ജനനം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവേഗപ്പുറയിൽ

തിരുവേഗപ്പുറ നരിപ്പറമ്പ് ഗവ: യു.പി.സ്കൂൾ, നടുവട്ടം ജനത ഹൈസ്കൂൾ, പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ: സംസ്കൃത കോളേജ്, തൃശ്ശുർ സെന്തോമസ് കോളേജ്, കൊച്ചി സർവ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടി. യിൽ കംപ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Argopal&oldid=1633782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്