422 Prasanths 246
423 Renrav 246
424 Reachjoy 244
425 SaddamHussain 244
426 Arjun Muraleedharan Madathiparambil 244
427 EdwardsBot 242
428 Sandeep.s 242
429 Arkarjun1 240
430 Kirancp 239
431 അച്ചായൻ 238
432 Raveendrankp 237
433 Devanshy 237
434 ChandlerMinh 237
435 Rinuthomas90 236
436 Gerakibot 232
437 Sadik khalid (AWB) 227
438 Asees 227
439 Pp.pp238 225
440 Ashique2020 225
441 Arun.arunb 224
442 Rkkattil 222
443 Musicindia1 222
444 Not4u 220
445 നാരായണൻ നായർ 220
446 Githesht 219
447 DarafshBot 219 യന്ത്രം
448 Curious10 217
449 Vinodmp 216
450 Jain 216
451 Mathews sunny 216
452 Arunchullikkal 214
453 എൻ സാനു 213
454 Tsanu 212
455 Mims Mentor 211
456 Kamalvengara 211
457 Firos ak 210
458 Sebinaj 210 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
459 Umesh.p.nair 209
460 Rajeevchandranc 209
461 Ryanacnt 209
462 Sujithms 207
463 Unnikn 207
464 Kavya Manohar 206
465 Arunelectra 204
466 Drkanam 203
467 Apibrahimk 203
468 Slowking4 203
469 Navastk 203
470 Rahul m94 203
471 Arjun vm aju 201
472 Ameenmgm 201
473 Manpow 200
474 Drsanthoshnair 199
475 FirozVellachalil 198
476 Austria156 198
477 Wikitanu 198
478 Njavallil 196
479 Sreesarmatvm 196
480 Altocar 2020 195
481 Backer 194
482 Fasilchola 192
483 Tvn 190
484 Paurasthya 189
485 Raviscn 188
486 Yalamlam 186
487 Vpnkk 186
488 Abuanand01 185
489 Jishal prasannan 185
490 Musafir1 184
491 Kerala Lilliput 184
492 Sabarish 183
493 Ajamalne 182
494 Vnrakeshpnm 180
495 Bijink 180
496 Wwbot 180 യന്ത്രം
497 NordNordWest 179
498 Abdullah.k.a 178
499 സുപ്പു 178
500 Thampuran816 178
501 Lakshmanan 177
502 Tegel 176
503 Bharath chand. 176
504 Mathew2006 175
505 Mullookkaaran 175 autopatrolled
506 Vishnuprasadktl 175
507 Karikkan 174 autopatrolled
508 Sudev.K.Vijay 173
509 Murtasa 172
510 Aneezone 171
511 V m rajamohan 171
512 Rajesh3009 171
513 Vaishakparambath 171
514 Fry1989 170 autopatrolled
515 Sumanbabud 168
516 Adarshkpillai 166
517 Vaishakparamb 166
518 Cibu 164 autopatrolled
519 Mandan moothappa 163
520 Ranjan 163
521 KannanVM 162 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
522 ജലജ പുഴങ്കര 161
523 Syum90 161
524 Akhil.bharathan 161
525 Tedka 159
526 Pachapeedika 159
527 Diego Grez Bot 159 യന്ത്രം
528 Bijuneyyan 158
529 Saranyabhoomi 158
530 ഉപ്പേരിക്കുരുള 157
531 Ammuvechi 156
532 Babumjacob 156
533 Sreyasvalsan 156
534 Arsh 18 155
535 Jigbot 154 യന്ത്രം
536 Ebrambot 154 യന്ത്രം
537 Kosfsadewrdf 153
538 Mithravishnu 152
539 Papooty 152
540 Satvikgeetha 152
541 Sreedharantp 151
542 Prvnms 150
543 99v 150
544 Navaneethpp 150
545 Byrialbot 149 യന്ത്രം
546 Sreejith Kumar 149
547 Neelamperoor 149
548 الصبي الهندي 148
549 Chemboor patteri 146
550 കൈപ്പള്ളി 145
551 Muro Bot 145 യന്ത്രം
552 Mlbnkm1 145
553 Dpradeepkumar 145
554 Yadhu Krishna M 144
555 Sathya122004 144
556 ലച്ചു 143
557 Xainhe 143
558 KidsBot 142
559 Sevak 141
560 Manikandan kkunnath 141
561 Ercé 141
562 Hithinlal 141
563 Sandeepndas 140
564 Versatilegeek 139
565 SALIMKAVANUR 139
566 Lallji 137
567 BOTijo 137
568 RjpBot 136 യന്ത്രം
569 Abhilashsmpta 135
570 Shajudeen 134
571 Kottackadan 134
572 Arfaz 134
573 Suhailsmsm 134
574 Toms JS 133
575 Francisdianish 133
576 Santhoshnta 133
577 Praveenkoramkottil 133
578 Rijinatwiki 133
579 Calipso 132
580 Devanandpillai 132
581 Ktpna 132
582 Abhibot 131 യന്ത്രം
583 Vivek Viswam Vvt 130
584 Rajeevvadakkedath 130
585 Chittranjan Ezhuthachan 130 autopatrolled
586 Ashraf irimbiliyam 130
587 Kalakki 129
588 1997kB 129
589 FiriBot 128 യന്ത്രം
590 Nileena joseph~mlwiki 127
591 Argopal 127
592 Kalidas535 127
593 Daredevil Duckling 126
594 Nihar POPS 126
595 Chindhakan 125
596 Premcheriyath 125
597 Hekerui 125
598 Kmoksy 125
599 Ks.mini 124
600 Amalendu Nambiyar 124
601 ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ 123
602 Gkdeepasulekha 123
603 AniVar 123
604 Benson 123
605 Vjjoshy 123
606 Rajeshpn80 122
607 Shansunnyp 122
608 Patricedward 122
609 Hemanthjijo 122
610 Sanil2 122
611 Dsbabu 121
612 Suhail hidaya 121
613 Basanth.K.B. 121
614 Simon Cheakkanal~mlwiki 119
615 MerlLinkBot 119 യന്ത്രം
