കണ്ണികൾ

എന്റെ പണിപ്പുര
പരീക്ഷണ ഫലകം

ചിത്രശാല

ടൂളുകൾ

ഭാഗമായ വിക്കിപദ്ധതികൾ

വിക്കിയിൽ ആവശ്യമുള്ള കണ്ണികൾ

മലയാളം വിക്കിയിലും ഇത് വേണം - പുസ്തകം

സമഗ്ര ലേഖനങ്ങൾ
- പ്രധാനതാളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു
- ജ്യോതിശാസ്ത്ര കവാടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

യാന്ത്രികമായി തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിന് UltraBot എന്ന യന്ത്രം തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

വിജ്ഞാന സഞ്ചയങ്ങൾ

നിഘണ്ടുകൾ

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിയായുള്ള ഗ്രാഫിക്ക് ശാലയിലെ വിക്കിഗ്രാഫിസ്റ്റാണ്‌ ഈ ഉപയോക്താവ്.
ഈ ഉപയോക്താവ് ഇങ്ക്‌സ്കേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സം‌ഭാവനകൾ നൽകുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഴം/റാങ്ക് 201/78 ആണ്‌.
തിരുത്തുക
താരകങ്ങൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Junaidpv&oldid=3570531" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്