വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോക്താക്കൾ നടത്തിയ എല്ലാ തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പട്ടികയാണ് ഇത്. എല്ലാ നാമമേഖലകളുടെയും തിരുത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടിക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

1–1000തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1 സ്വാഗതസംഘം 102,093
2 Vssun 82,121 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
3 Rojypala 76,475 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
4 VsBot 74,687 യന്ത്രം
5 Meenakshi nandhini 69,861 കാര്യനിർവാഹകൻ
6 Jotter 64,548 യന്ത്രം
7 EmausBot 60,481
8 Georgekutty 42,575 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
9 Xqbot 42,569
10 MadPrav 37,054 യന്ത്രം
11 Malikaveedu 36,286 കാര്യനിർവാഹകൻ
12 MerlIwBot 35,672
13 ബിപിൻ 33,926 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
14 Anoopan 32,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
15 Fotokannan 30,170 കാര്യനിർവാഹകൻ
16 Luckas-bot 29,349 യന്ത്രം
17 Kiran Gopi 28,717 ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
18 Drajay1976 27,399 കാര്യനിർവാഹകൻ
19 Vengolis 26,986 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
20 Arjunkmohan 26,970 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
21 Razimantv 26,167 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
22 TXiKiBoT 25,788 യന്ത്രം
23 Jacob.jose 24,693 കാര്യനിർവാഹകൻ
24 Irvin calicut 24,446 കാര്യനിർവാഹകൻ
25 Viswaprabha 24,180 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
26 ShajiA 23,823 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
27 Vinayaraj 22,115 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
28 Shijualex 20,497 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
29 Manojk 19,797 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
30 SieBot 19,678 യന്ത്രം
31 Challiyan 19,489 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
32 Dvellakat 19,063 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
33 Sidharthan 16,718
34 Ranjithsiji 16,573 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
35 Sidheeq 16,511 autopatrolled
36 VolkovBot 15,857 യന്ത്രം
37 Rameshng 15,668 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
38 Junaidpv 15,522
39 Raghith 15,342 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
40 Abhishek Jacob 14,572
41 Manuspanicker 14,571 കാര്യനിർവാഹകൻ
42 PsBot 13,521 യന്ത്രം
43 Praveenp 12,810
44 Vijayanrajapuram 12,426 കാര്യനിർവാഹകൻ
45 RajeshUnuppally 12,080 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
46 Jairodz 11,847 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
47 WikitanvirBot 11,826 യന്ത്രം
48 Ezhuttukari 11,384
49 MediaWiki message delivery 10,621 യന്ത്രം
50 Arunsunilkollam 10,562 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
51 Yousefmadari 10,429 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
52 Rameshngbot 10,297 യന്ത്രം
53 Sreejithk2000 10,213 കാര്യനിർവാഹകൻ
54 AJITH MS 9,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
55 ZéroBot 9,638
56 Irshadpp 9,328 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
57 Akhilan 9,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
58 Sadik Khalid 9,052
59 Vicharam 9,034 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
60 Simynazareth 8,820 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
61 Sugeesh 8,519 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
62 Akhiljaxxn 8,407 കാര്യനിർവാഹകൻ
63 MkBot 8,236 യന്ത്രം
64 Satheesan.vn 7,873
65 Shijan Kaakkara 7,687 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
66 Babug 7,609 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
67 Alfasst 7,487 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
68 MelancholieBot 7,430 യന്ത്രം
69 JAnDbot 7,369 യന്ത്രം
70 ViswaBot 7,311 യന്ത്രം
71 Deepak885 7,296 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
72 Niyas Abdul Salam 7,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
73 Ramjchandran 6,949 കാര്യനിർവാഹകൻ
74 Sachin12345633 6,870 autopatrolled
75 Jose Arukatty 6,848 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
76 Escarbot 6,820 യന്ത്രം
77 DragonBot 6,769 യന്ത്രം, IM
78 CommonsDelinker 6,759 autopatrolled
79 Sai K shanmugam 6,665 autopatrolled
80 Jyothis 6,628 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
81 Addbot 6,577
82 Saul0fTarsus 6,505 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
83 ArthurBot 6,469
84 Adv.tksujith 6,445 കാര്യനിർവാഹകൻ
85 Mpmanoj 6,393 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
86 Mlbot 6,317 യന്ത്രം
87 Jigesh 6,199
88 Erfanebrahimsait 6,149 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
89 Zuhairali 6,129 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
90 Uajith 6,057 autopatrolled
91 Rajeshodayanchal 5,972 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
92 Adithyakbot 5,694 യന്ത്രം
93 Jkadavoor 5,548 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
94 Arjuncm3 5,512 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
95 Adithyak1997 5,135 സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ, transwiki
96 FoxBot 5,083 യന്ത്രം
97 Johnchacks 4,997 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
98 Prabhachatterji 4,936 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
99 TobeBot 4,869 യന്ത്രം
100 Sreenandhini 4,790 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
101 Netha Hussain 4,743 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
102 Obersachsebot 4,676
103 Shajiarikkad 4,585 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
104 Thijs!bot 4,576 യന്ത്രം
105 Aruna 4,546
106 Subeesh Balan 4,260 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
107 Gnoeee 4,234 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
108 Manjithkaini 4,143
109 Akhilaprem 4,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
110 Pradeep717 4,086 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
111 Kgsbot 3,965 യന്ത്രം
112 RedBot 3,862