616 Sruthi aami 119
617 Bichumannar 119
618 Shaheer p 119
619 Hallucinations 118
620 Muhammed lukman 118
621 Nishra D'Mshiha 118
622 Vanajan 118
623 KodamPuli 117
624 Arjun&robin 117
625 とある白い猫 115
626 Chithram 115
627 M.S.Augustine 114
628 Ajithkavi 114
629 Libin 114
630 Illegitimate Barrister 113
631 VALKYRIS 113
632 Sreekanthv 113
633 അപ്പു 112
634 ശിവൻ 112
635 JijoKuriakose 111
636 Ansha.vs 111
637 Sandinisukumar 111
638 RobinThomas 110
639 Ashccj 109
640 Amaltaskombu 109
641 Vishalissac 108
642 Vis M 108
643 Shafi ponnad 108
644 Outlander07 108
645 കടമ്മനിട്ട 108
646 Achukulangara 107
647 Malikaveed 107
648 Robykurian 107
649 Vileshkias 107
650 WOSlinker 107
651 Archaeodontosaurus 106
652 Epggireesh 106
653 Abdul hameed kp 106
654 Vm devadas 105
655 Kaaliyambi 105
656 Muralikpillai 105
657 Balasankarc 104 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
658 സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ 104
659 Nijuman789 104
660 ഷിനോജ് 103
661 Evuraan 102
662 Achayan007 102
663 Manikandan 102
664 Abudhabi123 102
665 MouseTrap2015 101
666 Devathulasi 101
667 Anishviswa 100
668 Rajeev07nair 100
669 Divya 99
670 Abuamju 99
671 Sughoshputhiyaveettil 99
672 Otrajesh 99
673 Akhil roshan 99
674 Aikkadan 99
675 George21 98
676 Jacknjill 98
677 Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki 98
678 സാജൻ 98
679 Shaheed Hemukalani 98
680 Sotiale 97
681 Kishor.clt 96
682 Mabdulvajidm 96
683 Sudheesh Raghavan 96
684 Praka123~mlwiki 95
685 Aneesvt 95
686 Purushan 95
687 Shanmugamp7 95
688 Ashlyak 94
689 Madhu10k 94
690 Hishampgm 94
691 Salam90390 94
692 Amal U S 94
693 Rathrimazha 93
694 Kkutty 93
695 Mjaseemmk 93
696 Jusjose 93
697 Abhilash2006 93
698 രൂപശ്രീ എം പി 93
699 RIJEESH PARIYARAN 92
700 Neonbulb 92
701 Manojb 92
702 Arunrs 92
703 WhisperToMe 92
704 Jasirvalanchery 91
705 Premchakkungal 91
706 Sabu Kottotty 91
707 Naranath 91
708 Malayalamcinema 91
709 Sodaram 91
710 Sapsree 91
711 Ratheeshmusthu 90
712 Jerilwiki9744 90
713 ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം ) 90
714 Mjithin 90
715 NobelBot 90 യന്ത്രം
716 Renjithmb89 90
717 Chammanthy 90
718 Whitetararaj 90
719 Shekure 89
720 Sujanika 89
721 AbhishekDas.G.H. 89
722 Lazimshahad 89
723 Kayakkunn 89
724 Njansandeep 89
725 Naveengireesan 88
726 Amalsonly 88
727 An.aneesh 88
728 Mirsabsahad 88
729 Mydreamsparrow 88
730 Johnsaji 87
731 Abypeedikayil 87
732 Nikhilbiju67 87
733 Joshua Issac 87
734 Thinkdigit 87
735 Skvasundharan 86
736 Sajeevdbi 86
737 ൧൯൨൧ 86
738 Mozhiyalan 86
739 Shiju 86 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
740 Gopalchristy 86
741 Hari Vadassery 86
742 Shaminarayanan 85
743 Ajayrangaraj 85
744 Nikhilvishnupv 85
745 Baib 85
746 Jaisuvyas 85
747 Krishnachandranvn 85
748 Sreeharic 85
749 Ashok.tcr 85
750 Cpsathar 85
751 Abhijith R Mohan 85
752 Yasircmd 84
753 Esopukltd 84
754 Gayathrikarthika 84
755 Karthikagayathri 83
756 Shafeeq Thamarassery 83
757 Appusviews 83
758 Ranjith kannapuram 83
759 Aswanthep 83
760 Mazha82 82
761 Amalnahar 82
762 Tigernmasrothatchaid 82
763 Bharathigwthm 82
764 Lavalsal 82
765 മീര എം പി 82
766 SindhuJose 82
767 ശ്രീബിൻ 82
768 Vknizar 81
769 Jithinsamgeorge 81
770 Ayathanalok 81
771 Hamnashafeer 80
772 Martin Urbanec 80
773 Thadathil 80
774 മനുഏളപ്പില 80
775 Hagennos 80
776 Manojps 80 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
777 Chempoth 80
778 Billinghurst 80
779 Flyingdreams 80
780 Milenioscuro 80
781 Shinilvm 79
782 VishnuSR01 79
783 7niju7 79
784 Kingjones1985 79
785 Party1967 78
786 Arjunashokj 78
787 Mohanantirur 78
788 DEagleBot 78 യന്ത്രം
789 Yanthran 77 യന്ത്രം
790 Designandpeople 77
791 Shajisn 77
792 Ramkumar Kalyani 77
793 Manojmachathi 77
794 Ajingnath 77
795 Sajanmv 76
796 Srevalsan 76
797 Unni.0p 76
798 Adithyan p lal 76
799 WikimediaNotifier 75
800 Nabeelktd 75
801 Seemadin 75
802 Stepanaxis 75
803 Viswajithg 75
804 Emmanueltj143 75
805 കുഴൂർ 75
806 Sufyanmdr 75
807 BGerdemann (WMF) 74
808 Iaminfo 74
809 LinsyDavis 74
810 ShabeerMemunda 74
811 Zainunoonu 74
