വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000

1–1000തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1 സ്വാഗതസംഘം 104,379
2 Vssun 82,152 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
3 Rojypala 78,602 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
4 VsBot 74,687 യന്ത്രം
5 Meenakshi nandhini 74,127 കാര്യനിർവാഹകൻ
6 Jotter 64,548 യന്ത്രം
7 EmausBot 60,652
8 Xqbot 42,668
9 Georgekutty 42,575 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
10 Malikaveedu 38,730 കാര്യനിർവാഹകൻ
11 MadPrav 37,054 യന്ത്രം
12 MerlIwBot 35,672
13 ബിപിൻ 33,926 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
14 Anoopan 32,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
15 Kiran Gopi 32,030 ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
16 Fotokannan 31,126 കാര്യനിർവാഹകൻ
17 Luckas-bot 29,349 യന്ത്രം
18 Drajay1976 27,423 കാര്യനിർവാഹകൻ
19 Vengolis 26,986 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
20 Arjunkmohan 26,975 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
21 Razimantv 26,317 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
22 TXiKiBoT 25,788 യന്ത്രം
23 Jacob.jose 24,800 കാര്യനിർവാഹകൻ
24 Irvin calicut 24,447 കാര്യനിർവാഹകൻ
25 Viswaprabha 24,180 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
26 ShajiA 23,993 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
27 Vinayaraj 22,381 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
28 Shijualex 20,501 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
29 Manojk 19,799 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
30 SieBot 19,678 യന്ത്രം
31 Challiyan 19,489 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
32 Dvellakat 19,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
33 Ranjithsiji 17,108 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
34 Sidharthan 16,718
35 Sidheeq 16,605 autopatrolled
36 VolkovBot 15,857 യന്ത്രം
37 Rameshng 15,668 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
38 Junaidpv 15,522
39 Raghith 15,342 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
40 Abhishek Jacob 14,572
41 Manuspanicker 14,571 കാര്യനിർവാഹകൻ
42 Vijayanrajapuram 14,087 കാര്യനിർവാഹകൻ
43 PsBot 13,521 യന്ത്രം
44 Praveenp 12,810
45 RajeshUnuppally 12,080 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
46 Jairodz 11,847 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
47 WikitanvirBot 11,826 യന്ത്രം
48 Ezhuttukari 11,384
49 MediaWiki message delivery 10,748 യന്ത്രം
50 Arunsunilkollam 10,562 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
51 Yousefmadari 10,429 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
52 Rameshngbot 10,297 യന്ത്രം
53 Sreejithk2000 10,232 കാര്യനിർവാഹകൻ
54 Irshadpp 10,179 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
55 AJITH MS 9,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
56 Vicharam 9,850
57 ZéroBot 9,638
58 Akhilan 9,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
59 Sadik Khalid 9,052
60 Akhiljaxxn 8,840 കാര്യനിർവാഹകൻ
61 Simynazareth 8,820 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
62 Sugeesh 8,519 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
63 MkBot 8,236 യന്ത്രം
64 Shijan Kaakkara 7,938 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
65 Satheesan.vn 7,873
66 Babug 7,609 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
67 Alfasst 7,488 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
68 MelancholieBot 7,430 യന്ത്രം
69 JAnDbot 7,369 യന്ത്രം
70 ViswaBot 7,311 യന്ത്രം
71 Deepak885 7,299 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
72 Niyas Abdul Salam 7,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
73 Sachin12345633 7,136 autopatrolled
74 Ramjchandran 6,950 കാര്യനിർവാഹകൻ
75 CommonsDelinker 6,866 autopatrolled
76 Jose Arukatty 6,848 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
77 Escarbot 6,820 യന്ത്രം
78 DragonBot 6,769 യന്ത്രം, IM
79 Sai K shanmugam 6,721 autopatrolled
80 Jyothis 6,628 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
81 Addbot 6,577
82 Saul0fTarsus 6,540 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
83 ArthurBot 6,469
84 Adv.tksujith 6,446 കാര്യനിർവാഹകൻ
85 Mpmanoj 6,393 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
