1988ൽ ജനിച്ചു.
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി.
ഭൗതികശാസ‌്ത്രവിദ്യാർത്ഥി

വിക്കിപ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

വിക്കിയുമായി പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നു.
2001 ജൂലൈ 21 ന് ആദ്യ ലേഖനം എഴുതി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Ajithskumar&oldid=770121" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്