പ്രവീൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ഞാൻ. എന്റെ ലക്ഷ്യം അക്ഷരപിശകുകൾ തിരുത്തുകയാണ്.

ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിശകുകളെന്തെല്ലാമെന്നു കാണാൻ ഉപയോക്താവ്:MadPrav/user-fixes.py കാണുക.

താങ്കളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക.

എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പാകപ്പിഴകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞെക്കി കാര്യനിർവാഹകർക്കെന്നെ നിലയ്ക്കു നിർത്താം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:MadPrav&oldid=2287206" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്