വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000

1–1000 തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1 സ്വാഗതസംഘം 105,931
2 Vssun 82,154 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
3 Rojypala 79,119 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
4 Meenakshi nandhini 77,417 കാര്യനിർവാഹക
5 VsBot 74,687 യന്ത്രം
6 Jotter 64,548 യന്ത്രം
7 EmausBot 60,741
8 Xqbot 42,705
9 Georgekutty 42,576 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
10 Malikaveedu 40,624 കാര്യനിർവാഹകൻ
11 MadPrav 37,054 യന്ത്രം
12 MerlIwBot 35,672
13 Kiran Gopi 34,813 ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
14 ബിപിൻ 33,926 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
15 Anoopan 32,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
16 Fotokannan 31,265 കാര്യനിർവാഹകൻ
17 Luckas-bot 29,349 യന്ത്രം
18 Drajay1976 27,456 കാര്യനിർവാഹകൻ
19 Vengolis 26,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
20 Arjunkmohan 26,987 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
21 Razimantv 26,441 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
22 TXiKiBoT 25,788 യന്ത്രം
23 Jacob.jose 24,813 കാര്യനിർവാഹകൻ
24 Irvin calicut 24,447 കാര്യനിർവാഹകൻ
25 Viswaprabha 24,180 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
26 ShajiA 24,123 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
27 Vinayaraj 22,702 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
28 Shijualex 20,503 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
29 Manojk 19,801 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
30 SieBot 19,678 യന്ത്രം
31 Challiyan 19,493 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
32 Dvellakat 19,374 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
33 Ranjithsiji 17,352 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
34 Sidharthan 16,718
35 Sidheeq 16,605 autopatrolled
36 VolkovBot 15,857 യന്ത്രം
37 Rameshng 15,669 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
38 Junaidpv 15,522
39 Raghith 15,342 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
40 Vijayanrajapuram 14,976 കാര്യനിർവാഹകൻ
41 Abhishek Jacob 14,572
42 Manuspanicker 14,571 കാര്യനിർവാഹകൻ
43 PsBot 13,521 യന്ത്രം
44 Praveenp 12,810
45 RajeshUnuppally 12,093 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
46 Jairodz 11,847 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
47 WikitanvirBot 11,826 യന്ത്രം
48 Ezhuttukari 11,384
49 MediaWiki message delivery 10,820 യന്ത്രം
50 Irshadpp 10,613 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
51 Arunsunilkollam 10,562 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
52 Yousefmadari 10,442 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
53 Rameshngbot 10,297 യന്ത്രം
54 Sreejithk2000 10,235 കാര്യനിർവാഹകൻ
55 Vicharam 10,218
56 AJITH MS 9,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
57 ZéroBot 9,638
58 Akhilan 9,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
59 Sadik Khalid 9,052
60 Akhiljaxxn 8,963 കാര്യനിർവാഹകൻ
61 Simynazareth 8,820 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
62 Sugeesh 8,519 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
63 MkBot 8,236 യന്ത്രം
64 Shijan Kaakkara 8,143 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
65 Satheesan.vn 7,873
66 Babug 7,609 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
