ഭ൱തീക ശാസ്ത്രം എന്റെ ജീവിതമാണ്‌ അതുകൊണ്ടാണ് കഞ്ഞി കുടിച്ചു പോകുന്നത്. കൃശ ഗാത്രനായ ഒരു ഗവേഷകൻ, ഇരു നിറം ഒത്ത പൊക്കം. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തങ്കമണി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Sijothankam&oldid=3613042" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്