812 Ananthupsankar 74
813 Anupa.anchor 74
814 Zamanak 74
815 Santhoshslpuram 73
816 DannyS712 73
817 WikiDreamer Bot 73 യന്ത്രം
818 വെള്ളെഴുത്ത് 73
819 Soumyan 73
820 Sujith RS 72
821 Niranjana Prasannakumar 72
822 Santhoshnelson009 72
823 Kvmohankumar 72
824 Rajesh 71
825 Jobyjohnkj 71
826 Vkbmenon 71
827 Jaktoms 71
828 Arun.punnathatta 71
829 Naseeftdy 71
830 Scorpionsurvey82 71
831 Essarpee1 71
832 Unnikrishnan.57 71
833 Mithunrajkeekkamkot 71
834 Haradev 71
835 Salamparalikkunnu 71
836 EVERGREEN for Ever Green 70
837 Gphilip 70
838 Stryn 70
839 Shafi koyamma 70
840 Sushen 69
841 Wutsje 69
842 Momin 69
843 Courcelles 69
844 RadiX 69
845 Kpharshan 69
846 Tokugen Numataka 69
847 Nayibem 68
848 Vishnuprasads.667 68
849 Remotom 68
850 Rohitsv9 68
851 Vimal0212 67
852 Thamanu 67
853 Sodacan 67
854 Gokucherai12 67
855 Nithvarma 67
856 Unice 67
857 Robert roy paiva 67
858 PuttumKadalayum 66
859 Dr Ajay Balachandran 66
860 Joseph jeremiah 66
861 കെ. കെ ബിജു 66
862 Anu Divakaran 66
863 Ashikbp ipb 66
864 Krish56 66
865 Naisamkp 66
866 Amal sudarsanan p 66
867 Thaslimatlk 66
868 Peter Kurisinkal 66
869 Shahicm 65
870 Vishnu vaaish 65
871 Karipparasunil 65
872 Mirshadk 65
873 Hamidkvr 65
874 നന്ദകുമാർ എസ് ആർ 65
875 Deepujoseph 64
876 AnoopanBot 64 യന്ത്രം
877 Rovine 64
878 Epic7joe 64
879 Benhur baiju 64
880 ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം 64
881 Rakeshwarier 63
882 Padmanabhanunnips 63
883 Akmal Hashim Kapat 63
884 Sarathajky 63
885 Nellickal nursery 63
886 Anvar Kunhu 63
887 Marcus Cyron 63
888 Ajesh 63
889 PADAPPARAMBA 63
890 Faolin42 63
891 Vinu raj 62
892 Jayan.thanal 62
893 Shibu jacob 62
894 Vinilaisf 62
895 Subinsebastien 62
896 Deepakmj1989 62
897 HARISRI PUBLICATIONS 62
898 Sourav malayali 62
899 Deepubalan 62
900 Kilayilafsal 62
901 DAISY SEBASTIAN 62
902 Saj2009 61
903 ParottaBeefFry 61
904 Magnefl 61
905 Adhithyan 61
906 Malavika Cof 61
907 PADEEP KUMAR (SHAJI) 60
908 Babel AutoCreate 60
909 Nihal Neerrad S 60
910 Nsreekumar 60
911 മിയമിയ 60
912 Rizkuwait 60
913 Boccaro 60
914 Devanshi 59
915 Ashasathees 59
916 Bijujosephe 59
917 Nicolas 007 59
918 Althafmghouse 59
919 മുഈനുദ്ധീൻ 59
920 Indielov 59
921 Hassan thevalakkara kollam 59
922 Aboobackeramani 58
923 Wieralee 58
924 Sunil~mlwiki 58
925 VC1975 58
926 Broadbot 58
927 Hoo man 58
928 Ilaveyil riswan 58
929 Vaishak1234 58
930 Bharathnet 57
931 Gramam 57
932 Moeng 57
933 Sverigekillen 57
934 Critic007 57
935 Rakheshthayyur 57
936 Orbot1 57 യന്ത്രം
937 Adiths 57
938 Athulvis 56
939 Santops 56
940 Bharath chand 56
941 Olivemalayalamsahithyavedi 56
942 Pravs 55
943 Purodha 55
944 Drnazeer 55
945 Pradeepvkrishna 55
946 97vineeth 55
947 Sreedwishkjagan 55
948 Mumtaz muhammed 55
949 Anoopqtr123 55
950 Racconish 54
951 Tanya.kurian 54
952 LittleKites-18017 54
953 Rjchandran 54
954 DileepKS69 54
955 Hari Shree 54
956 SidhardhRamesh 54
957 Arunkr6 53
958 Keral8 53
959 Jomesh 53
960 Rahul 53
961 K7L 53
962 Harikovilakam 53
963 MPF 53
964 Stephinmathewc 53
965 MalayalamWriter 53
966 Fathima naalukolil 53
967 Adilthuluvath 53
968 Sachunda 52
969 Dumdum 52
970 Rakeshnamboo 52
971 Pkachary 52
972 Ijasaslam 52
973 Ashwin147 52
974 Boldrinmichael 52
975 Krishna Nanda 52
976 പ്രീതി 52
977 Matiia 52
978 അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി 52
979 Samsameer 52
980 Jayakrishna ramanpillai 52
981 Thusharavinesh 52
982 Ghskarippoor 52
983 Sumesh0909 52
984 Msyamlal 51
985 Jomyjosepala2 51
986 Munanas 51
987 സുജയ് വി 51
988 Abjit 51
989 Superstars8547 51
990 Suneesh C 51
991 Jagseer S Sidhu 51
992 Elambassery 51
993 Kraj 51
994 Sinud3 51
995 KondottySultan 51
996 Muthukurussi 51
997 Sanya3 51
998 Valsala 51
999 Jinesh.ptb 51
1000 MalarzBOT 51

1001–2000തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1001 Syam cherai 50
1002 MSBOT 50
1003 Jayarathina 50
1004 Zeal4linux 50
1005 Revikumarvasu 50
1006 Saleemperumukku 50
1007 NjardarBot 50
1008 Pranav V R 50
1009 Atudu 50
1010 Sajeerkanhirode 50
1011 Hariprasad vk 50
1012 Sarafvpz 50
1013 Vpcx 50
1014 Badurudeen Adka 49