113 New user message~mlwiki 3,824
114 Kjbinukj 3,764 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
115 AswiniKP 3,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
116 Tux the penguin 3,661
117 Wikiwriter 3,626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
118 Idioma-bot 3,602 യന്ത്രം
119 Alexbot 3,555 യന്ത്രം
120 TjBot 3,473 യന്ത്രം
121 Shibukthankappan 3,433 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
122 Kaitha Poo Manam 3,399 autopatrolled
123 സുദീപ്.എസ്സ് 3,397
124 Vijith9946956701 3,286 autopatrolled
125 Shaikmk 3,280 autopatrolled
126 Jameela P. 3,170 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
127 AlleborgoBot 3,147 യന്ത്രം
128 Rsvkjafs6ias432t 3,027 autopatrolled
129 Fuadaj 2,982 autopatrolled
130 Sivahari 2,980 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
131 Akbarali 2,964 autopatrolled
132 MastiBot 2,918
133 Jafarpulpally 2,894 autopatrolled
134 Krishh Na Rajeev 2,875
135 HiranES 2,862 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
136 Habeeb Anju 2,857
137 Roshan 2,837 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
138 Thachan.makan 2,835 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
139 Sruthi 2,827 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
140 Naveen Sankar 2,770 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
141 Bluemangoa2z 2,754
142 Anee jose 2,739 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
143 KamikazeBot 2,674
144 Fifthman 2,665 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
145 Apnarahman 2,525 autopatrolled
146 Sahirshah 2,523 autopatrolled
147 Adarshjchandran 2,514
148 Deepugn 2,493
149 Noblevmy 2,493 autopatrolled
150 Athulbnair 2,478 autopatrolled
151 Ptbotgourou 2,468 യന്ത്രം
152 PrasanthR 2,464 autopatrolled
153 Jagadeesh puthukkudi 2,456
154 Sonujacobjose 2,455 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
155 Chandrapaadam 2,391 autopatrolled
156 Pathbot 2,388 യന്ത്രം
157 Sidnbot 2,316 യന്ത്രം
158 Abijithka 2,301 autopatrolled
159 JackieBot 2,190 യന്ത്രം
160 Loveless 2,180 യന്ത്രം
161 Ovmanjusha 2,153 autopatrolled
162 Shagil Kannur 2,131 autopatrolled
163 Sreejithkoiloth 2,116 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
164 Fairoz Pinarayi 2,101 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
165 സതീഷ്ആർവെളിയം 2,092 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
166 AvocatoBot 2,085 യന്ത്രം
167 Davidjose365 2,066 autopatrolled
168 Saleeshkumar2000 2,031 autopatrolled
169 Roland zh 1,965 autopatrolled
170 HRoestBot 1,959
171 Vaikoovery 1,892 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
172 LaaknorBot 1,873
173 Feelgreen630 1,872 autopatrolled
174 Edukeralam 1,866 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
175 Synthebot 1,838 യന്ത്രം
176 Shabeeb1 1,804
177 Mangalat 1,792 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
178 Tgsurendran 1,778 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
179 Ananth sk 1,740 autopatrolled
180 Anilankv 1,733 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
181 Pranchiyettan 1,723 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
182 タチコマ robot 1,719 യന്ത്രം
183 Vijayakumarblathur 1,717 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
184 Rubinbot 1,707
185 TinucherianBot II 1,674 യന്ത്രം
186 Jessepfrancis 1,662
187 Abin jv 1,639 autopatrolled
188 ScriptDoctor 1,625 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
189 UltraBot 1,619 യന്ത്രം
190 Makecat-bot 1,605 യന്ത്രം
191 Arayilpdas 1,595 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
192 Nijusby 1,587 autopatrolled
193 Mmlabeeb 1,546
194 Manubot 1,544 യന്ത്രം
195 Vagobot 1,505 യന്ത്രം
196 Johnson aj 1,504 autopatrolled
197 Mjbmrbot 1,454 യന്ത്രം
198 Anoop Manakkalath 1,446 autopatrolled
199 Suraj 1,441 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
200 Pratheesh prakash 1,439 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
201 Ukri82 1,431 autopatrolled
202 Devasiajk 1,423
203 Hrishikesh.kb 1,413 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
204 Captainofhope 1,378
205 CarsracBot 1,376 യന്ത്രം
206 AvicBot 1,346
207 Rotlink 1,330 autopatrolled, യന്ത്രം
208 Neonwikione 1,322 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
209 Jayeshj 1,319
210 Vishalsathyan19952099 1,313
211 BotMultichill 1,305 യന്ത്രം
212 Ajeeshkumar4u 1,290 autopatrolled
213 Anjuravi 1,290
214 Sanu N 1,261 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
215 MystBot 1,256
216 YFdyh-bot 1,242
217 Salini 1,240
218 991joseph 1,223 autopatrolled
219 PipepBot 1,220 യന്ത്രം
220 Riyaz Ahamed 1,210
221 Amirobot 1,209
222 Movses-bot 1,209 യന്ത്രം
223 Sreeram Sree 1,199
224 Dexbot 1,195
225 D'ohBot 1,193
226 Lijujacobk 1,181
227 Irarum 1,150
228 AjayPayattuparambil 1,139
229 കാർത്തുമ്പി 1,120 autopatrolled
230 Lee2008 1,111
231 Razibot 1,104 യന്ത്രം
232 Advjuvairianv 1,095 autopatrolled
233 Abhilash raman 1,058 autopatrolled
234 Arunravi.signs 1,017 autopatrolled
235 Dinamik-bot 1,004
236 Mohanpn 997
237 HerculeBot 996 യന്ത്രം
238 FarEnd2018 994
239 SilvonenBot 986
240 Robbot 979 യന്ത്രം
241 Zorrobot 969
242 Sreeeraaj 954 autopatrolled
243 വിവരവിചാരം 905
244 Vinesh pushparjunan 893 autopatrolled
245 Jose Mathew C 889 autopatrolled
246 അറിവ് 882
247 Mayooramc 865 autopatrolled
248 Darkicebot 862
249 Anish nellickal 844
250 HiW-Bot 835 യന്ത്രം
251 Aby john vannilam 834
252 Bijee~mlwiki 806
253 Reji Jacob 806
254 Almabot 785
255 Harshanh 785 autopatrolled
256 Path slopu 785
257 PrinceMathew 770 autopatrolled
258 CocuBot 770 യന്ത്രം
259 DSisyphBot 769
260 Ranjith-chemmad 764 autopatrolled
261 അച്ചുകുളങ്ങര 753 autopatrolled
262 Purbo T 747 യന്ത്രം
263 Tonynirappathu 738 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
264 Dhruvarahjs 732
265 Irumozhi 720 autopatrolled
266 YiFeiBot 716
267 Sajithvk 707
268 Vibitha vijay 705
269 JYBot 698 യന്ത്രം
270 Monu1618 692
271 SIVARAJ 692
272 Martin-vogel 688
273 Skp valiyakunnu 675