67 Alfasst 7,488 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
68 MelancholieBot 7,430 യന്ത്രം
69 Sachin12345633 7,398 autopatrolled
70 JAnDbot 7,369 യന്ത്രം
71 ViswaBot 7,311 യന്ത്രം
72 Deepak885 7,299 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
73 Niyas Abdul Salam 7,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
74 Ramjchandran 6,960 കാര്യനിർവാഹകൻ
75 CommonsDelinker 6,884 autopatrolled
76 Jose Arukatty 6,848 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
77 Escarbot 6,820 യന്ത്രം
78 DragonBot 6,769 യന്ത്രം, IM
79 Sai K shanmugam 6,755 autopatrolled
80 Jyothis 6,628 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
81 Saul0fTarsus 6,611 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
82 Addbot 6,577
83 ArthurBot 6,469
84 Adv.tksujith 6,446 കാര്യനിർവാഹകൻ
85 Mpmanoj 6,393 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
86 Mlbot 6,317 യന്ത്രം
87 Erfanebrahimsait 6,244 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
88 Jigesh 6,199
89 Zuhairali 6,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
90 Adithyakbot 6,094 യന്ത്രം
91 Uajith 6,059 autopatrolled
92 Rajeshodayanchal 6,039 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
93 Adithyak1997 5,750 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
94 Arjuncm3 5,738 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
95 Jkadavoor 5,697 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
96 Kgsbot 5,143 യന്ത്രം
97 FoxBot 5,083 യന്ത്രം
98 Prabhachatterji 5,053 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
99 Johnchacks 5,021 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
100 TobeBot 4,869 യന്ത്രം
101 Sreenandhini 4,866 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
102 Shajiarikkad 4,757 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
103 Netha Hussain 4,744 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
104 Obersachsebot 4,676
105 Thijs!bot 4,576 യന്ത്രം
106 Aruna 4,546
107 Gnoeee 4,468 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
108 Subeesh Balan 4,260 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
109 Akhilaprem 4,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
110 Pradeep717 4,168 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
111 Manjithkaini 4,143
112 RedBot 3,862
113 New user message~mlwiki 3,824
114 Kjbinukj 3,764 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
115 AswiniKP 3,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
116 Tux the penguin 3,661
117 Wikiwriter 3,626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
118 Idioma-bot 3,602 യന്ത്രം
119 Alexbot 3,555 യന്ത്രം
120 Shibukthankappan 3,506 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
121 Ajeeshkumar4u 3,502 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
122 TjBot 3,473 യന്ത്രം
123 സുദീപ്.എസ്സ് 3,428
124 Kaitha Poo Manam 3,399 autopatrolled
125 Vijith9946956701 3,286 autopatrolled
126 Shaikmk 3,280 autopatrolled
127 Jameela P. 3,170 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
128 AlleborgoBot 3,147 യന്ത്രം
129 Akbarali 3,060 autopatrolled
130 Rsvkjafs6ias432t 3,027 autopatrolled
131 Fuadaj 2,994 autopatrolled
132 Sivahari 2,993 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
133 MastiBot 2,918
134 Jafarpulpally 2,894 autopatrolled
135 Krishh Na Rajeev 2,891
136 HiranES 2,862 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