1015 Shamsadali 49
1016 PhotoReq 49
1017 Pwoli SARATH 49
1018 മനേഷ് 49
1019 Shajkumar 49
1020 Vividh 49
1021 Sudev.k 49
1022 Jaseer 49
1023 Devanmv 49
1024 MahdiBot 49
1025 Arjunan 49
1026 Arun1995knp 49
1027 Elitre (WMF) 49
1028 Afsalpangode 49
1029 Svijesh21 49
1030 Saroj Uprety 49
1031 റാസി & റസൽ 49
1032 Baiju Thrikkovil 48
1033 Kavitha kaveri 48
1034 Bhamapn 48
1035 RIJEESH 48
1036 Thoolikavani 48
1037 Kambliyil 48
1038 നിലാരാവ് 48
1039 KAIPRAKARAN 48
1040 Binudigitaleye 48
1041 Kmpramod 48
1042 Dr. Anoop.BHMS 48
1043 Veeyess 48
1044 Nandakumar96 48
1045 Revathi 47
1046 Ryoga Godai 47
1047 Céréales Killer 47
1048 Riyaas 47
1049 Wiki13 47
1050 Santoshknambiar 47
1051 Isudev 47
1052 Vysusvcreas 47
1053 ChanduPrasad 47
1054 Ebinjosephv 47
1055 Lakshmanankvvayalapra 47
1056 Muhammednaseef5 47
1057 നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ് 47
1058 Shenil Abraham 47
1059 Yuvagandharva 47
1060 Theckumchery 47
1061 Thazhemon 46
1062 Bookku 46
1063 Rosh0505 46
1064 Nadzik 46
1065 Shameervpz 46
1066 Spacebirdy 46
1067 Antiass 46
1068 Jack Merridew 46
1069 Hghwymn 46
1070 Sijothankam 46
1071 Deepakvc 46
1072 Unnikrishnanblathur 46
1073 Surya veera prathap 46
1074 Erfansaitalpy 46
1075 Sudev Vijay 46
1076 Faizy F Attingal 46
1077 കാളത്തോട് 45
1078 അജയൻസ് 45
1079 Blacknclick 45
1080 Athira Sunil 45
1081 Achayan 45
1082 Ashokrajan12 45
1083 Jowinvp 45
1084 Etj143 45
1085 Manoje.john 45
1086 Antonylejos 45
1087 Zeqox 45
1088 Cjstanly 45
1089 Ershad 45
1090 Sajanjs 45
1091 Noufalshaf 45
1092 Varlaam 45
1093 A.p.balakrishnan 45
1094 Byjuvtvm 45
1095 Agent007bond 44
1096 Rprassad 44
1097 Kajayakumar 44
1098 Soooji 44
1099 Nemo bis 44
1100 Karnan 44
1101 Jayeshhybd 44
1102 Ajayvijayanwiki 44
1103 പനിനീർപ്പൂവ് 44
1104 GoodLib 44
1105 Kokkarani 44
1106 Sonaj K 44
1107 Jayabilla 44
1108 Renith81 44
1109 Nakulnaren1830378 44
1110 Minorax 44
1111 Muhammed shafi kyl 44
1112 Vipinsp 44
1113 Byjuchalad 43
1114 Hashpv 43
1115 Arjun024 43
1116 Amithmilan 43
1117 K p jayakumar 43
1118 Titodutta 43
1119 South Indian Studies 43
1120 Litlok 43
1121 Rose chaayapedia 43
1122 JJMC89 bot 43
1123 Aju Amal 43
1124 JITHIN VIJAYAN 43
1125 Mony Meleveettil 42
1126 ഫവാസ് 42
1127 SidhikThalikulam 42
1128 Wilsoninasu 42
1129 Federico Leva (BEIC) 42
1130 Tulsi Bhagat 42
1131 Divyachackoc 42
1132 Renjithcram 42
1133 Noufal parad 42
1134 Aksarali 42
1135 Nineteen July 42
1136 Pachalam 42
1137 Rajeeshkollakkandi 42
1138 Vsvinod 42
1139 Jinasbacker 42
1140 Graham87 42
1141 Savh 42
1142 Shebaly 42
1143 Dpkbot 42 യന്ത്രം
1144 Alanunni 42
1145 Dave~mlwiki 41
1146 Hanoof 41
1147 Unnipriob 41
1148 Sahrudayan 41
1149 Denniss 41
1150 Akhil2009 41
1151 Yelamlam 41
1152 Faz~mlwiki 41
1153 Lotje 41
1154 DragonflySixtyseven 41
1155 Natukkukachi 41
1156 ഫൈസൽ 41
1157 Primejyothi 41
1158 Alfaponnani 41
1159 സൗമ്യ പാലൂർ 41
1160 Warizpgm 41
1161 Kk.syam83 41
1162 എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ 41
1163 Renu abraham 41
1164 JohnsonPPayammel 41
1165 Chothavoor school 41
1166 Johnykkutty 41
1167 Fccuba 40
1168 Neenakurian1985 40
1169 AhamBrahmasmi 40
1170 Mojojojoed 40
1171 Sijuch 40
1172 Seju Peringala 40
1173 Tnsreeraj 40
1174 Denish Sebastian 40
1175 Sora~mlwiki 40
1176 Salman salim 40
1177 Wikitanvir 40
1178 Jpunchri 40
1179 Kaippally 40
1180 പീറ്റർ ജയിംസ് 40
1181 SANTHAM MASIKA 40
1182 Joy PP 40
1183 Elpknr 40
1184 അർഷദ് റഹ്മാൻ 40
1185 Marathettan 40
1186 Meldort 40
1187 Stanglavine 40
1188 Glaisher 39
1189 Bellus Delphina 39
1190 Shajilkrazy 39
1191 BeNiza 39
1192 Arunvrparavur 39
1193 Benji nellikala 39
1194 ജയകുമാർ അഞ്ചൽ 39
1195 Pauljins 39
1196 Rajesh.monji 39
1197 Ananth (CIS-A2K) 39
1198 AkshayReno 39
1199 Chandrashekar Azad bheem 39
1200 മിഥുന 39
1201 Srijithpv 39
1202 Mr. XYZ 39
1203 Soulbot 39
1204 വേദബന്ധു 39
1205 BD2412 39
1206 Rahulpattuvam 39
1207 Renjithbaburaj 39
1208 Prasadjpillai 39
1209 Frigotoni 39
1210 SYNAN 39
1211 Althaf Hussain.K 39
1212 Sunilsukumaran 39
1213 Jibin peter 39
1214 Suresh.palloor 39
1215 Gangleri 38
1216 Syam Kumar 38