274 Kpbolumbu 674 autopatrolled
275 Sivavkm 671 autopatrolled
276 Arunmohanpavi 669
277 M.R.Anilkumar 661
278 Mujeebcpy 659 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
279 Sahridayan 652
280 Xdpdcy2018 637 autopatrolled
281 Greeshmas 635
282 SassoBot 633
283 Caduser2003 628
284 Jadan.r.jaleel 626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
285 Pathaayan 625
286 Rijolijo 623
287 Kevinsooryan 605
288 Jasimfarooq 597
289 BipinSankar 594
290 Ajaykuyiloor 588 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
291 Shyam prasad M nambiar 581
292 Authordom 560
293 தமிழ்க்குரிசில் 559
294 ഹരിത് 549
295 Sajithbhadra 548
296 Lalsinbox 545 autopatrolled
297 Rajendu 538
298 Ragesh Punalur 535
299 Panavalli 525
300 പ്രശോഭ് 524 autopatrolled
301 Aneeshgs 522 autopatrolled
302 Redirect fixer 514
303 ഷിനാസ് 514
304 ബി. സ്വാമി 510
305 Naveenpf 507 autopatrolled
306 Martinkottayam 501
307 Jobinbasani 483
308 Sajetpa 482
309 നിരക്ഷരൻ 474
310 PixelBot 470
311 Sudhir Krishnan 468
312 Translation Notification Bot 459 autopatrolled
313 F2003305 458
314 Asmkparalikkunnu 455
315 Pency 449
316 Nithinthilak 446
317 Aronjos1 445
318 Jacobnainan 441
319 Diegovishnu 436
320 റിൻഗോൾ22 436 autopatrolled
321 Kalesh 433
322 Vipinkumartvla 433
323 Saithalavi 430
324 Peringz 427
325 S.pratheesh 425
326 Justinpathalil 424
327 Pathoschild 421
328 Devgowri 415
329 KLBot2 415
330 Santhoshj 414
331 Calicuter 413
332 Ahamedsageerkv 403
333 മേൽവിലാസം ശരിയാണ് 397
334 Appi Hippi 391
335 Pkgmohan 388 autopatrolled
336 Jahangeer 386
337 Baluperoth 385
338 AthulKriZz 385
339 Tinucherian 383 autopatrolled
340 DAndC 382
341 ABHINAV MANGATTIDAM 380
342 ചാണ്ടി 376
343 GhalyBot 374 യന്ത്രം
344 Suniltg 366
345 ചെങ്കുട്ടുവൻ 366
346 Jasif 363
347 Oracle125 362
348 Suneesh 359
349 Noufalom 358
350 Mutuluki 357
351 India142 357
352 YOUSAFVENNALA 357
353 AboobackerAmaniOfficial 355
354 SpBot 351 യന്ത്രം
355 Shinujeril 350
356 ശ്രീകല 349
357 Louperibot 348
358 Vasudevantv 348
359 Chobot 346
360 Binnag 344
361 Vtbijoy 343
362 Ansaraziz82 343
363 Chiyami 342 autopatrolled
364 Santhosh.thottingal 339 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
365 Aldo 1980 338
366 Pranoyz11 337
367 Manumg 336
368 Varavelppu 333
369 Sreerag palakkazhi 332
370 Bhoomi 330
371 Basheer pktr 327
372 Gauthsree 324
373 Hbkrishnan 324
374 Musafir 322
375 Mithu 320
376 Ambadyanands 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
377 Dittymathew 319 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
378 ശിവപ്രസാദ് 314
379 Civilinformer 311
380 ഹരിതകൈരളി 311
381 Krishnamurthi 310
382 Jithindop 305
383 AG47 303
384 Prof tpms 303
385 Jasz 300
386 SantoshBot 299 യന്ത്രം
387 Muralivanoor 299
388 Vinodvarmah 296
389 Harikrishnank123 295
390 WOPR 292
391 Sijocalicut 290
392 Usamuba 287
393 Jithinrajtk 287
394 Psdeepesh 286
395 Kannanpallippad 285
396 Pratheesh sreenivasan 284
397 Kumar ettumanoor 280
398 JhsBot 280
399 CKLatheef 278
400 Aviyal 278
401 Menon Manjesh Mohan 278 autopatrolled
402 Luqmankvk 274
403 സെനിൻ അഹമ്മദ്-എപി 273
404 DhiluSen 272
405 Baburajpm 269
406 QuickFixMe 268
407 Mynaumaiban 267
408 ArtsRescuer 266
409 Travancorehistory 265
410 AnilaManalil 262 autopatrolled
411 Korangad 261
412 Lucia Bot 259
413 Shameerphasan 258
414 Shino jacob koottanad 257
415 അഭിലാഷ്.കെ.കെ. 256
416 Kannan843 253
417 SUryagAyathri 251
418 തന്നവാരിത്തീനി 250
419 M.s.augustine,nettoor 249
420 Eximius.vkm 248
421 Prasanths 246
422 Renrav 246
423 Reachjoy 244
424 SaddamHussain 244
425 EdwardsBot 242
426 Sandeep.s 242
427 Arkarjun1 240
428 Kirancp 239
429 അച്ചായൻ 238
430 Raveendrankp 237
431 Sherifchalavara 237
432 Devanshy 237
433 Rinuthomas90 236
434 Gerakibot 232
435 Sadik khalid (AWB) 227
436 Asees 227
437 ChandlerMinh 226
438 Pp.pp238 225
439 Arun.arunb 224
440 Rkkattil 222
441 Musicindia1 222
442 Not4u 220
443 Githesht 219
444 DarafshBot 219 യന്ത്രം
445 Curious10 217
446 Vinodmp 216
447 Jain 216
448 Mathews sunny 216
449 Arunchullikkal 214
450 എൻ സാനു 213
451 Kamalvengara 211
452 Arjun Muraleedharan Madathiparambil 211
453 Firos ak 210
454 Sebinaj 210 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
455 Tsanu 210
456 Umesh.p.nair 209
457 Rajeevchandranc 209
458 Ryanacnt 209
459 Sujithms 207
460 Unnikn 207
461 Kavya Manohar 204
462 Arunelectra 204
463 Drkanam 203
464 Apibrahimk 203
465 Navastk 203
466 Rahul m94 203
467 Arjun vm aju 201
468 Ameenmgm 200
469 Manpow 200
470 Drsanthoshnair 199
471 FirozVellachalil 198
472 Austria156 198
473 Wikitanu 198
474 Njavallil 196
475 Sreesarmatvm 196
476 Backer 194
477 Fasilchola 192
478 Tvn 190
479 Paurasthya 189
480 Raviscn 188
481 Yalamlam 186
482 നാരായണൻ നായർ 186
483 Vpnkk 186
484 Abuanand01 185
485 Jishal prasannan 185
486 Musafir1 184
487 Kerala Lilliput 184
488 Sabarish 183
489 Mims Mentor 183
490 Ajamalne 182
491 Vnrakeshpnm 180
492 Bijink 180
493 Wwbot 180 യന്ത്രം
494 NordNordWest 179
495 Abdullah.k.a 178
496 സുപ്പു 178
497 Thampuran816 178
498 Lakshmanan 177
499 Bharath chand. 176
500 Mathew2006 175
501 Mullookkaaran 175 autopatrolled
502 Vishnuprasadktl 175
503 Karikkan 174 autopatrolled
504 Sudev.K.Vijay 173
505 Murtasa 172
506 Aneezone 171
507 V m rajamohan 171
508 Tegel 171
509 Vaishakparambath 171
510 Rajesh3009 171
511 Fry1989 170 autopatrolled
512 Sumanbabud 168
513 Adarshkpillai 166
514 Vaishakparamb 166
515 Cibu 164 autopatrolled
516 Mandan moothappa 163
517 Ranjan 163
518 KannanVM 162 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
519 Syum90 161
520 Akhil.bharathan 161
521 ജലജ പുഴങ്കര 160
522 Tedka 159
523 Pachapeedika 159
524 Diego Grez Bot 159 യന്ത്രം
525 Bijuneyyan 158
526 Saranyabhoomi 158
527 ഉപ്പേരിക്കുരുള 157
528 Ammuvechi 156
529 Babumjacob 156
530 Sreyasvalsan 156
531 Arsh 18 155
532 Jigbot 154 യന്ത്രം
533 Ebrambot 154 യന്ത്രം
534 Kosfsadewrdf 153
535 Mithravishnu 152
536 Papooty 152
537 Sreedharantp 151
538 Prvnms 150
539 Byrialbot 149 യന്ത്രം
540 Sreejith Kumar 149
541 Neelamperoor 149
542 99v 149
