മുനവ്വർ ഇസ്മായിൽ വായ്പൂര് Thondidayil (H) VAIPUR PHONE: 9562503932 E-MAIL: MUNAWARISMAILMUNAWAR@GMAIL.COM പിതാവ്: റ്റി. എ. എം ഇസ്മായിൽ മാതാവ് :മയ്മൂനത്തുബീവി സഹോദരങ്ങൾ:മുനീബ് റഹ്മാൻ, മുനീറ ഇസ്മായിൽ

ഞ്ഞ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Munanas&oldid=2194817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്