ഒരു ഭൗതിക സമുദ്രശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥി ആണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചെറുകുളത്തൂർ ആണ് സ്വദേശം . ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Gauthsree&oldid=2315433" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്