543 الصبي الهندي 148
544 Chemboor patteri 146
545 കൈപ്പള്ളി 145
546 Muro Bot 145 യന്ത്രം
547 Mlbnkm1 145
548 Sathya122004 144
549 ലച്ചു 143
550 Xainhe 143
551 KidsBot 142
552 Sevak 141
553 Dpradeepkumar 141
554 Manikandan kkunnath 141
555 Hithinlal 141
556 Navaneethpp 140
557 Sandeepndas 140
558 Versatilegeek 139
559 SALIMKAVANUR 139
560 Satvikgeetha 137
561 Lallji 137
562 BOTijo 137
563 RjpBot 136 യന്ത്രം
564 Abhilashsmpta 135
565 Shajudeen 134
566 Kottackadan 134
567 Arfaz 134
568 Suhailsmsm 134
569 Toms JS 133
570 Francisdianish 133
571 Santhoshnta 133
572 Praveenkoramkottil 133
573 Rijinatwiki 133
574 Calipso 132
575 Devanandpillai 132
576 Ktpna 132
577 Abhibot 131 യന്ത്രം
578 Ercé 130
579 Chittranjan Ezhuthachan 130 autopatrolled
580 Ashraf irimbiliyam 130
581 Vivek Viswam Vvt 129
582 Kalakki 129
583 FiriBot 128 യന്ത്രം
584 Rajeevvadakkedath 128
585 Kalidas535 127
586 Nileena joseph~mlwiki 127
587 Argopal 127
588 Daredevil Duckling 126
589 Nihar POPS 126
590 Chindhakan 125
591 Premcheriyath 125
592 Hekerui 125
593 Kmoksy 125
594 Ks.mini 124
595 Amalendu Nambiyar 124
596 ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ 123
597 Gkdeepasulekha 123
598 AniVar 123
599 Benson 123
600 Vjjoshy 123
601 Rajeshpn80 122
602 Shansunnyp 122
603 Patricedward 122
604 Ashique2020 122
605 Hemanthjijo 122
606 Sanil2 122
607 Dsbabu 121
608 Suhail hidaya 121
609 Basanth.K.B. 121
610 Simon Cheakkanal~mlwiki 119
611 MerlLinkBot 119 യന്ത്രം
612 Sruthi aami 119
613 Hallucinations 118
614 Muhammed lukman 118
615 Shaheer p 118
616 Vanajan 118
617 Nishra D'Mshiha 118
618 Arjun&robin 117
619 KodamPuli 117
620 1997kB 116
621 とある白い猫 115
622 Chithram 115
623 M.S.Augustine 114
624 Ajithkavi 114
625 Libin 114
626 Illegitimate Barrister 113
627 VALKYRIS 113
628 Sreekanthv 113
629 അപ്പു 112
630 ശിവൻ 112
631 JijoKuriakose 111
632 Sandinisukumar 111
633 Ansha.vs 111
634 RobinThomas 110
635 Ashccj 109
636 Amaltaskombu 109
637 Vishalissac 108
638 Vanischenu 108
639 Shafi ponnad 108
640 Achukulangara 107
641 Malikaveed 107
642 Robykurian 107
643 Vileshkias 107
644 WOSlinker 107
645 Archaeodontosaurus 106
646 Epggireesh 106
647 Abdul hameed kp 106
648 Vm devadas 105
649 Kaaliyambi 105
650 Balasankarc 104 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
651 സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ 104
652 Nijuman789 104
653 ഷിനോജ് 102
654 Evuraan 102
655 Achayan007 102
656 Manikandan 102
657 Abudhabi123 102
658 MouseTrap2015 101
659 Devathulasi 101
660 Outlander07 100
661 Anishviswa 100
662 Rajeev07nair 100
663 Divya 99
664 Abuamju 99
665 Sughoshputhiyaveettil 99
666 കടമ്മനിട്ട 99
667 Otrajesh 99
668 Akhil roshan 99
669 Aikkadan 99
670 George21 98
671 Jacknjill 98
672 Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki 98
673 സാജൻ 98
674 Kishor.clt 96
675 Sudheesh Raghavan 96
676 Praka123~mlwiki 95
677 Aneesvt 95
678 Purushan 95
679 Shanmugamp7 95
680 Ashlyak 94
681 Madhu10k 94
682 Hishampgm 94
683 Salam90390 94
684 Amal U S 94
685 Rathrimazha 93
686 Kkutty 93
687 Mjaseemmk 93
688 Jusjose 93
689 Abhilash2006 93
690 രൂപശ്രീ എം പി 93
691 RIJEESH PARIYARAN 92
692 Neonbulb 92
693 Manojb 92
694 Arunrs 92
695 WhisperToMe 92
696 Jasirvalanchery 91
697 Premchakkungal 91
698 Naranath 91
699 Sotiale 91
700 Malayalamcinema 91
701 Sodaram 91
702 Ratheeshmusthu 90
703 Jerilwiki9744 90
704 ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം ) 90
705 Mjithin 90
706 NobelBot 90 യന്ത്രം
707 Renjithmb89 90
708 Chammanthy 90
709 Whitetararaj 90
710 Shekure 89
711 Sujanika 89
712 AbhishekDas.G.H. 89
713 Lazimshahad 89
714 Kayakkunn 89
715 Sapsree 88
716 Amalsonly 88
717 An.aneesh 88
718 Mirsabsahad 88
719 Joshua Issac 87
720 Thinkdigit 87
721 Johnsaji 87
722 Abypeedikayil 87
723 Nikhilbiju67 87
724 Gopalchristy 86
725 Bichumannar 86
726 Hari Vadassery 86
727 Skvasundharan 86
728 Sajeevdbi 86
729 ൧൯൨൧ 86
730 Mozhiyalan 86
731 Shiju 86 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
732 Naveengireesan 86
733 Shaminarayanan 85
734 Nikhilvishnupv 85
735 Baib 85
736 Krishnachandranvn 85
737 Sreeharic 85
738 Ashok.tcr 85
739 Cpsathar 85
740 Abhijith R Mohan 85
741 Yasircmd 84
742 Esopukltd 84
743 Gayathrikarthika 84
744 Mydreamsparrow 84
745 Appusviews 83
746 Ranjith kannapuram 83
747 Aswanthep 83
748 Karthikagayathri 83
749 Lavalsal 82
750 മീര എം പി 82
751 SindhuJose 82
752 ശ്രീബിൻ 82
753 Mazha82 82
754 Amalnahar 82
755 Vknizar 81
756 Jithinsamgeorge 81
757 Ajayrangaraj 81
758 Manojps 80 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
759 Chempoth 80
760 Flyingdreams 80
761 Milenioscuro 80
762 Hamnashafeer 80
763 Thadathil 80
764 മനുഏളപ്പില 80
765 Hagennos 80
766 VishnuSR01 79
767 7niju7 79
768 Kingjones1985 79
769 Shinilvm 79
770 Kottottikkaran 79
771 Billinghurst 79
772 Mohanantirur 78
773 DEagleBot 78 യന്ത്രം
774 Party1967 78
775 Ramkumar Kalyani 77
776 Ajingnath 77
777 Yanthran 77 യന്ത്രം
778 Designandpeople 77
779 Shajisn 77
780 Srevalsan 76
781 Unni.0p 76
782 Adithyan p lal 76
783 Ayathanalok 76
784 കുഴൂർ 75
785 WikimediaNotifier 75
786 Nabeelktd 75
787 Seemadin 75
788 Stepanaxis 75
789 Viswajithg 75
790 Emmanueltj143 75
791 Anupa.anchor 74
792 Zamanak 74
793 Shaheed Hemukalani 74
794 BGerdemann (WMF) 74
795 Iaminfo 74
796 LinsyDavis 74
797 ShabeerMemunda 74
798 Zainunoonu 74
799 Ananthupsankar 74
800 WikiDreamer Bot 73 യന്ത്രം
801 വെള്ളെഴുത്ത് 73
802 Soumyan 73
803 DannyS712 73
804 Santhoshnelson009 72
805 Santhoshslpuram 72
806 Sujith RS 72
807 Niranjana Prasannakumar 72
808 Scorpionsurvey82 71
809 Essarpee1 71
810 Unnikrishnan.57 71
811 Mithunrajkeekkamkot 71
812 Haradev 71
813 Salamparalikkunnu 71
814 Rajesh 71
815 Jobyjohnkj 71
816 Vkbmenon 71
817 Jaktoms 71
818 Arun.punnathatta 71
819 Naseeftdy 71
820 Gphilip 70
821 Stryn 70
822 Shafi koyamma 70
823 Kvmohankumar 70
824 EVERGREEN for Ever Green 70
825 Mabdulvajidm 69
826 Sushen 69
827 Wutsje 69
828 Momin 69
829 Courcelles 69
830 RadiX 69
831 Kpharshan 69
832 Tokugen Numataka 69