1217 Nijeeshraj 38
1218 Rajirajan 38
1219 Sindhumol 38
1220 Aravind V R 38
1221 Vaisakh Mohan 38
1222 Subashbabyharisree 38
1223 Dilshad Raihan 38
1224 Mathonius 38
1225 Lolan 38
1226 Francis joy 38
1227 Manjulal 38
1228 M thomas kuriakose 38
1229 Mail2shobz 38
1230 Agnusnirappathu 38
1231 Skiranjyothi 38
1232 Sandeepsadanandan 38
1233 BrijeshPookkottur 38
1234 Abhirami Sukaami 38
1235 പ്രജിൽ പീറ്റയിൽ 38
1236 Shadoun 37
1237 Anilariyannur 37
1238 Yamnoval 37
1239 Per excellence 37
1240 Vivekvinod74 37
1241 Nandhukbabu 37
1242 Shafeek Subaida Hakkim 37
1243 Jalumon 37
1244 വിവരി 37
1245 Ajayalal 37
1246 Raman Malayali 37
1247 Krinkle 37
1248 Ghssanchalwest 37
1249 Sabirkaryat 37
1250 Hmundol 37
1251 Sailesh 37
1252 Steinsplitter 37
1253 Vermont 37
1254 Shekure1 37
1255 Akhilaadisesh 37
1256 SajeerAbooba 36
1257 Muhammed Jalali chalikkandi 36
1258 C K HAMID ABDUL VAHID 36
1259 KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE 36
1260 Jaleel as 36
1261 MidhunSajeev 36
1262 SREESHYAM C A 36
1263 Shihab poomadam 36
1264 Tropicalkitty 36
1265 Syedklm 36
1266 Cherukadan 36
1267 TohaomgBot 36
1268 Suja M R 36
1269 PlyrStar93 36
1270 Ckishaque 36
1271 Pradeepanakkoodu 36
1272 Thomson Walt 36
1273 Akshara Venugopal 36
1274 Samad 36
1275 Kadavathooran 36
1276 Azharp007~mlwiki 36
1277 Ansonpalavila 36
1278 Niyamax 36
1279 Machinist 88 36
1280 Noblepa 36
1281 Najeeb 35
1282 Sugesh 35
1283 Nazarcherukulam 35
1284 Prasobh 35
1285 Pradeepkottayi 35
1286 Evyavan 35
1287 Athulraj 35
1288 Shiva4875 35
1289 Anoopmail 35
1290 Wayanadan 35
1291 Mariyanirappathu 35
1292 Vineethsk 35
1293 Nandukrishna t ajith 35
1294 Tijotlk 35
1295 WikiBayer 35
1296 Dugal harpreet 35
1297 Hari.edamana 35
1298 ManeeshM 35
1299 ചന്തു 35
1300 Rishidas1973 35
1301 A.Savin 35
1302 Harifpullara 35
1303 Siyad A Karim 35
1304 Rajensaila 35
1305 Ashi164 34
1306 Rohitiisc 34
1307 Kuttyedathi 34
1308 Malayali 34
1309 Sreejithvj 34
1310 Samad kodinhi 34
1311 Sumeshrlv 34
1312 Jayeshsan 34
1313 SreeBot 34 യന്ത്രം
1314 വിശശി 34
1315 Jeevanism 34
1316 Kuttappan Chettan 34
1317 Uberscholar 34
1318 Bichupunalur 34
1319 Keralapanini 34
1320 Snehithaa 34
1321 Gsad+-*sfdxx 34
1322 ശ്യാം ശിവൻ 34
1323 Jyothishnp 33
1324 Ouseph1997 33
1325 Abhisheknairheaven 33
1326 Shyam peelery 33
1327 Yajathb 33
1328 Jonesey95 33
1329 Jstalins 33
1330 Alenbastian999 33
1331 IndianTreepie 33
1332 Moheen 33
1333 Navas Puthanazhi 33
1334 Vaishnav 33
1335 Abey.sa 33
1336 Marshaltitok 33
1337 Mineeshvk 33
1338 Gemini1980 33
1339 Túrelio 33
1340 Jusinjacob 33
1341 Manuvarkey 33
1342 Calicocentric 33
1343 Ptsubin 33
1344 פארוק 33
1345 Ajithskumar 33
1346 Lic.habeeb 33
1347 Antemister 33
1348 Susaparya 33
1349 Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4 33
1350 Joshynazrathhill 33
1351 Jishin.av 33
1352 Reportershan 33
1353 Malayalamsunil 33
1354 Jijicvx 33
1355 Yann 32
1356 Shafikhorfakkan 32
1357 Mrriyad 32
1358 Narayan~mlwiki 32
1359 Vijeshperumkulam 32
1360 Foo054837 32
1361 Omrehman 32
1362 Fenilantony 32
1363 Subisoubhagya 32
1364 Gireeshtklm 32
1365 Madhuranadhan 32
1366 Renjikv 32
1367 Ragul.r 32
1368 Urhixidur 32
1369 Promotemalayalamwiki 32
1370 Sabupaul 32
1371 SijiR 32
1372 BibinJohnKerala 32
1373 Ksharikrishnan 32
1374 Xsdsf1sdfsaa 32
1375 Varghesepunnamada 32
1376 Emperuman 32
1377 Akhil ccm 32
1378 Ashraf kpa poyiloor 32
1379 Roopa 32
1380 Deepakramdaspt 32
1381 SUNIL V PANICKER 32
1382 Alan 31
1383 Thedon1 31
1384 പരശു പോയ രാമൻ 31
1385 Sidharth.cm.knabzr 31
1386 Curious observer 31
1387 Ajaymathewjose 31
1388 Aromal Sreekanth 31
1389 Gnanvit 31
1390 Turkmen 31
1391 ഹേമന്ത് 31
1392 Saiber 31
1393 Bulldozer 31
1394 Hamid~mlwiki 31
1395 Kaavipeedika 31
1396 Budelberger 31
1397 Kayunni 31
1398 Obersachse 31
1399 Naranganamdb 31
1400 Hashmy 31
1401 Saifudheen 31
1402 Kaderka 31
1403 Dixon 31
1404 Varkeychen 31
1405 Prajithkumar 31
1406 Sunish.p.a 31
1407 Alonso de Mendoza 31
1408 Niyasbanna 31
1409 Roshan Zameer 31
1410 JithinDev 31
1411 Ameenpkd1489 30
1412 സത്യാന്വേഷി 30
1413 Philippe49730 30
