എന്റെ നാട് വെള്ളിയാമറ്റം. എന്റെ അംഗത്വം 278 വിക്കിസം‌രംഭങ്ങളിൽ സജീവമാണ്‌. എന്നാൽ തിരുത്തലുകൾ 48 (ലേഖനത്തിലെ എണ്ണമാണേ)

എനിക്കു കിട്ടിയ വാർഡ് (എനിക്കും കിട്ടി വാർഡ്)തിരുത്തുക

[1] നൽകിയത്. Anoopan

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Papooty&oldid=1634083" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്