ഞാൻതിരുത്തുക

ദേവാനന്ദ് പിള്ള. പുരുഷൻ, മലയാളി, പ്രവാസി, മധ്യവയസ്കൻ, ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത്

പക്ഷികൾ, വന്യജീവികൾ, അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങൾ, പൂച്ചെടികൾ, കാർഷികജോലികൾ എന്നിവയിൽ താല്പര്യം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Devanandpillai&oldid=1099379" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്