പേര്: സുധീഷ്‌ യു.

സ്ഥലംതിരുത്തുക

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ വേളം ഗ്രാമം.

ജോലികൾതിരുത്തുക

മെക്കാട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ

ഇഷ്ടങ്ങൾതിരുത്തുക

യാത്രകൾ, വായന, വായനശാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യുക്തിവാദം.

enThis user is a native speaker of English.
 

ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്.

  ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്‌ .


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Zudhiz&oldid=2370084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്