137 Habeeb Anju 2,857
138 Roshan 2,837 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
139 Thachan.makan 2,835 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
140 Sruthi 2,827 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
141 Naveen Sankar 2,779 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
142 Bluemangoa2z 2,756
143 Anee jose 2,739 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
144 KamikazeBot 2,674
145 Fifthman 2,665 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
146 Adarshjchandran 2,544
147 Apnarahman 2,525 autopatrolled
148 Sahirshah 2,525 autopatrolled
149 Deepugn 2,493
150 Noblevmy 2,493 autopatrolled
151 Athulbnair 2,483 autopatrolled
152 PrasanthR 2,483 autopatrolled
153 Ptbotgourou 2,468 യന്ത്രം
154 Jagadeesh puthukkudi 2,463
155 Sonujacobjose 2,455 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
156 Chandrapaadam 2,395 autopatrolled
157 Pathbot 2,388 യന്ത്രം
158 Shagil Kannur 2,375 autopatrolled
159 Sidnbot 2,316 യന്ത്രം
160 Abijithka 2,306 autopatrolled
161 Fairoz Pinarayi 2,213 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
162 JackieBot 2,190 യന്ത്രം
163 സതീഷ്ആർവെളിയം 2,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
164 Loveless 2,180 യന്ത്രം
165 Ovmanjusha 2,153 autopatrolled
166 Sreejithkoiloth 2,126 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
167 Davidjose365 2,101 autopatrolled
168 AvocatoBot 2,085 യന്ത്രം
169 Saleeshkumar2000 2,051 autopatrolled
170 Roland zh 1,965 autopatrolled
171 HRoestBot 1,959
172 Vaikoovery 1,892 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
173 LaaknorBot 1,873
174 Feelgreen630 1,872 autopatrolled
175 Edukeralam 1,866 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
176 Synthebot 1,838 യന്ത്രം
177 Anilankv 1,813 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
178 Shabeeb1 1,804
179 Mangalat 1,795 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
180 Tgsurendran 1,778 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
181 Ananth sk 1,751 autopatrolled
182 Pranchiyettan 1,723 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
183 タチコマ robot 1,719 യന്ത്രം
184 Vijayakumarblathur 1,717 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
185 Rubinbot 1,707
186 TinucherianBot II 1,674 യന്ത്രം
187 Jessepfrancis 1,662
188 Abin jv 1,640 autopatrolled
189 ScriptDoctor 1,625 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
190 UltraBot 1,619 യന്ത്രം
191 Makecat-bot 1,605 യന്ത്രം
192 Arayilpdas 1,595 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
193 Nijusby 1,587 autopatrolled
194 Mmlabeeb 1,546
195 Manubot 1,544 യന്ത്രം
196 Vagobot 1,505 യന്ത്രം
197 Johnson aj 1,504 autopatrolled
198 Devasiajk 1,484
199 Pratheesh prakash 1,462 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
200 Anoop Manakkalath 1,457 autopatrolled
201 Mjbmrbot 1,454 യന്ത്രം
202 Suraj 1,441 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
203 Ukri82 1,431 autopatrolled
204 Hrishikesh.kb 1,414 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
205 991joseph 1,387 autopatrolled
206 Captainofhope 1,378
207 CarsracBot 1,376 യന്ത്രം
208 AvicBot 1,346
209 Rotlink 1,330 autopatrolled, യന്ത്രം
210 Neonwikione 1,322 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
211 Jayeshj 1,319
212 Sanu N 1,316 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
