ശരിയായ നാമം മനോജ് രവീന്ദ്രൻ. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുനമ്പം എന്ന സ്ഥലത്ത് 1969ൽ ജനിച്ചു. എണ്ണഖനന രംഗത്ത് ലോഗിങ്ങ് എഞ്ചിനീയറായി, അബുദാബി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 12 കൊല്ലത്തോളം ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിരക്ഷരൻ, ചില യാത്രകൾ, എന്നീ ബ്ലോഗുകളിലൂടെ യാത്രാവിവരണങ്ങളും മറ്റ് ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.

manojravindran@gmail.com

വിക്കിജീവിതം തിരുത്തുക

പങ്കെടുത്ത മലയാളം വിക്കി സംഗമങ്ങളും പഠനശിബിരങ്ങളും തിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/എറണാകുളം 1

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:നിരക്ഷരൻ&oldid=1840409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്