സ്വാഗതം

Life Preserver.svgഈ ഉപയോക്താവ് ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിൽ ഭാഗമായി ലേഖനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു .
enThis user is a native speaker of English.
arاللغة الأم لهذا المستخدم هي العربية.
450+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 450ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം വയനാട് ജില്ലയാണ്‌ .


Wikipedia-logo.png
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
Vote.svgവ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി.
Noia 64 apps karm.png ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
7 വർഷം  8 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.Tree template.svgഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
Old book bindings.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുസ്തകപ്രേമിയാണ്‌.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Asmkparalikkunnu&oldid=3337939" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്