ബ്രിജേഷ് പൂക്കോട്ടൂർ
ക്ലാർക്ക്, കേരള ജല അതോറിറ്റി
"ഈ പ്രകൃതിയേയും ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളേയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ..."
ശലഭങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ!

About me

എന്റെ പേര് ബ്രിജേഷ്; വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിൽ. കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

My work

എന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം കാണാം: Wikipedia, Commons

കൂടാതെ: Flickr, ചിത്രശലഭങ്ങൾ - ഫേസ്ബുക്ക്, പൂമ്പാറ്റകളുടെ ലോകം - ഫേസ്ബുക്ക്

Contact me

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:BrijeshPookkottur&oldid=2298646" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്