833 Nayibem 68
834 Vishnuprasads.667 68
835 Remotom 68
836 Rohitsv9 68
837 Martin Urbanec 68
838 Shafeeq Thamarassery 68
839 Vimal0212 67
840 Sajanmv 67
841 Thamanu 67
842 Sodacan 67
843 Gokucherai12 67
844 Nithvarma 67
845 Unice 67
846 Robert roy paiva 67
847 PuttumKadalayum 66
848 Dr Ajay Balachandran 66
849 Thaslimatlk 66
850 Peter Kurisinkal 66
851 Joseph jeremiah 66
852 കെ. കെ ബിജു 66
853 Anu Divakaran 66
854 Ashikbp ipb 66
855 Manojmachathi 66
856 Naisamkp 66
857 Karipparasunil 65
858 Mirshadk 65
859 Hamidkvr 65
860 നന്ദകുമാർ എസ് ആർ 65
861 Deepujoseph 64
862 AnoopanBot 64 യന്ത്രം
863 Rovine 64
864 Epic7joe 64
865 Benhur baiju 64
866 ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം 64
867 Rakeshwarier 63
868 Padmanabhanunnips 63
869 Akmal Hashim Kapat 63
870 Sarathajky 63
871 Marcus Cyron 63
872 Ajesh 63
873 PADAPPARAMBA 63
874 Faolin42 63
875 Nellickal nursery 63
876 Anvar Kunhu 63
877 Shahicm 63
878 Subinsebastien 62
879 Deepakmj1989 62
880 HARISRI PUBLICATIONS 62
881 Sourav malayali 62
882 Deepubalan 62
883 Kilayilafsal 62
884 Vinu raj 62
885 Jaisuvyas 62
886 Jayan.thanal 62
887 Shibu jacob 62
888 Vinilaisf 62
889 Saj2009 61
890 ParottaBeefFry 61
891 Magnefl 61
892 Adhithyan 61
893 Malavika Cof 61
894 Babel AutoCreate 60
895 Nihal Neerrad S 60
896 Nsreekumar 60
897 മിയമിയ 60
898 Rizkuwait 60
899 Boccaro 60
900 Devanshi 59
901 Ashasathees 59
902 Bijujosephe 59
903 Nicolas 007 59
904 Althafmghouse 59
905 മുഈനുദ്ധീൻ 59
906 Hassan thevalakkara kollam 59
907 Aboobackeramani 58
908 Wieralee 58
909 Sunil~mlwiki 58
910 VC1975 58
911 Broadbot 58
912 Hoo man 58
913 Ilaveyil riswan 58
914 Vaishak1234 58
915 Amal sudarsanan p 57
916 Krish56 57
917 Bharathnet 57
918 Gramam 57
919 Moeng 57
920 Sverigekillen 57
921 Critic007 57
922 Rakheshthayyur 57
923 Orbot1 57 യന്ത്രം
924 Adiths 57
925 Athulvis 56
926 Santops 56
927 Bharath chand 56
928 Sreedwishkjagan 55
929 Mumtaz muhammed 55
930 Anoopqtr123 55
931 Pravs 55
932 Purodha 55
933 Drnazeer 55
934 Pradeepvkrishna 55
935 97vineeth 55
936 Rjchandran 54
937 DileepKS69 54
938 Hari Shree 54
939 SidhardhRamesh 54
940 Tanya.kurian 54
941 LittleKites-18017 54
942 Racconish 54
943 Stephinmathewc 53
944 MalayalamWriter 53
945 Indielov 53
946 Arunkr6 53
947 Keral8 53
948 Jomesh 53
949 Rahul 53
950 K7L 53
951 Harikovilakam 53
952 Fathima naalukolil 53
953 Krishna Nanda 52
954 പ്രീതി 52
955 Matiia 52
956 അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി 52
957 Samsameer 52
958 Jayakrishna ramanpillai 52
959 Thusharavinesh 52
960 Ghskarippoor 52
961 Sumesh0909 52
962 Sachunda 52
963 Dumdum 52
964 Rakeshnamboo 52
965 Pkachary 52
966 Ijasaslam 52
967 Ashwin147 52
968 Boldrinmichael 52
969 Kraj 51
970 Sinud3 51
971 KondottySultan 51
972 Muthukurussi 51
973 Sanya3 51
974 Valsala 51
975 Jinesh.ptb 51
976 MalarzBOT 51
977 Suneesh C 51
978 Msyamlal 51
979 Jomyjosepala2 51
980 Munanas 51
981 സുജയ് വി 51
982 MPF 50
983 Pranav V R 50
984 Sajeerkanhirode 50
985 Hariprasad vk 50
986 Sarafvpz 50
987 Syam cherai 50
988 MSBOT 50
989 Jayarathina 50
990 Zeal4linux 50
991 Revikumarvasu 50
992 Saleemperumukku 50
993 NjardarBot 50
994 Vpcx 50
995 Elambassery 50
996 Shamsadali 49
997 PhotoReq 49
998 Pwoli SARATH 49
999 Arjunan 49
1000 Arun1995knp 49

1001–2000തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1001 Elitre (WMF) 49
1002 Afsalpangode 49
1003 Svijesh21 49
1004 റാസി & റസൽ 49
1005 മനേഷ് 49
1006 Shajkumar 49
1007 Vividh 49
1008 Sudev.k 49
1009 Jaseer 49
1010 Devanmv 49
1011 MahdiBot 49
1012 Binudigitaleye 48
1013 Kmpramod 48
1014 Dr. Anoop.BHMS 48
1015 Veeyess 48
1016 Nandakumar96 48
1017 KAIPRAKARAN 48
1018 Baiju Thrikkovil 48
1019 Kavitha kaveri 48
1020 Atudu 48
1021 Bhamapn 48
1022 Abjit 48
1023 RIJEESH 48
1024 Thoolikavani 48
1025 Vysusvcreas 47
1026 ChanduPrasad 47
1027 Ebinjosephv 47
1028 Lakshmanankvvayalapra 47
1029 Muhammednaseef5 47
1030 നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ് 47
1031 Shenil Abraham 47
1032 Revathi 47
1033 Ryoga Godai 47
1034 Céréales Killer 47
1035 Riyaas 47
1036 Santoshknambiar 47
1037 Isudev 47
1038 Superstars8547 47
1039 Yadhu Krishna M 47
1040 Theckumchery 47
1041 Thazhemon 46
1042 Bookku 46
1043 Rosh0505 46
1044 Surya veera prathap 46
1045 Erfansaitalpy 46
1046 Faizy F Attingal 46
1047 Spacebirdy 46
1048 Antiass 46
1049 Jack Merridew 46
1050 Hghwymn 46
1051 Sijothankam 46
1052 Deepakvc 46
1053 Unnikrishnanblathur 46
1054 Antonylejos 45
1055 Zeqox 45
1056 Cjstanly 45
1057 Ershad 45
1058 Sajanjs 45
1059 Noufalshaf 45
1060 Varlaam 45
1061 Byjuvtvm 45
1062 Manoje.john 45
1063 Yuvagandharva 45
1064 കാളത്തോട് 45
1065 അജയൻസ് 45
1066 Blacknclick 45
1067 Athira Sunil 45
1068 Achayan 45
1069 Ashokrajan12 45
1070 Jowinvp 45
1071 Etj143 45
1072 പനിനീർപ്പൂവ് 44
1073 GoodLib 44
1074 Kokkarani 44
1075 Sonaj K 44
1076 Jayabilla 44
1077 Renith81 44
1078 Saroj Uprety 44
1079 Agent007bond 44
1080 Rprassad 44
1081 Kajayakumar 44
1082 Soooji 44
1083 Nemo bis 44
1084 Jayeshhybd 44
1085 Ajayvijayanwiki 44
1086 Nakulnaren1830378 44
1087 Muhammed shafi kyl 44
1088 Badurudeen Adka 43
1089 Litlok 43
1090 Rose chaayapedia 43
1091 JJMC89 bot 43
1092 Aju Amal 43
1093 JITHIN VIJAYAN 43
1094 Byjuchalad 43
1095 Hashpv 43
1096 Arjun024 43
1097 Amithmilan 43
1098 A.p.balakrishnan 43
1099 K p jayakumar 43
1100 Wiki13 43
1101 Titodutta 43
1102 South Indian Studies 43
1103 Pachalam 42
1104 Rajeeshkollakkandi 42
1105 Vsvinod 42
1106 Jinasbacker 42
1107 Graham87 42
1108 Shebaly 42
1109 Dpkbot 42 യന്ത്രം
1110 Alanunni 42
1111 Nineteen July 42
1112 Minorax 42
1113 Shameervpz 42
1114 Mony Meleveettil 42
1115 ഫവാസ് 42
1116 SidhikThalikulam 42
1117 Wilsoninasu 42
1118 Federico Leva (BEIC) 42
1119 Tulsi Bhagat 42
1120 Divyachackoc 42
1121 Renjithcram 42
1122 Noufal parad 42
1123 Aksarali 42
1124 സൗമ്യ പാലൂർ 41
1125 Warizpgm 41
1126 Kk.syam83 41
1127 എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ 41
1128 Renu abraham 41
1129 JohnsonPPayammel 41
