ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ ആണ്. ത്രിശൂർ ജില്ലയിലെ മുടിക്കോട് ആണു സ്വദേശം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Ashok.tcr&oldid=1286874" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്