213 Vishalsathyan19952099 1,313
214 BotMultichill 1,305 യന്ത്രം
215 Anjuravi 1,290
216 MystBot 1,256
217 YFdyh-bot 1,242
218 Salini 1,240
219 PipepBot 1,220 യന്ത്രം
220 Riyaz Ahamed 1,210
221 Amirobot 1,209
222 Movses-bot 1,209 യന്ത്രം
223 Sreeram Sree 1,199
224 Dexbot 1,195
225 D'ohBot 1,193
226 Lijujacobk 1,181
227 Abhilash raman 1,161 autopatrolled
228 Irarum 1,150
229 Sreeeraaj 1,148
230 AjayPayattuparambil 1,140
231 Jadan.r.jaleel 1,124 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
232 കാർത്തുമ്പി 1,120 autopatrolled
233 Lee2008 1,111
234 Razibot 1,104 യന്ത്രം
235 Advjuvairianv 1,095 autopatrolled
236 Arunravi.signs 1,017 autopatrolled
237 Dinamik-bot 1,004
238 Mohanpn 997
239 HerculeBot 996 യന്ത്രം
240 FarEnd2018 994
241 SilvonenBot 986
242 Robbot 979 യന്ത്രം
243 Zorrobot 969
244 Jose Mathew C 911 autopatrolled
245 വിവരവിചാരം 905
246 Vinesh pushparjunan 893 autopatrolled
247 അറിവ് 882
248 Anish nellickal 865
249 Mayooramc 865 autopatrolled
250 Darkicebot 862
251 HiW-Bot 835 യന്ത്രം
252 Aby john vannilam 834
253 Bijee~mlwiki 806
254 Reji Jacob 806
255 Path slopu 794
256 Harshanh 789 autopatrolled
257 Almabot 785
258 PrinceMathew 770 autopatrolled
259 CocuBot 770 യന്ത്രം
260 DSisyphBot 769
261 Ranjith-chemmad 764 autopatrolled
262 അച്ചുകുളങ്ങര 753 autopatrolled
263 Irumozhi 750 autopatrolled
264 Tonynirappathu 748 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
265 Purbo T 747 യന്ത്രം
266 Dhruvarahjs 732
267 ചെങ്കുട്ടുവൻ 730 autopatrolled
268 YiFeiBot 722
269 Sajithvk 707
270 Vibitha vijay 705
271 JYBot 698 യന്ത്രം
272 Monu1618 693
273 SIVARAJ 692
274 Martin-vogel 688
275 Skp valiyakunnu 675
276 Kpbolumbu 674 autopatrolled
277 Sivavkm 671 autopatrolled
278 Arunmohanpavi 669
279 Mujeebcpy 661 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
280 M.R.Anilkumar 661
281 Sahridayan 652
282 Xdpdcy2018 637 autopatrolled
283 Greeshmas 635
284 SassoBot 633
285 Caduser2003 628
286 Sudev Vijay 628
287 Pathaayan 625
288 Rijolijo 623
289 Naveenpf 620 autopatrolled
290 Kevinsooryan 605
291 Jasimfarooq 601
292 BipinSankar 594
293 Ajaykuyiloor 588 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
294 Shyam prasad M nambiar 581
295 Authordom 566
296 ഹരിത് 562
297 தமிழ்க்குரிசில் 559
298 Sajithbhadra 548
299 Lalsinbox 545 autopatrolled
300 Rajendu 538
301 Ragesh Punalur 535
302 Vasudevantv 532
303 Panavalli 525
304 പ്രശോഭ് 524 autopatrolled
305 Aneeshgs 522 autopatrolled
306 ഷിനാസ് 518
307 Altocar 2020 517
308 Redirect fixer 514
309 ബി. സ്വാമി 510
310 Martinkottayam 501
311 Sajetpa 483
312 Jobinbasani 483
313 നിരക്ഷരൻ 482
314 PixelBot 470
315 Sudhir Krishnan 468
316 Asmkparalikkunnu 461
317 Translation Notification Bot 459 autopatrolled
318 F2003305 458
319 Pency 449
320 Nithinthilak 446
321 Aronjos1 445
322 Kalesh 444
323 Jacobnainan 441
324 Diegovishnu 436
325 റിൻഗോൾ22 436 autopatrolled
326 Vipinkumartvla 433
327 Saithalavi 430
328 Peringz 427
329 S.pratheesh 425
330 Justinpathalil 424
331 Pathoschild 421
332 Santhoshj 416
333 Devgowri 415
334 KLBot2 415
335 Calicuter 413
336 Ahamedsageerkv 406
337 മേൽവിലാസം ശരിയാണ് 397
338 Appi Hippi 391
339 Pkgmohan 388 autopatrolled
340 Jahangeer 386
341 Baluperoth 386
342 AthulKriZz 385
343 Tinucherian 383 autopatrolled
344 DAndC 382
345 ABHINAV MANGATTIDAM 380
346 ചാണ്ടി 376
347 GhalyBot 374 യന്ത്രം
348 Suniltg 366
349 Jasif 363
