ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നമട പ്രദേശമാണ് .


ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
ഇദ്ദേഹം ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്‌.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
ഈ ഉപയോക്താവ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു


വർഗീസ് ജോസ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നമട

വെബ് ഡെവലപ്പർ,ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Varghesepunnamada&oldid=3382317" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്