അനസ്റ്റസ് എം.പി

പേര് അനസ്റ്റസ് എം പി
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.എച്ച്.വി.ആർ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു
സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി ജൂലിയൻ അസ്സാഞ്ചേ
ഹോബികൾ ഹാക്കിങ്ങ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി
രാഷ്ട്രീയം മാർക്സിസ്റ്റ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Anasmp&oldid=2029244" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്