സാലിം കാവനൂർതിരുത്തുക

അരീക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ല കേരളം മൊബൈൽ:9961778907

 
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു രാജ്യ സ്നേഹിയാണ്.
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഭാരതീയൻ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു .
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഇസ്ലാം മതാനുയായിയാണ്‌.
حلال ഹലാലായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഈ ഉപയോക്താവിന്റേത്'.
  ഈ ഉപയോക്താവ് പുകവലിക്കാരനല്ല
 ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:SALIMKAVANUR&oldid=2342278" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്