1414 Niegodzisie 30
1415 ഷമീൽ സി കെ 30
1416 Arjunvmm004 30
1417 P.a.sameerali 30
1418 Antonyscaria 30
1419 Abhishek Venugopal 30
1420 علاء 30
1421 Binuputheth 30
1422 Giri123456 30
1423 Anoutspoken 30
1424 Drbinukizhuvilam 30
1425 Praxidicae 30
1426 Anil 30
1427 Sunilkumartk 30
1428 Athulr 30
1429 Naradhan 30
1430 Vineeshuv 30
1431 Nrjiju 30
1432 Arjun kiolp 30
1433 Anandtr2006 30
1434 Vineshpillai78 30
1435 Helmy 30
1436 SimmeD 30
1437 Kanjikkuzhi 30
1438 Vogone 30
1439 Harikrishnanv 30
1440 Satyadev~mlwiki 29
1441 Cachitea 29
1442 Soman 29
1443 Clinten 29
1444 മനു 29
1445 Kumarnm 29
1446 Nidheeshkr 29
1447 Lubna 29
1448 Aliakbar 29
1449 Prasanthknpy 29
1450 Common Good 29
1451 Jomitm 29
1452 Schekinov Alexey Victorovich 29
1453 Aneeshnl 29
1454 Hariekd 29
1455 Vineethvijayaraghavan 29
1456 Tim Starling 29
1457 Teles 29
1458 Rajeshbieee 29
1459 Jubinrajop 29
1460 Afsalctnr 29
1461 Anon~mlwiki 29
1462 Hedwig in Washington 29
1463 AMALRAJC1999 29
1464 Manu K Rajappan 29
1465 Javad ma 29
1466 Sajithms77 29
1467 Jijomthomas 29
1468 വിനീഷ് നരിക്കോട് 29
1469 Catverine 29
1470 Ramu kaviyoor 29
1471 Jasir keecheri 29
1472 Hamzahashir 29
1473 Niyas musthafa meckal 29
1474 Jarould 29
1475 Muhammedafzalp 29
1476 Azizvalad 29
1477 Irfanarimbra786 29
1478 IndhuMenon 29
1479 Mywikimediaaccount 29
1480 Lakshmi MCA 29
1481 Pokiridebba468 29
1482 Vyasaa 28
1483 Francisablogz 28
1484 Angeljoy.c 28
1485 Editormallu 28
1486 Sathya narendran 28
1487 Zaarizoozs 28
1488 SAIFUDDEEN VALIYAKATH 28
1489 Salimpadikkal 28
1490 Ottayaan 28
1491 Sureshk3018 28
1492 Akumar 28
1493 Sivan~mlwiki 28
1494 Nairkd~mlwiki 28
1495 Natkeeran 28
1496 Meledan3 28
1497 Rajeshkslc 28
1498 Berlin~mlwiki 28
1499 Challiovsky 28
1500 Mallumon 28
1501 Prakashkpc255 28
1502 Maneeshi 28
1503 Sudeesh rajashekharan 28
1504 Koralatil 28
1505 Gopuvnair 28
1506 4u Glafy Paul 28
1507 Vaishq 28
1508 Hashimps 28
1509 Preethic84 28
1510 Ashikfalcon 28
1511 സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം 28
1512 Gautham Krishna 007 27
1513 Hasley 27
1514 Ajeesh dethan 27
1515 Gowri Narayann 27
1516 Ammuvenunadh 27
1517 Ihakkim 27
1518 Joejose1 27
1519 Woken a kill 27
1520 CanadianBBQ 27
1521 Rathinravi 27
1522 Musthafa k salam 27
1523 Khaleelurahman 27
1524 Jasbeernoushad 27
1525 Sharadendu1 27
1526 Sarath lal thayyil 27
1527 Namahtuog 27
1528 Kkjj 27
1529 QueerEcofeminist 27
1530 ദേവാൻഷി 27
1531 SHOBARAJ K P 27
1532 Sreeku 27
1533 Ibru 27
1534 Abdilla 27
1535 Le Pied-bot~mlwiki 27 യന്ത്രം
1536 Arun perumkunnil 27
1537 PrameelaPM 27
1538 Santha 27
1539 Abrahamoommenk 27
1540 Dr.aromal 27
1541 Panickersivanand 27
1542 Ver-bot 27
1543 Akashsasankan 27
1544 Sunilidamana 27
1545 Madrid 27
1546 Vijinvenu 27
1547 Roji~mlwiki 27
1548 Sudheeshthulaseedharan 27
1549 Siddieque 27
1550 ~riley 27
1551 Jabbar~mlwiki 27
1552 Ashrafulkhalq 27
1553 Tkkareem 26
1554 Qmsarge~mlwiki 26
1555 Jyothirmayi 26
1556 Kssnrm 26
1557 Abdullahbinzuhair 26
1558 RaviC 26
1559 Abdulvahabm 26
1560 Cekli829 26
1561 ARUNKUMAR P.R 26
1562 Vineethkartha 26
1563 Sesukodussery 26
1564 Vajrabahu 26
1565 Manikantan vp 26
1566 Asif abubacker 26
1567 Ramsankar 26
1568 Poet Umayanalloor 26
1569 Mrsyamkumar 26
1570 Sarath karippoor 26
1571 Bijoalex 26
1572 Maheenasmkollam 26
1573 Rajivpanapuzha 26
1574 ANEES MKC 26
1575 Devikrupa 26
1576 Progressive lights1 26
1577 Jasiya Rakheeb 26
1578 അരുൺ. എസ് 26
1579 Gopikamaya 26
1580 Harisiv 26
1581 Pjam007 26
1582 Joshyvj 26
1583 Bobgali 26
1584 Sajil Vincent 26
1585 Arshad.ka5 26
1586 Sainudeenki 26
1587 Ajil narayanan 26
1588 Rachmat04 26
1589 Sajanjcb 26
1590 Vineshvinesh 26
1591 Azlams 26
1592 Jithusunny 26
1593 Nandedamana 26
1594 പ്രശോഭ് രവി 26
1595 Vsthrissur1995 25
1596 Subins2000 25
1597 Raveendranadhan KN 25
1598 Pradyotham 25
1599 Lijovklm 25
1600 Sriharitvm 25
1601 Tomskonumadam1 25
1602 Jaleelabdul 25
1603 Subhash mohanraj 25
1604 Paanavalli 25
1605 Abhinand p s iyyad 25
1606 Ashwinnambiarm 25
1607 Aneeskdr 25
1608 Irfan kottaparamban 25
1609 Viswam 25
1610 കുര്യാക്കോസ് 25