350 Oracle125 362
351 Suneesh 359
352 Noufalom 358
353 Mutuluki 357
354 YOUSAFVENNALA 357
355 India142 357
356 AboobackerAmaniOfficial 355
357 SpBot 351 യന്ത്രം
358 Shinujeril 350
359 ശ്രീകല 349
360 Louperibot 348
361 Santhosh.thottingal 346 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
362 Chobot 346
363 Binnag 344
364 Vtbijoy 344
365 Sreerag palakkazhi 343
366 Ansaraziz82 343
367 Chiyami 342 autopatrolled
368 Shino jacob koottanad 342 autopatrolled
369 Aldo 1980 338
370 Pranoyz11 337
371 Manumg 336
372 Varavelppu 333
373 Bhoomi 330
374 Basheer pktr 327
375 Gauthsree 324
376 Hbkrishnan 324
377 Musafir 322
378 Mithu 320
379 Dittymathew 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
380 Ambadyanands 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
381 ശിവപ്രസാദ് 314
382 Krishnamurthi 312
383 Civilinformer 311
384 ഹരിതകൈരളി 311
385 Jithindop 305
386 AG47 303
387 Prof tpms 303
388 Jasz 300
389 SantoshBot 299 യന്ത്രം
390 Muralivanoor 299
391 Luqmankvk 297
392 Vinodvarmah 296
393 Harikrishnank123 295
394 WOPR 292
395 Sijocalicut 290
396 Usamuba 287
397 Jithinrajtk 287
398 Psdeepesh 286
399 Kannanpallippad 285
400 Pratheesh sreenivasan 284
401 Sherifchalavara 283
402 Kumar ettumanoor 280
403 JhsBot 280
404 CKLatheef 278
405 Aviyal 278
406 Menon Manjesh Mohan 278 autopatrolled
407 സെനിൻ അഹമ്മദ്-എപി 273
408 DhiluSen 273
409 Baburajpm 269
410 QuickFixMe 268
411 Mynaumaiban 267
412 ArtsRescuer 266
413 Travancorehistory 265
414 AnilaManalil 262 autopatrolled
415 Korangad 261
416 Lucia Bot 259
417 Arjun Muraleedharan Madathiparambil 259
418 Shameerphasan 258
419 അഭിലാഷ്.കെ.കെ. 256
420 Kannan843 253
421 SUryagAyathri 251
422 തന്നവാരിത്തീനി 250
423 M.s.augustine,nettoor 250
424 Vishnu vaaish 249
425 Eximius.vkm 248
426 Prasanths 246
427 Renrav 246
428 Reachjoy 244
429 SaddamHussain 244
430 ChandlerMinh 243
431 EdwardsBot 242
432 Sandeep.s 242
433 Arkarjun1 241
434 Kirancp 239
435 അച്ചായൻ 238
436 Raveendrankp 237
437 Devanshy 237
438 Rinuthomas90 236
439 Gerakibot 232
440 Sadik khalid (AWB) 227
441 Asees 227
442 നാരായണൻ നായർ 227
443 Mims Mentor 225
444 Ashique2020 225
445 Pp.pp238 225
446 Arun.arunb 224
447 Rkkattil 222
448 Musicindia1 222
449 Not4u 220
450 Githesht 219
451 DarafshBot 219 യന്ത്രം
452 Curious10 217
453 Vinodmp 216
454 Jain 216
455 Mathews sunny 216
456 Arunchullikkal 214
457 എൻ സാനു 213
458 Tsanu 212
459 Kamalvengara 211
460 Firos ak 210
461 Sebinaj 210 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
462 Umesh.p.nair 209
463 Rajeevchandranc 209
464 Kavya Manohar 209
465 Ryanacnt 209
466 Sujithms 207
467 Unnikn 207
468 Arunelectra 204
469 Drkanam 203
470 Apibrahimk 203
471 Slowking4 203
472 Navastk 203
473 Rahul m94 203
474 Arjun vm aju 201
475 Ameenmgm 201
476 Manpow 200
477 Viper2k 200
478 Drsanthoshnair 199
479 FirozVellachalil 198
480 Austria156 198
481 Wikitanu 198
482 Njavallil 196
483 Sreesarmatvm 196
484 Backer 194
485 Fasilchola 192
486 Tvn 190
487 Paurasthya 189
488 Raviscn 188
489 Yalamlam 186
490 Vpnkk 186
491 Abuanand01 185
492 Jishal prasannan 185
493 Musafir1 184
494 Kerala Lilliput 184
495 Sabarish 183
496 Ajamalne 182
497 Vnrakeshpnm 180
498 NordNordWest 180
499 Bijink 180
500 Wwbot 180 യന്ത്രം
501 Abdullah.k.a 178
502 സുപ്പു 178
503 Thampuran816 178
504 Tegel 177
505 Lakshmanan 177
506 Bharath chand. 176
507 Mathew2006 175
