പ്രവാസിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിലാണ്.

ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി.
ഈ ഉപയോക്താവ് ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിൽ ഭാഗമായി ലേഖനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു .


പേര് : സുനീഷ് സുരേഷ്.

നാട്  : കായംകുളം

ജില്ല  : ആലപ്പുഴ

രാജ്യം : ഇന്ത്യ

എന്റെ ഇമെയിൽ വിലാസം : suneeshsuresh@yahoo.co.in

എന്റെ സംഭാവനകൾ'

താരകങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  നക്ഷത്രപുരസ്കാരം
നല്ല നാവാഗത വിക്കിപീഡിയനുള്ള ഈ പുരസ്കാരം താങ്കൾക്കു സമ്മാനിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വിജ്ഞാനം വിക്കിപ്പീഡിയയെ കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കട്ടെ. ഇനിയും എഴുതുക.
ഈ താരകം സമർപ്പിക്കുന്നത് --  Rameshng | Talk  09:51, 27 ഡിസംബർ 2008 (UTC)


ചിത്രശാല

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Suneesh&oldid=2145491" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്