1611 Anoopas 25
1612 Adithyan 25
1613 Sx 25
1614 GerardM 25
1615 StigBot 25 യന്ത്രം
1616 Sardur 25
1617 Magicbose 25
1618 Russavia 25
1619 Zxabot 25 യന്ത്രം
1620 Marcok 25
1621 Brihaspathi 25
1622 Prashant 25
1623 Nmkuttiady 25
1624 Harithakan 25
1625 Jomon999666 25
1626 Ras67 25
1627 Materialscientist 25
1628 Visakharaja 25
1629 Bill william compton 25
1630 Anonyantony 25
1631 Midhunmohanvm 25
1632 Sureshbabuvvkv 25
1633 Dileepunnikri 25
1634 Asmiyass 25
1635 Kuriakose Niranam 25
1636 Sreejith SA kerala 25
1637 ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ 25
1638 Vatsmaxed 25
1639 Radhakrishnan kcd 25
1640 ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി 25
1641 Vilho-Veli 25
1642 അംഅം 25
1643 കാണി 25
1644 Anakuzhy 25
1645 ശ്യാം പ്രസാദ് 24
1646 Alwinks137 24
1647 Nikh.vr 24
1648 Haneeshvkn1 24
1649 Honeyintruder888 24
1650 Alokayathan 24
1651 Irfan ckr 24
1652 Thahirkm07 24
1653 Nishad K Saleem 24
1654 Sreyasmohan 24
1655 Kariyara 24
1656 പയാളം 24
1657 Anaghareman 24
1658 Agnostos Theos 24
1659 A1Cafel 24
1660 Unni vaibhav 24
1661 Eniisi Lisika 24
1662 Abhirami Forestry 24
1663 TVAbdurahimankutty 24
1664 S.Chandrasekharan Nair~mlwiki 24
1665 Pramuq 24
1666 Nibujohn 24
1667 Sexylady 24
1668 Riasnelli 24
1669 Wellwisher~mlwiki 24
1670 Ajithchandra 24
1671 Unnikris 24
1672 രാജീവ് വി 24
1673 Nora72 24
1674 Anasmp 24
1675 Sameerct 24
1676 Najupallikkal 24
1677 Vsmahesh 24
1678 Averaver 24
1679 Mubarak1447 24
1680 Hoo User Page Bot 24
1681 Abhiabhi.abhilash7 24
1682 Naveen Ramanathan 24
1683 Abhianand 24
1684 Reju.kaipreth 24
1685 ReyBrujo 23
1686 Me Haridas 23
1687 Ebynair 23
1688 Dingismi 23
1689 ആകാശ് 23
1690 Mercy 23
1691 Hercule 23
1692 Romaine 23
1693 Leszek Jańczuk 23
1694 Chinchu.c 23
1695 Rsajan 23
1696 Merlissimo 23
1697 Sreekerala 23
1698 Shankara 2000 23
1699 Rschen7754 23
1700 BRUTE 23
1701 Zscout370 23
1702 Rohithmvk 23
1703 Anaghalakshmeeka 23
1704 Krassotkin 23
1705 Mvalappil 23
1706 Malarz pl 23
1707 Amjadaliem 23
1708 Hariprasad.ka 23
1709 മൃദുൽ 23
1710 Subinthottil 23
1711 Marunadanmalayali 23
1712 Vaishaked 23
1713 Plant Village Charitable Society 23
1714 Najamehjabin1998 23
1715 Aiswarya1999 23
1716 Muhammednihal 23
1717 Hinduisam 23
1718 Mayookhkvm 23
1719 Aliwal2012 23
1720 Nibumjohn 23
1721 Muhammednishadkashifi 23
1722 Joshina 23
1723 Wim b 23
1724 Akhil thundiyil 23
1725 Ajeshkg 23
1726 S84thomas 23
1727 സില്വാനസ് 23
1728 Kcarun17 23
1729 Marakkulamkunnu 23
1730 Arunmr bharath 23
1731 അർപ്പൺ 22
1732 Zeeshankm 22
1733 Sarath nedumangad 22
1734 Afsalkilayil 22
1735 Masum Ibn Musa 22
1736 Arjunkarappayil 22
1737 Moralmedia 22
1738 Binusasidharan 22
1739 Zudhiz 22
1740 Fakrudeen Bava 22
1741 THOMAS LINET 22
1742 Dhipujoy 22
1743 BIDHUN BNK 22
1744 Sandesh9822 22
1745 Nirmal Mpm 22
1746 Drbsbinu 22
1747 Sanil6626 22
1748 ShafiKotayil 22
1749 J ansari 22
1750 Rajmohankumar 22
1751 Abduvallappuzha 22
1752 Shinysajan 22
1753 JasminBabu 22
1754 Khurfanahdi 22
1755 Apletters 22
1756 Abhijanamwiki 22
1757 Sanucholayil 22
1758 Pjvaidyan 22
1759 Vanished user 24kwjf10h32h 22
1760 Nambiarmpc 22
1761 Jasim 22
1762 Namithavk 22
1763 Sankar shr 22
1764 Bajpan 22
1765 Kaldari 22
1766 Khader patteppadam 22
1767 Irshadkadayil 22
1768 INeverCry 22
1769 Mardus 22
1770 Subisasankan 22
1771 Casablanca film corner 22
1772 Salihmcs 22
1773 Rajvardhanmehra 22
1774 Muhammedd ansar 22
1775 Md. Golam Mukit Khan 22
1776 Arunr4240 22
1777 Akhil Raj S Kadakkal 22
1778 Mechangkara 22
1779 Josedathil 22
1780 Mohammedhasifak 22
1781 Tottu777 21
1782 Lithkizhunna 21
1783 തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ് 21
1784 Akhilpantony 21
1785 Madurima 21
1786 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 21
1787 Faisu omr 21
1788 Ainz Ooal Gown 21
1789 സുനി ജോസഫ് 21
1790 Anjooran 21
1791 Arunwebber 21
1792 MESMERINE 21
1793 ഭാഗ്യശ്രീ 21
1794 Prajaneeshp 21
1795 Expertsleuth 21
1796 Prethish 21
1797 Aldnonymous 21
1798 Rajeshkurisinkal 21
1799 Rajeshpanikkar 21
1800 Vyasamuni 21
1801 Bukhari~mlwiki 21
1802 Akhil Ashok kp 21