508 Mullookkaaran 175 autopatrolled
509 Vishnuprasadktl 175
510 Karikkan 174 autopatrolled
511 Sudev.K.Vijay 173
512 Murtasa 172
513 Aneezone 171
514 V m rajamohan 171
515 Rajesh3009 171
516 Vaishakparambath 171
517 Fry1989 170 autopatrolled
518 Sumanbabud 168
519 Adarshkpillai 166
520 Vaishakparamb 166
521 Cibu 164 autopatrolled
522 Mandan moothappa 163
523 Ranjan 163
524 Navaneethpp 162
525 KannanVM 162 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
526 ജലജ പുഴങ്കര 161
527 Syum90 161
528 Akhil.bharathan 161
529 Tedka 159
530 Bijuneyyan 159
531 Pachapeedika 159
532 Diego Grez Bot 159 യന്ത്രം
533 Saranyabhoomi 158
534 ഉപ്പേരിക്കുരുള 157
535 Ammuvechi 156
536 Babumjacob 156
537 Sreyasvalsan 156
538 Arsh 18 155
539 Jigbot 154 യന്ത്രം
540 Ebrambot 154 യന്ത്രം
541 Kosfsadewrdf 153
542 Yadhu Krishna M 153
543 Satvikgeetha 153
544 Mithravishnu 152
545 Papooty 152
546 Sreedharantp 151
547 Prvnms 150
548 99v 150
549 Byrialbot 149 യന്ത്രം
550 Sreejith Kumar 149
551 Neelamperoor 149
552 Dpradeepkumar 148
553 الصبي الهندي 148
554 Chemboor patteri 146
555 Ercé 145
556 Ashraf irimbiliyam 145
557 കൈപ്പള്ളി 145
558 Muro Bot 145 യന്ത്രം
559 Mlbnkm1 145
560 Sathya122004 144
561 ലച്ചു 143
562 Xainhe 143
563 KidsBot 142
564 Sevak 141
565 Manikandan kkunnath 141
566 Hithinlal 141
567 Sandeepndas 140
568 Versatilegeek 139
569 SALIMKAVANUR 139
570 Rajeevvadakkedath 137
571 Lallji 137
572 BOTijo 137
573 RjpBot 136 യന്ത്രം
574 Nandanavijayan 136
575 Abhilashsmpta 135
576 Shajudeen 134
577 Kottackadan 134
578 Arfaz 134
579 1997kB 134
580 Suhailsmsm 134
581 Toms JS 133
582 Francisdianish 133
583 Santhoshnta 133
584 Praveenkoramkottil 133
585 Rijinatwiki 133
586 Calipso 132
587 Devanandpillai 132
588 Ktpna 132
589 Outlander07 132
590 Abhibot 131 യന്ത്രം
591 Vivek Viswam Vvt 130
592 Chittranjan Ezhuthachan 130 autopatrolled
593 Kalakki 129
594 FiriBot 128 യന്ത്രം
595 Nileena joseph~mlwiki 127
596 Argopal 127
597 Kalidas535 127
598 Daredevil Duckling 126
599 Nihar POPS 126
600 Chindhakan 125
601 Premcheriyath 125
602 Hekerui 125
603 Kmoksy 125
604 Ks.mini 124
605 Amalendu Nambiyar 124
606 ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ 123
607 Gkdeepasulekha 123
608 AniVar 123
609 Benson 123
610 Vjjoshy 123
611 Rajeshpn80 122
612 Shansunnyp 122
613 Patricedward 122
614 Hemanthjijo 122
615 Sanil2 122
616 Dsbabu 121
617 Suhail hidaya 121
618 Basanth.K.B. 121
619 Shaheer p 120
620 Sruthi aami 119
621 Bichumannar 119
622 Simon Cheakkanal~mlwiki 119
623 MerlLinkBot 119 യന്ത്രം
624 Vanajan 118
625 Nishra D'Mshiha 118
626 Hallucinations 118
627 Muhammed lukman 118
628 Arjun&robin 117
629 KodamPuli 117
630 とある白い猫 115
631 Chithram 115
632 M.S.Augustine 114
633 Ajithkavi 114
634 Libin 114
635 Illegitimate Barrister 113
636 VALKYRIS 113
637 Sreekanthv 113
638 അപ്പു 112
639 ശിവൻ 112
640 Hishampgm 111
641 JijoKuriakose 111
642 Ansha.vs 111
643 Sandinisukumar 111
644 RobinThomas 110
645 Ashccj 109
646 Amaltaskombu 109
647 Vishalissac 108
648 Vis M 108
649 Shafi ponnad 108
650 കടമ്മനിട്ട 108
651 Achukulangara 107
652 Malikaveed 107
653 Robykurian 107
654 Vileshkias 107
655 WOSlinker 107
656 Archaeodontosaurus 106
657 Epggireesh 106
658 Abdul hameed kp 106
659 Vm devadas 105
660 Kaaliyambi 105
661 Muralikpillai 105
662 Balasankarc 104 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
663 സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ 104