1130 Chothavoor school 41
1131 Dave~mlwiki 41
1132 Hanoof 41
1133 Unnipriob 41
1134 Sahrudayan 41
1135 Denniss 41
1136 Akhil2009 41
1137 Yelamlam 41
1138 Faz~mlwiki 41
1139 Lotje 41
1140 DragonflySixtyseven 41
1141 Natukkukachi 41
1142 ഫൈസൽ 41
1143 Primejyothi 41
1144 Alfaponnani 41
1145 Sijuch 40
1146 Seju Peringala 40
1147 Tnsreeraj 40
1148 Denish Sebastian 40
1149 Sora~mlwiki 40
1150 Salman salim 40
1151 Wikitanvir 40
1152 Jpunchri 40
1153 Kaippally 40
1154 പീറ്റർ ജയിംസ് 40
1155 SANTHAM MASIKA 40
1156 Joy PP 40
1157 Elpknr 40
1158 അർഷദ് റഹ്മാൻ 40
1159 Marathettan 40
1160 Meldort 40
1161 Neenakurian1985 40
1162 AhamBrahmasmi 40
1163 Rajesh.monji 39
1164 Ananth (CIS-A2K) 39
1165 Chandrashekar Azad bheem 39
1166 Srijithpv 39
1167 Mr. XYZ 39
1168 Soulbot 39
1169 വേദബന്ധു 39
1170 BD2412 39
1171 Rahulpattuvam 39
1172 Renjithbaburaj 39
1173 Prasadjpillai 39
1174 Frigotoni 39
1175 SYNAN 39
1176 Karnan 39
1177 Althaf Hussain.K 39
1178 Sunilsukumaran 39
1179 Jibin peter 39
1180 Suresh.palloor 39
1181 Glaisher 39
1182 Bellus Delphina 39
1183 Shajilkrazy 39
1184 BeNiza 39
1185 Arunvrparavur 39
1186 Benji nellikala 39
1187 ജയകുമാർ അഞ്ചൽ 39
1188 Manjulal 38
1189 M thomas kuriakose 38
1190 Mail2shobz 38
1191 Agnusnirappathu 38
1192 Skiranjyothi 38
1193 Sandeepsadanandan 38
1194 BrijeshPookkottur 38
1195 Abhirami Sukaami 38
1196 പ്രജിൽ പീറ്റയിൽ 38
1197 Stanglavine 38
1198 Nadzik 38
1199 Gangleri 38
1200 Syam Kumar 38
1201 Nijeeshraj 38
1202 Rajirajan 38
1203 Sindhumol 38
1204 Aravind V R 38
1205 Vaisakh Mohan 38
1206 Subashbabyharisree 38
1207 Dilshad Raihan 38
1208 Mathonius 38
1209 Lolan 38
1210 Francis joy 38
1211 Ajayalal 37
1212 Raman Malayali 37
1213 Krinkle 37
1214 Ghssanchalwest 37
1215 Sabirkaryat 37
1216 Hmundol 37
1217 Sailesh 37
1218 Steinsplitter 37
1219 Shadoun 37
1220 Anilariyannur 37
1221 Yamnoval 37
1222 Per excellence 37
1223 Vivekvinod74 37
1224 Nandhukbabu 37
1225 Shafeek Subaida Hakkim 37
1226 Jalumon 37
1227 വിവരി 37
1228 Vermont 37
1229 Pauljins 37
1230 Shekure1 37
1231 SajeerAbooba 36
1232 Muhammed Jalali chalikkandi 36
1233 C K HAMID ABDUL VAHID 36
1234 KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE 36
1235 Akhilaadisesh 36
1236 Johnykkutty 36
1237 Samad 36
1238 Kadavathooran 36
1239 Azharp007~mlwiki 36
1240 Savh 36
1241 Ansonpalavila 36
1242 Niyamax 36
1243 Machinist 88 36
1244 Noblepa 36
1245 Jaleel as 36
1246 MidhunSajeev 36
1247 SREESHYAM C A 36
1248 Shihab poomadam 36
1249 Tropicalkitty 36
1250 Syedklm 36
1251 Cherukadan 36
1252 TohaomgBot 36
1253 Suja M R 36
1254 PlyrStar93 36
1255 Ckishaque 36
1256 Pradeepanakkoodu 36
1257 Thomson Walt 36
1258 Akshara Venugopal 36
1259 Hari.edamana 35
1260 ManeeshM 35
1261 ചന്തു 35
1262 Rishidas1973 35
1263 PADEEP KUMAR (SHAJI) 35
1264 Harifpullara 35
1265 Rajensaila 35
1266 Nandukrishna t ajith 35
1267 Tijotlk 35
1268 AkshayReno 35
1269 Najeeb 35
1270 Sugesh 35
1271 Nazarcherukulam 35
1272 Prasobh 35
1273 Pradeepkottayi 35
1274 Evyavan 35
1275 Athulraj 35
1276 Shiva4875 35
1277 Anoopmail 35
1278 Wayanadan 35
1279 Mariyanirappathu 35
1280 Kuttyedathi 34
1281 Malayali 34
1282 Sreejithvj 34
1283 Samad kodinhi 34
1284 Sumeshrlv 34
1285 Jayeshsan 34
1286 SreeBot 34 യന്ത്രം
1287 വിശശി 34
1288 Jeevanism 34
1289 Kuttappan Chettan 34
1290 Uberscholar 34
1291 Bichupunalur 34
1292 Ashi164 34
1293 Rohitiisc 34
1294 Vineethsk 34
1295 Keralapanini 34
1296 Snehithaa 34
1297 Gsad+-*sfdxx 34
1298 ശ്യാം ശിവൻ 34
1299 Jyothishnp 33
1300 Ouseph1997 33
1301 WikiBayer 33
1302 Abhisheknairheaven 33
1303 Yajathb 33
1304 Vaishnav 33
1305 Abey.sa 33
1306 Marshaltitok 33
1307 Mineeshvk 33
1308 Gemini1980 33
1309 Jusinjacob 33
1310 Manuvarkey 33
1311 Calicocentric 33
1312 Ptsubin 33
1313 פארוק 33
1314 Ajithskumar 33
1315 Lic.habeeb 33
1316 Antemister 33
1317 Susaparya 33
1318 Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4 33
1319 Joshynazrathhill 33
1320 Jishin.av 33
1321 Reportershan 33
1322 Malayalamsunil 33
1323 Jijicvx 33
1324 Jonesey95 33
1325 Jstalins 33
1326 Alenbastian999 33
1327 IndianTreepie 33
1328 A.Savin 33
1329 Siyad A Karim 33
1330 Akhil ccm 32
1331 Ashraf kpa poyiloor 32
1332 Roopa 32
1333 Deepakramdaspt 32
1334 SUNIL V PANICKER 32
1335 BibinJohnKerala 32
1336 Ksharikrishnan 32
1337 Xsdsf1sdfsaa 32
1338 Varghesepunnamada 32
1339 Yann 32
1340 Shafikhorfakkan 32
1341 Mrriyad 32
1342 Narayan~mlwiki 32
1343 Vijeshperumkulam 32
1344 Foo054837 32
1345 Omrehman 32
1346 Túrelio 32
1347 Fenilantony 32
1348 Subisoubhagya 32
1349 Gireeshtklm 32
1350 Madhuranadhan 32
1351 Renjikv 32
1352 Ragul.r 32
1353 Urhixidur 32
1354 Promotemalayalamwiki 32
1355 Sabupaul 32
1356 SijiR 32
1357 ഹേമന്ത് 31
1358 Saiber 31
1359 Bulldozer 31
1360 Hamid~mlwiki 31
1361 Kaavipeedika 31
1362 Budelberger 31
1363 Kayunni 31
1364 Obersachse 31
1365 Naranganamdb 31
1366 Hashmy 31
1367 Saifudheen 31
1368 Kaderka 31
1369 Dixon 31
1370 Varkeychen 31
1371 Prajithkumar 31
1372 Sunish.p.a 31
1373 Alonso de Mendoza 31
1374 Niyasbanna 31
1375 Roshan Zameer 31
1376 Alan 31
1377 Thedon1 31
1378 പരശു പോയ രാമൻ 31
1379 Sidharth.cm.knabzr 31
1380 Curious observer 31
1381 Ajaymathewjose 31
1382 Aromal Sreekanth 31
1383 Gnanvit 31
1384 Fccuba 31
1385 JithinDev 31
1386 Ameenpkd1489 30
1387 സത്യാന്വേഷി 30
1388 Philippe49730 30
1389 Niegodzisie 30
1390 നിലാരാവ് 30
1391 Anil 30
1392 Sunilkumartk 30
1393 Athulr 30
1394 Naradhan 30
1395 Vineeshuv 30
1396 Nrjiju 30
1397 Arjun kiolp 30
1398 Anandtr2006 30
1399 Vineshpillai78 30
1400 Helmy 30
1401 Kanjikkuzhi 30
1402 Vogone 30
1403 Harikrishnanv 30
1404 ഷമീൽ സി കെ 30
1405 Arjunvmm004 30
1406 Moheen 30
1407 P.a.sameerali 30
1408 Antonyscaria 30
1409 Abhishek Venugopal 30
1410 علاء 30
1411 Giri123456 30
1412 Anoutspoken 30
1413 Drbinukizhuvilam 30
1414 Praxidicae 30
1415 Turkmen 30
1416 Jijomthomas 29
1417 വിനീഷ് നരിക്കോട് 29
1418 Catverine 29
1419 Ramu kaviyoor 29
1420 Jasir keecheri 29
1421 Hamzahashir 29
1422 Niyas musthafa meckal 29
1423 Jarould 29
1424 Muhammedafzalp 29
