പ്രവർത്തനരേഖതിരുത്തുക

 ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
 
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഇദ്ദേഹം ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു.  
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vividh&oldid=865422" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്