664 Nijuman789 104
665 ഷിനോജ് 103
666 Evuraan 102
667 Achayan007 102
668 Manikandan 102
669 Abudhabi123 102
670 MouseTrap2015 101
671 Devathulasi 101
672 Anishviswa 100
673 Rajeev07nair 100
674 Divya 99
675 Abuamju 99
676 സാജൻ 99
677 Sughoshputhiyaveettil 99
678 Bharathigwthm 99
679 Otrajesh 99
680 Akhil roshan 99
681 Aikkadan 99
682 George21 98
683 Jacknjill 98
684 Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki 98
685 Sotiale 98
686 Shaheed Hemukalani 98
687 Njansandeep 98
688 Sapsree 97
689 Mabdulvajidm 96
690 Sudheesh Raghavan 96
691 Kishor.clt 96
692 Praka123~mlwiki 95
693 Aneesvt 95
694 Purushan 95
695 Shanmugamp7 95
696 Ashlyak 94
697 Madhu10k 94
698 Abhilash2006 94
699 Salam90390 94
700 Amal U S 94
701 രൂപശ്രീ എം പി 93
702 Rathrimazha 93
703 Kkutty 93
704 Mjaseemmk 93
705 Jusjose 93
706 Manojb 92
707 Arunrs 92
708 WhisperToMe 92
709 Neonbulb 92
710 RIJEESH PARIYARAN 92
711 Jasirvalanchery 91
712 Premchakkungal 91
713 Sabu Kottotty 91
714 Naranath 91
715 Malayalamcinema 91
716 Sodaram 91
717 Ratheeshmusthu 90
718 Jerilwiki9744 90
719 ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം ) 90
720 Mjithin 90
721 NobelBot 90 യന്ത്രം
722 Renjithmb89 90
723 Chammanthy 90
724 Whitetararaj 90
725 Shekure 89
726 Sujanika 89
727 Mydreamsparrow 89
728 AbhishekDas.G.H. 89
729 Lazimshahad 89
730 Kayakkunn 89
731 Amalsonly 88
732 An.aneesh 88
733 Mirsabsahad 88
734 Naveengireesan 88
735 Johnsaji 87
736 Abypeedikayil 87
737 Nikhilbiju67 87
738 Joshua Issac 87
739 Thinkdigit 87
740 Skvasundharan 86
741 Sajeevdbi 86
742 ൧൯൨൧ 86
743 Mozhiyalan 86
744 Shiju 86 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
745 Gopalchristy 86
746 Hari Vadassery 86
747 Shaminarayanan 85
748 Ajayrangaraj 85
749 Nikhilvishnupv 85
750 Baib 85
751 Jaisuvyas 85
752 Krishnachandranvn 85
753 Sreeharic 85
754 Ashok.tcr 85
755 Cpsathar 85
756 Shinilvm 85
757 Abhijith R Mohan 85
758 Billinghurst 84
759 Yasircmd 84
760 Esopukltd 84
761 Gayathrikarthika 84
762 Karthikagayathri 83
763 Shafeeq Thamarassery 83
764 Appusviews 83
765 Ranjith kannapuram 83
766 Aswanthep 83
767 Mazha82 82
768 Amalnahar 82
769 Tigernmasrothatchaid 82
770 Lavalsal 82
771 മീര എം പി 82
772 SindhuJose 82
773 ശ്രീബിൻ 82
774 Martin Urbanec 81
775 Vknizar 81
776 Jithinsamgeorge 81
777 Ayathanalok 81
778 Sufyanmdr 80
779 Hamnashafeer 80
780 Party1967 80
781 Thadathil 80
782 മനുഏളപ്പില 80
783 Hagennos 80
784 Manojps 80 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
785 Chempoth 80
786 Flyingdreams 80
787 Milenioscuro 80
788 VishnuSR01 79
789 7niju7 79
790 Kingjones1985 79
791 Arjunashokj 78
792 Mohanantirur 78
793 DEagleBot 78 യന്ത്രം
794 Yanthran 77 യന്ത്രം
795 Designandpeople 77
796 Shajisn 77
797 Ramkumar Kalyani 77
798 Anupa.anchor 77
799 Manojmachathi 77
800 Ajingnath 77
801 Sajanmv 76
802 Srevalsan 76
803 Unni.0p 76
804 Adithyan p lal 76
805 WikimediaNotifier 75
806 Nabeelktd 75
807 Seemadin 75
808 Stepanaxis 75
809 Viswajithg 75
810 Emmanueltj143 75
811 കുഴൂർ 75
812 BGerdemann (WMF) 74
813 Tinoy Tinu 74
814 Iaminfo 74
815 LinsyDavis 74
816 ShabeerMemunda 74
817 Zainunoonu 74
818 Ananthupsankar 74
819 Zamanak 74
820 Santhoshslpuram 73
821 DannyS712 73
822 WikiDreamer Bot 73 യന്ത്രം
823 വെള്ളെഴുത്ത് 73
824 Soumyan 73
825 Sujith RS 72
826 Niranjana Prasannakumar 72
827 Santhoshnelson009 72
828 Kvmohankumar 72