1425 Azizvalad 29
1426 Irfanarimbra786 29
1427 IndhuMenon 29
1428 Mywikimediaaccount 29
1429 Lakshmi MCA 29
1430 Pokiridebba468 29
1431 Manu K Rajappan 29
1432 Javad ma 29
1433 Sajithms77 29
1434 Satyadev~mlwiki 29
1435 Cachitea 29
1436 Soman 29
1437 Clinten 29
1438 മനു 29
1439 Kumarnm 29
1440 Nidheeshkr 29
1441 Lubna 29
1442 Aliakbar 29
1443 Prasanthknpy 29
1444 Common Good 29
1445 Jomitm 29
1446 Schekinov Alexey Victorovich 29
1447 Aneeshnl 29
1448 Vineethvijayaraghavan 29
1449 Tim Starling 29
1450 Rajeshbieee 29
1451 Jubinrajop 29
1452 Afsalctnr 29
1453 Anon~mlwiki 29
1454 Hedwig in Washington 29
1455 AMALRAJC1999 29
1456 Salimpadikkal 28
1457 Ottayaan 28
1458 Sureshk3018 28
1459 Akumar 28
1460 Sivan~mlwiki 28
1461 Nairkd~mlwiki 28
1462 Natkeeran 28
1463 Meledan3 28
1464 Rajeshkslc 28
1465 Berlin~mlwiki 28
1466 Challiovsky 28
1467 Hariekd 28
1468 Mallumon 28
1469 Teles 28
1470 Prakashkpc255 28
1471 Maneeshi 28
1472 Sudeesh rajashekharan 28
1473 Koralatil 28
1474 Gopuvnair 28
1475 4u Glafy Paul 28
1476 Vyasaa 28
1477 Francisablogz 28
1478 Angeljoy.c 28
1479 Sathya narendran 28
1480 Zaarizoozs 28
1481 SAIFUDDEEN VALIYAKATH 28
1482 Vaishq 28
1483 Hashimps 28
1484 Preethic84 28
1485 സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം 28
1486 Gautham Krishna 007 27
1487 Hasley 27
1488 Ajeesh dethan 27
1489 Gowri Narayann 27
1490 Ammuvenunadh 27
1491 Ihakkim 27
1492 Woken a kill 27
1493 Sreeku 27
1494 Ibru 27
1495 Abdilla 27
1496 Le Pied-bot~mlwiki 27 യന്ത്രം
1497 Arun perumkunnil 27
1498 PrameelaPM 27
1499 Santha 27
1500 Abrahamoommenk 27
1501 Dr.aromal 27
1502 Panickersivanand 27
1503 Ver-bot 27
1504 Akashsasankan 27
1505 Sunilidamana 27
1506 Madrid 27
1507 Vijinvenu 27
1508 Roji~mlwiki 27
1509 Sudheeshthulaseedharan 27
1510 Siddieque 27
1511 ~riley 27
1512 SimmeD 27
1513 Jabbar~mlwiki 27
1514 Ashrafulkhalq 27
1515 Rathinravi 27
1516 Musthafa k salam 27
1517 Khaleelurahman 27
1518 Jasbeernoushad 27
1519 Sharadendu1 27
1520 Sarath lal thayyil 27
1521 Namahtuog 27
1522 Kkjj 27
1523 ദേവാൻഷി 27
1524 SHOBARAJ K P 27
1525 Pjam007 26
1526 Joshyvj 26
1527 Bobgali 26
1528 Sajil Vincent 26
1529 Arshad.ka5 26
1530 Sainudeenki 26
1531 Ajil narayanan 26
1532 Sajanjcb 26
1533 Vineshvinesh 26
1534 Azlams 26
1535 Jithusunny 26
1536 Nandedamana 26
1537 Maheenasmkollam 26
1538 Rajivpanapuzha 26
1539 Devikrupa 26
1540 Progressive lights1 26
1541 Jasiya Rakheeb 26
1542 അരുൺ. എസ് 26
1543 Gopikamaya 26
1544 Ashikfalcon 26
1545 Tkkareem 26
1546 Qmsarge~mlwiki 26
1547 Jyothirmayi 26
1548 Kssnrm 26
1549 Abdullahbinzuhair 26
1550 RaviC 26
1551 Abdulvahabm 26
1552 Cekli829 26
1553 ARUNKUMAR P.R 26
1554 Vineethkartha 26
1555 Sesukodussery 26
1556 Manikantan vp 26
1557 Asif abubacker 26
1558 Ramsankar 26
1559 Poet Umayanalloor 26
1560 Mrsyamkumar 26
1561 Bijoalex 26
1562 Viswam 25
1563 കുര്യാക്കോസ് 25
1564 Anoopas 25
1565 Adithyan 25
1566 Sx 25
1567 GerardM 25
1568 StigBot 25 യന്ത്രം
1569 Sardur 25
1570 Magicbose 25
1571 Russavia 25
1572 Zxabot 25 യന്ത്രം
1573 Brihaspathi 25
1574 Prashant 25
1575 Nmkuttiady 25
1576 Harithakan 25
1577 Jomon999666 25
1578 Ras67 25
1579 Materialscientist 25
1580 Visakharaja 25
1581 Vajrabahu 25
1582 Bill william compton 25
1583 Anonyantony 25
1584 Midhunmohanvm 25
1585 Sureshbabuvvkv 25
1586 Dileepunnikri 25
1587 Asmiyass 25
1588 Vsthrissur1995 25
1589 Raveendranadhan KN 25
1590 Pradyotham 25
1591 Lijovklm 25
1592 Sriharitvm 25
1593 Tomskonumadam1 25
1594 Jaleelabdul 25
1595 Subhash mohanraj 25
1596 Abhinand p s iyyad 25
1597 Ashwinnambiarm 25
1598 Aneeskdr 25
1599 Irfan kottaparamban 25
1600 Kuriakose Niranam 25
1601 Sreejith SA kerala 25
1602 ANEES MKC 25
1603 Vatsmaxed 25
1604 Radhakrishnan kcd 25
1605 ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി 25
1606 Harisiv 25
1607 അംഅം 25
1608 കാണി 25
1609 ശ്യാം പ്രസാദ് 24
1610 Alwinks137 24
1611 ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ 24
1612 Nikh.vr 24
1613 Haneeshvkn1 24
1614 S.Chandrasekharan Nair~mlwiki 24
1615 Pramuq 24
1616 Nibujohn 24
1617 Sexylady 24
1618 Riasnelli 24
1619 Wellwisher~mlwiki 24
1620 Ajithchandra 24
1621 Unnikris 24
1622 രാജീവ് വി 24
1623 Marcok 24
1624 Nora72 24
1625 Anasmp 24
1626 Sameerct 24
1627 Najupallikkal 24
1628 Vsmahesh 24
1629 Averaver 24
1630 Mubarak1447 24
1631 Hoo User Page Bot 24
1632 Abhiabhi.abhilash7 24
1633 Naveen Ramanathan 24
1634 Abhianand 24
1635 Reju.kaipreth 24
1636 Subins2000 24
1637 Thahirkm07 24
1638 Nishad K Saleem 24
1639 Sreyasmohan 24
1640 Kariyara 24
1641 പയാളം 24
1642 Rachmat04 24
1643 Anaghareman 24
1644 Agnostos Theos 24
1645 A1Cafel 24
1646 Unni vaibhav 24
1647 Eniisi Lisika 24
1648 Abhirami Forestry 24
1649 TVAbdurahimankutty 24
1650 Aliwal2012 23
1651 Nibumjohn 23
1652 Muhammednishadkashifi 23
1653 Joshina 23
1654 Wim b 23
1655 Akhil thundiyil 23
1656 Ajeshkg 23
1657 S84thomas 23
1658 സില്വാനസ് 23
1659 Kcarun17 23
1660 Marakkulamkunnu 23
1661 Arunmr bharath 23
1662 പ്രശോഭ് രവി 23
1663 Vaishaked 23
1664 Plant Village Charitable Society 23
1665 Najamehjabin1998 23
1666 Aiswarya1999 23
1667 Muhammednihal 23
1668 Mayookhkvm 23
1669 ReyBrujo 23
1670 Me Haridas 23
1671 Ebynair 23
1672 Dingismi 23
1673 ആകാശ് 23
1674 Mercy 23
1675 Hercule 23
1676 Romaine 23
1677 Leszek Jańczuk 23
1678 Chinchu.c 23
1679 Rsajan 23
1680 Merlissimo 23
1681 Sreekerala 23
1682 Shankara 2000 23
1683 Rschen7754 23
1684 BRUTE 23
1685 Zscout370 23
1686 Rohithmvk 23
1687 Anaghalakshmeeka 23
1688 Krassotkin 23
1689 Mvalappil 23
1690 Malarz pl 23
1691 Amjadaliem 23
1692 Hariprasad.ka 23
1693 മൃദുൽ 23
1694 Subinthottil 23
1695 Marunadanmalayali 23
1696 Abduvallappuzha 22
1697 Shinysajan 22
1698 JasminBabu 22
1699 Khurfanahdi 22
1700 Apletters 22
1701 Abhijanamwiki 22
1702 Sanucholayil 22
1703 Pjvaidyan 22
1704 Vanished user 24kwjf10h32h 22
1705 Nambiarmpc 22
1706 Jasim 22
1707 Namithavk 22
1708 Sankar shr 22
1709 Bajpan 22
1710 Kaldari 22
1711 Khader patteppadam 22
1712 Irshadkadayil 22
1713 INeverCry 22
