പേര്‌: മെറിന്‍ കുരിയന്‍
സ്വദേശം: തൃശ്ശൂര്‍
ഇപ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസംബന്ധമായി ബംഗളൂരില്‍ താമസം.
മലയാളഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില് പങ്കാളിയാകാന് വിക്കിയില് ചേര്ന്നു.


LinkedIn profile

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:F2003305&oldid=287945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്