829 Shahicm 72
830 Rajesh 71
831 Jobyjohnkj 71
832 Vkbmenon 71
833 Jaktoms 71
834 Arun.punnathatta 71
835 Naseeftdy 71
836 Scorpionsurvey82 71
837 Essarpee1 71
838 Unnikrishnan.57 71
839 Mithunrajkeekkamkot 71
840 Haradev 71
841 Salamparalikkunnu 71
842 EVERGREEN for Ever Green 70
843 Nihal Neerrad S 70
844 Gphilip 70
845 Stryn 70
846 Shafi koyamma 70
847 Sushen 69
848 Wutsje 69
849 Momin 69
850 Courcelles 69
851 RadiX 69
852 Kpharshan 69
853 Tokugen Numataka 69
854 Peter Kurisinkal 68
855 Nayibem 68
856 Vishnuprasads.667 68
857 Remotom 68
858 Rohitsv9 68
859 Indielov 68
860 Robert roy paiva 68
861 Thamanu 67
862 Sodacan 67
863 Gokucherai12 67
864 Nithvarma 67
865 Unice 67
866 Vimal0212 67
867 Joseph jeremiah 66
868 കെ. കെ ബിജു 66
869 Anu Divakaran 66
870 Ashikbp ipb 66
871 Krish56 66
872 Naisamkp 66
873 Fccuba 66
874 Amal sudarsanan p 66
875 Thaslimatlk 66
876 PuttumKadalayum 66
877 Dr Ajay Balachandran 66
878 Karipparasunil 65
879 Mirshadk 65
880 Hamidkvr 65
881 നന്ദകുമാർ എസ് ആർ 65
882 Deepujoseph 64
883 AnoopanBot 64 യന്ത്രം
884 Rovine 64
885 Epic7joe 64
886 Benhur baiju 64
887 ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം 64
888 Rakeshwarier 63
889 Padmanabhanunnips 63
890 Akmal Hashim Kapat 63
891 Sarathajky 63
892 Marcus Cyron 63
893 Ajesh 63
894 PADAPPARAMBA 63
895 Faolin42 63
896 Nellickal nursery 63
897 Anvar Kunhu 63
898 DAISY SEBASTIAN 62
899 Subinsebastien 62
900 Deepakmj1989 62
901 HARISRI PUBLICATIONS 62
902 Sourav malayali 62
903 Deepubalan 62
904 Saroj Uprety 62
905 Kilayilafsal 62
906 Vinu raj 62
907 Jayan.thanal 62
908 Shibu jacob 62
909 Vinilaisf 62
910 Saj2009 61
911 ParottaBeefFry 61
912 Magnefl 61
913 Adhithyan 61
914 Babel AutoCreate 61
915 Malavika Cof 61
916 PADEEP KUMAR (SHAJI) 60
917 Nsreekumar 60
918 മിയമിയ 60
919 Rizkuwait 60
920 Boccaro 60
921 Devanshi 59
922 Ashasathees 59
923 Bijujosephe 59
924 Nicolas 007 59
925 Althafmghouse 59
926 മുഈനുദ്ധീൻ 59
927 Hassan thevalakkara kollam 59
928 Aboobackeramani 58
929 Wieralee 58
930 MPF 58
931 Vaishak1234 58
932 Sunil~mlwiki 58
933 VC1975 58
934 Broadbot 58
935 Hoo man 58
936 Ilaveyil riswan 58
937 Bharathnet 57
938 Gramam 57
939 Moeng 57
940 Sverigekillen 57
941 Critic007 57
942 SidhardhRamesh 57
943 Rakheshthayyur 57
944 Orbot1 57 യന്ത്രം
945 Adiths 57
946 Athulvis 56
947 Santops 56
948 Bharath chand 56
949 Olivemalayalamsahithyavedi 56
950 Pravs 55
951 Purodha 55
952 Drnazeer 55
953 Pradeepvkrishna 55
954 97vineeth 55
955 Sreedwishkjagan 55
956 Mumtaz muhammed 55
957 Anoopqtr123 55
958 Racconish 54
959 Tanya.kurian 54
960 LittleKites-18017 54
961 Rjchandran 54
962 DileepKS69 54
963 Hari Shree 54
964 Arunkr6 53
965 Keral8 53
966 Jomesh 53
967 Rahul 53
968 Wayanadan 53
969 K7L 53
970 Harikovilakam 53
971 Stephinmathewc 53
972 MalayalamWriter 53
973 Superstars8547 53
974 Fathima naalukolil 53
975 Adilthuluvath 53
976 Sachunda 52
977 Dumdum 52
978 Rakeshnamboo 52
979 Pkachary 52
980 Ijasaslam 52
981 Ashwin147 52
982 Boldrinmichael 52
983 Krishna Nanda 52
984 പ്രീതി 52
985 Matiia 52
986 Atudu 52
987 അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി 52
988 Samsameer 52
989 Jayakrishna ramanpillai 52
990 Thusharavinesh 52
991 Ghskarippoor 52
992 Sumesh0909 52
993 Msyamlal 51
994 Jomyjosepala2 51
995 Munanas 51
996 സുജയ് വി 51
997 Abjit 51
998 Suneesh C 51
999 Jagseer S Sidhu 51
1000 Nadzik 51