പേര് - രാകേഷ്
നാട് - വയനാട്, പനമരം
വിദ്യാഭ്യാസം - ഇലക്ര്ടോണിൿസ് ആൻഡ് കമ്യുണിക്കേഷൻ ബിരുദം
ജോലി - ബി. എസ്. എൻ. എൽ
താൽപര്യങ്ങൾ - വായന, നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം, ഭാഷകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vnrakeshpnm&oldid=3335314" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്