സ്വദേശം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. വിക്കിപീഡിയയിൽ അഗമായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയക്ക് നല്ല സംഭാവനകൾ നല്ക‍ണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Nrjiju&oldid=1647295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്