പേര്-എം.എം ജഹാംഗീർ

ജില്ല-എറണാകുളം


പ്രവർത്തനമേഖല

കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി ട്രൂത്ത്ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് എന്ന സ്വതന്ത്ര വാർത്താ മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. 2010 നവംബർ മുതൽ 2012 ഫെബ്രുവരി വരെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചു.


ഞാൻ തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ


ഞാൻ എഴുതി ചേർക്കുകയും, തിരുത്തുകയും ചെയ്ത ലേഖനങ്ങൾ

വെബ്സൈറ്റ്$വെബ്പേജ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Jahangeer&oldid=1953912" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്