1714 Mardus 22
1715 Subisasankan 22
1716 അർപ്പൺ 22
1717 Zeeshankm 22
1718 Sarath nedumangad 22
1719 Afsalkilayil 22
1720 Masum Ibn Musa 22
1721 Navas Puthanazhi 22
1722 Arjunkarappayil 22
1723 Moralmedia 22
1724 Binusasidharan 22
1725 Zudhiz 22
1726 Fakrudeen Bava 22
1727 THOMAS LINET 22
1728 Dhipujoy 22
1729 BIDHUN BNK 22
1730 Sandesh9822 22
1731 Nirmal Mpm 22
1732 Drbsbinu 22
1733 Sanil6626 22
1734 ShafiKotayil 22
1735 Rajmohankumar 22
1736 Casablanca film corner 22
1737 Salihmcs 22
1738 Rajvardhanmehra 22
1739 Muhammedd ansar 22
1740 Akhil Raj S Kadakkal 22
1741 Bharathigwthm 22
1742 Mechangkara 22
1743 Josedathil 22
1744 Lithkizhunna 21
1745 തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ് 21
1746 Akhilpantony 21
1747 Madurima 21
1748 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 21
1749 Faisu omr 21
1750 Ainz Ooal Gown 21
1751 സുനി ജോസഫ് 21
1752 Raghu.kuttan~mlwiki 21
1753 Webmailnet 21
1754 Padma George 21
1755 Ashraf a a~mlwiki 21
1756 MF-Warburg 21
1757 വിക്കിമേസ്തിരി 21
1758 Payalam 21
1759 Tlustulimu 21
1760 Sojo~mlwiki 21
1761 Taketa 21
1762 Sajeev2008 21
1763 Kanaser 21
1764 Kunnuvaram 21
1765 സൂരജ് 21
1766 Kuttan.Thampuran 21
1767 MisterWiki 21
1768 Rxy 21
1769 Beniza 21
1770 Soorajkenoth 21 autopatrolled
1771 Anandks007 21
1772 Septembermorgen 21
1773 Shani.malu 21
1774 Satha 21
1775 Iste Praetor 21
1776 Bhagyap06 21
1777 Mh7kJ 21
1778 Thewine 21
1779 Noushuezhur 21
1780 Narayananchedichery 21
1781 Shelmy.Paulose 21
1782 Érico 21
1783 Kirthu2012 21
1784 Cbjonson 21
1785 Sarath karippoor 21
1786 Ramesh Kunnappully 21
1787 Arunwebber 21
1788 MESMERINE 21
1789 ഭാഗ്യശ്രീ 21
1790 Prajaneeshp 21
1791 Expertsleuth 21
1792 Prethish 21
1793 Aldnonymous 21
1794 Rajeshkurisinkal 21
1795 Rajeshpanikkar 21
1796 Vyasamuni 21
1797 Bukhari~mlwiki 21
1798 Akhil Ashok kp 21
1799 Profpremrajpushpakaran 21
1800 Minusarapaul 21
1801 Parvathy ashika 21
1802 Thalassery 21
1803 Aneeshkumarcheklavar 21
1804 Aneeshcea 21
1805 Sahad033 21
1806 Lijo v j 21
1807 QueerEcofeminist 21
1808 CP Jamaludheen 21
1809 Pukasa 21
1810 Mamatha N A 21
1811 Swalihchemmad 21
1812 Athulya Ajith 21
1813 Shreyasupadhya 21
1814 Tottu777 21
1815 Siya.sherif 20
1816 DP Raja 20
1817 Bijuraj rk 20
1818 Samad150283 20
1819 Johnuniq 20
1820 Pournami12 20
1821 Kiran U 20
1822 Sushaama 20
1823 Prathew 20
1824 Antonet 20
1825 Great Brightstar 20
1826 Saqafiwp 20
1827 Abhay K Vincent 20
1828 Abinbiju 20
1829 Wikiforrevolution 20
1830 Pradeesh Abraham 20
1831 HakanIST 20
1832 Princetvm 20
1833 Sivan kottiyoor 20
1834 Suyash.dwivedi 20
1835 Meenunnii 20
1836 Lijeeshpv 20
1837 Vishnu Vichus 20
1838 Premjithchampad 20
1839 Satath pv 20
1840 Paanavalli 20
1841 Ramanvaidyar 20
1842 NicoScribe 20
1843 Anvar MK Kareparamb 20
1844 Asifnas 20
1845 Dr m b manoj kerala 20
1846 Jinujohnt 20
1847 Adv vs joy 20
1848 Akhil C Prasad 20
1849 123VishnuOnline 20
1850 Madmarar101512 20
1851 Navas perumbavoor 20
1852 Suryarijumon 20
1853 Thamarappalli 20
1854 Bhavana~mlwiki 20
1855 Vargenau 20
1856 Anijoseph 20
1857 Paivakil 20
1858 Nipisiquit 20
1859 Mallu wiki 20
1860 Ejs-80 20
1861 Ssaa08~mlwiki 20
1862 Josephvk 20
1863 Tkpramodkumar 20
1864 Berthold Werner 20
1865 Bindusopanam 20
1866 Jovianeye 20
1867 Jfblanc 20
1868 Quentinv57 20
1869 Anoopmsp 20
1870 Mlwikiblr3 20
1871 Muruganmes 20
1872 Addihockey10 20
1873 Mira12 20
1874 Sreecanthr 20
1875 Kasirbot 20
1876 Pradeepkumarpk51 20
1877 Swagath.orange 20
1878 Jadeertk 20
1879 Avocato 20
1880 Shakeermukkam 20
1881 GEENO135 20
1882 Thamizhpparithi Maari 20
1883 Shaji.tu 20
1884 Anju Habeeb 20
1885 Ikrafeeq 19
1886 Sajansamuel 19
1887 Arun.gangadharan 19
1888 Bineeshvm99 19
1889 Shiju2166 19
1890 Zwobot 19
1891 Gnkant 19
1892 Vinay~mlwiki 19
1893 Suresh mallappally 19
1894 Asfarer 19
1895 Niyazib 19
1896 Sreevasthav 19
1897 Jmarchn 19
1898 Shanojnair 19
1899 Samharamoorthi 19
1900 Prakashkpc 19
1901 റസൽ ഗോപിനാഥൻ 19
1902 Anjupk 19
1903 Yogakshemasabha 19
1904 Shibin.mn 19
1905 Shantham11 19
1906 Parakuth 19
1907 Astrologer Vijaykumar 19
1908 Vinodsreehari 19
1909 Yogeshkollam 19
1910 Valsaladevi 19
1911 Rijeshcv 19
1912 Neechalkaran 19
1913 Daniel Mietchen 19
1914 Riyaaas 19
1915 Aswinsnair12345 19
1916 വർഷാവി 19
1917 Musaddhiquesid 19
1918 Razr Nation 19
1919 Kakku023 19
1920 Ccm2013g1 19
1921 Hariprasadmadayil 19
1922 Aml jhn 19
1923 Jayachandran1976 19
1924 Bodhisattwa 19
1925 Cpimmvpa 19
1926 Swibgathullah 19
1927 Mohameddanish 19
1928 Tennison 19
1929 Biyasmuhammed 19
1930 Navyavk 19
1931 Ekbal 19
1932 Nishadepl 19
1933 Drcenjary 19
1934 Biplab Anand 19
1935 സുനിൽ ദേവ് 19
1936 Hasifahmed.k 19
1937 Shanaayyoob 19
1938 Syamaprasadsyamu 19
1939 Esteban16 19
1940 Beecy 19
1941 Baiju Subrahmanian 19
1942 Kinnuksomani 19
1943 റോബിൻ 19
1944 XXBlackburnXx 19
1945 Telvardhanmehra 19
1946 Pranabchinnu 19
1947 Chiefoss 19
1948 പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ 19
1949 Shahananizam 19
1950 Ajithasimhan 19
1951 Amal Sudarsanan S 19
1952 Suvaiba sherin 19
1953 Saranya palassery 19
1954 Asfiwne 19
1955 Naga bhadran 18
1956 CPF Vengad 18
1957 Jinjoseid28 18
1958 Amjadnlk 18
1959 Wow 18
1960 Visakhk 18
1961 Ajthvpoa 18
1962 Sabith1990 18
1963 MalayaliWoman 18
1964 Soul997 18
1965 Newkerala 18
1966 Iamfaizalibrahim 18
1967 Vinayankalarickal 18
1968 Vilho-Veli 18
1969 Dr AM UNNIKRISHNAN 18
1970 Alokayathan 18
1971 Rasheedchalil 18
1972 EDUCA33E 18
1973 Johnsonvarg 18
1974 Sssreekumar 18
1975 Anakkodan 18
1976 Binopt 18
1977 Vituzzu 18
1978 SpesBona 18
1979 Drmaheshnarayanan 18
1980 Vaippipadath 18
1981 לערי ריינהארט 18
1982 Vs.subash 18
1983 Sandeepvarier 18
1984 Rajeshndev 18
1985 Vineshvputhoor 18
1986 Pybot 18 യന്ത്രം
1987 Shahidepikkad 18
1988 Sidhukalluadi 18
1989 Sreeharicheriyal 18
1990 Shine.ravindra 18
1991 Anilpm 18
1992 Koodathilsai 18
1993 Neeraja Mohan 18
1994 Sreejithkarumady 18
1995 നൂനു 18
1996 Bilingual2000 18
1997 Mohammedsonu 18
1998 Sabinsaji 18
1999 Rajeesh raghav 18
2000 NahidSultan 18