ഭാഷകൾ
taஇந்தப் பயனரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.
enThis user is a native speaker of English.
es-1Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
hi-1 यह सदस्य हिन्दी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं।
sa-1 एषः उपयोजकः सरल-संस्कृते लिखितुं शक्नोति.
വ്യക്തിപരം

ഉപയോക്താവ്:UBX/male ഉപയോക്താവ്:JaredInsanity/Userboxes/Birthday ഉപയോക്താവ്:UBX/Zodiac:Pisces

This user is of Tamil ethnicity.
ഈ വ്യക്തി ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയതിനാൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു.id2

ഉപയോക്താവ്:Michaelbeckham/Lacto

I ride a British motorcycle
This user contributes using a
MacBook Pro.
തൊഴിൽ
This user is a professional editor.
This user is a member of the
Guild of Copy Editors.
വിശ്വാസം
Public domain
This user is a philosopher.

ഉപയോക്താവ്:JaMikePA/philosophy ഉപയോക്താവ്:Ashley Y/Userbox/Karma ഉപയോക്താവ്:Secret Saturdays/Reincarnation ഉപയോക്താവ്:Ashley Y/Userbox/Theist 2

രാഷ്ട്രീയം
This user is a monarchist .

ഉപയോക്താവ്:LightSpectra/Userboxes/PK

This user is a Nationalist.

ഉപയോക്താവ്:UNSC Trooper/Userboxes/Corporatism ഉപയോക്താവ്:Krzyzowiec/Userboxes/Anti-nazi

എന്നെപ്പറ്റി

തിരുത്തുക

ഇരുപത്തിച്ചിൽവാനം പ്രായം. തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം; ഹിന്ദിയും സ്പാനിഷും ആവശ്യത്തിനു അറിയാം; സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നു.

തിരുത്തുന്നതു തൊഴിലായതുകൊണ്ടും വ്യാകരണത്തിലും, ശൈലിയിലും താത്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ താളുകളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തത്ത്വശാസ്ത്രം, സംഗീതം, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, മുതലായവയാണു താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ.

എന്റെ "ബ്ലോഗ്": Works and Days by "Akaky Akakievich"

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Sreesarmatvm&oldid=2586316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്