ചമ്രവട്ടം പദ്ധതി പ്രമാണം:ഉദാഹരണം.jpg

2012 മെയ്‌ 17 നു ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ച് പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് വിപുലമായ സാധ്യതകൾ തുറന്നു തരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Natukkukachi&oldid=1315399" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്