1803 Profpremrajpushpakaran 21
1804 Minusarapaul 21
1805 Parvathy ashika 21
1806 Thalassery 21
1807 Aneeshkumarcheklavar 21
1808 Aneeshcea 21
1809 Sahad033 21
1810 Lijo v j 21
1811 Krok6kola 21
1812 CP Jamaludheen 21
1813 Pukasa 21
1814 Mamatha N A 21
1815 Swalihchemmad 21
1816 Athulya Ajith 21
1817 Shreyasupadhya 21
1818 Raghu.kuttan~mlwiki 21
1819 Webmailnet 21
1820 Padma George 21
1821 Ashraf a a~mlwiki 21
1822 MF-Warburg 21
1823 വിക്കിമേസ്തിരി 21
1824 Payalam 21
1825 Tlustulimu 21
1826 Sojo~mlwiki 21
1827 Taketa 21
1828 Sajeev2008 21
1829 Kanaser 21
1830 Kunnuvaram 21
1831 സൂരജ് 21
1832 Kuttan.Thampuran 21
1833 MisterWiki 21
1834 Rxy 21
1835 Beniza 21
1836 Soorajkenoth 21 autopatrolled
1837 Anandks007 21
1838 Septembermorgen 21
1839 Shani.malu 21
1840 Satha 21
1841 Iste Praetor 21
1842 Bhagyap06 21
1843 Mh7kJ 21
1844 Thewine 21
1845 Noushuezhur 21
1846 Narayananchedichery 21
1847 Shelmy.Paulose 21
1848 Érico 21
1849 Kirthu2012 21
1850 Cbjonson 21
1851 Ramesh Kunnappully 21
1852 Thamarappalli 20
1853 Bhavana~mlwiki 20
1854 Vargenau 20
1855 Anijoseph 20
1856 Paivakil 20
1857 Nipisiquit 20
1858 Mallu wiki 20
1859 Ejs-80 20
1860 Ssaa08~mlwiki 20
1861 Josephvk 20
1862 Tkpramodkumar 20
1863 Berthold Werner 20
1864 Bindusopanam 20
1865 Jovianeye 20
1866 Jfblanc 20
1867 Quentinv57 20
1868 Anoopmsp 20
1869 Mlwikiblr3 20
1870 Muruganmes 20
1871 Addihockey10 20
1872 Mira12 20
1873 Shahidepikkad 20
1874 Sreecanthr 20
1875 Kasirbot 20
1876 Pradeepkumarpk51 20
1877 Swagath.orange 20
1878 Jadeertk 20
1879 Avocato 20
1880 Shakeermukkam 20
1881 GEENO135 20
1882 Thamizhpparithi Maari 20
1883 Shaji.tu 20
1884 Anju Habeeb 20
1885 Anvar MK Kareparamb 20
1886 Asifnas 20
1887 Dr m b manoj kerala 20
1888 Sahridayalokam 20
1889 Jinujohnt 20
1890 Adv vs joy 20
1891 Akhil C Prasad 20
1892 123VishnuOnline 20
1893 Soul997 20
1894 Madmarar101512 20
1895 Navas perumbavoor 20
1896 Suryarijumon 20
1897 Anas engapuzha 20
1898 Siya.sherif 20
1899 DP Raja 20
1900 Bijuraj rk 20
1901 Samad150283 20
1902 Johnuniq 20
1903 Pournami12 20
1904 Kiran U 20
1905 Sushaama 20
1906 Prathew 20
1907 Antonet 20
1908 Great Brightstar 20
1909 Saqafiwp 20
1910 Abhay K Vincent 20
1911 Abinbiju 20
1912 Wikiforrevolution 20
1913 Pradeesh Abraham 20
1914 HakanIST 20
1915 Princetvm 20
1916 Sivan kottiyoor 20
1917 സുനിൽ ദേവ് 20
1918 Suyash.dwivedi 20
1919 Meenunnii 20
1920 Lijeeshpv 20
1921 Vishnu Vichus 20
1922 Premjithchampad 20
1923 Satath pv 20
1924 Ramanvaidyar 20
1925 NicoScribe 20
1926 Musaddhiquesid 19
1927 Razr Nation 19
1928 Kakku023 19
1929 Tachs 19
1930 Ccm2013g1 19
1931 Hariprasadmadayil 19
1932 Aml jhn 19
1933 Jayachandran1976 19
1934 Bodhisattwa 19
1935 Cpimmvpa 19
1936 Swibgathullah 19
1937 Mohameddanish 19
1938 Tennison 19
1939 Biyasmuhammed 19
1940 Navyavk 19
1941 Ekbal 19
1942 Nishadepl 19
1943 Drcenjary 19
1944 Biplab Anand 19
1945 Hasifahmed.k 19
1946 Shanaayyoob 19
1947 Syamaprasadsyamu 19
1948 Esteban16 19
1949 Ikrafeeq 19
1950 Sajansamuel 19
1951 Arun.gangadharan 19
1952 Bineeshvm99 19
1953 Shiju2166 19
1954 Zwobot 19
1955 Gnkant 19
1956 Vinay~mlwiki 19
1957 Suresh mallappally 19
1958 Asfarer 19
1959 Niyazib 19
1960 Sreevasthav 19
1961 Jmarchn 19
1962 Shanojnair 19
1963 Samharamoorthi 19
1964 Prakashkpc 19
1965 റസൽ ഗോപിനാഥൻ 19
1966 Anjupk 19
1967 Yogakshemasabha 19
1968 Shibin.mn 19
1969 Shantham11 19
1970 Parakuth 19
1971 Astrologer Vijaykumar 19
1972 Vinodsreehari 19
1973 Yogeshkollam 19
1974 Valsaladevi 19
1975 Rijeshcv 19
1976 Neechalkaran 19
1977 Daniel Mietchen 19
1978 Riyaaas 19
1979 Aswinsnair12345 19
1980 വർഷാവി 19
1981 Beecy 19
1982 Baiju Subrahmanian 19
1983 Kinnuksomani 19
1984 റോബിൻ 19
1985 XXBlackburnXx 19
1986 Telvardhanmehra 19
1987 Pranabchinnu 19
1988 Chiefoss 19
1989 പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ 19
1990 Shahananizam 19
1991 Ajithasimhan 19
1992 Amal Sudarsanan S 19
1993 Suvaiba sherin 19
1994 Saranya palassery 19
1995 Asfiwne 19
1996 Arunmohan1991 19
1997 ShibinAzhikode 19
1998 Naga bhadran 18
1999 CPF Vengad 18
2000 Jinjoseid28 18