86 Mlbot 6,317 യന്ത്രം
87 Erfanebrahimsait 6,232 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
88 Jigesh 6,199
89 Zuhairali 6,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
90 Uajith 6,058 autopatrolled
91 Rajeshodayanchal 6,026 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
92 Adithyakbot 5,920 യന്ത്രം
93 Adithyak1997 5,721 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
94 Jkadavoor 5,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
95 Arjuncm3 5,548 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
96 FoxBot 5,083 യന്ത്രം
97 Kgsbot 5,077 യന്ത്രം
98 Prabhachatterji 5,037 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
99 Johnchacks 5,018 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
100 TobeBot 4,869 യന്ത്രം
101 Sreenandhini 4,831 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
102 Netha Hussain 4,744 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
103 Shajiarikkad 4,681 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
104 Obersachsebot 4,676
105 Thijs!bot 4,576 യന്ത്രം
106 Aruna 4,546
107 Gnoeee 4,446 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
108 Subeesh Balan 4,260 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
109 Akhilaprem 4,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
110 Manjithkaini 4,143
111 Pradeep717 4,108 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
112 RedBot 3,862
113 New user message~mlwiki 3,824
114 Kjbinukj 3,764 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
115 AswiniKP 3,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
116 Tux the penguin 3,661
117 Wikiwriter 3,626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
118 Idioma-bot 3,602 യന്ത്രം
119 Alexbot 3,555 യന്ത്രം
120 TjBot 3,473 യന്ത്രം
121 Shibukthankappan 3,443 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
122 സുദീപ്.എസ്സ് 3,418
123 Kaitha Poo Manam 3,399 autopatrolled
124 Vijith9946956701 3,286 autopatrolled
125 Shaikmk 3,280 autopatrolled
126 Jameela P. 3,170 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
127 AlleborgoBot 3,147 യന്ത്രം
128 Akbarali 3,039 autopatrolled
129 Rsvkjafs6ias432t 3,027 autopatrolled
130 Fuadaj 2,994 autopatrolled
131 Sivahari 2,993 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
132 MastiBot 2,918
133 Jafarpulpally 2,894 autopatrolled
134 Krishh Na Rajeev 2,881
135 HiranES 2,862 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
136 Habeeb Anju 2,857
137 Roshan 2,837 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
138 Thachan.makan 2,835 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
139 Sruthi 2,827 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
140 Naveen Sankar 2,770 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
141 Bluemangoa2z 2,756
142 Anee jose 2,739 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
143 KamikazeBot 2,674
144 Fifthman 2,665 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
145 Ajeeshkumar4u 2,547 autopatrolled
146 Adarshjchandran 2,537
147 Apnarahman 2,525 autopatrolled
148 Sahirshah 2,524 autopatrolled
149 Deepugn 2,493
150 Noblevmy 2,493 autopatrolled
151 Athulbnair 2,483 autopatrolled
152 Ptbotgourou 2,468 യന്ത്രം
153 PrasanthR 2,464 autopatrolled
154 Jagadeesh puthukkudi 2,463
155 Sonujacobjose 2,455 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
156 Chandrapaadam 2,391 autopatrolled
157 Pathbot 2,388 യന്ത്രം
158 Shagil Kannur 2,364 autopatrolled
159 Sidnbot 2,316 യന്ത്രം
160 Abijithka 2,301 autopatrolled
161 JackieBot 2,190 യന്ത്രം
162 സതീഷ്ആർവെളിയം 2,185 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
163 Loveless 2,180 യന്ത്രം
164 Ovmanjusha 2,153 autopatrolled
165 Fairoz Pinarayi 2,134 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
166 Sreejithkoiloth 2,121 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
167 AvocatoBot 2,085 യന്ത്രം
168 Davidjose365 2,078 autopatrolled
169 Saleeshkumar2000 2,051 autopatrolled
170 Roland zh 1,965 autopatrolled
171 HRoestBot 1,959
172 Vaikoovery 1,892 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
173 LaaknorBot 1,873
174 Feelgreen630 1,872 autopatrolled
175 Edukeralam 1,866 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
176 Synthebot 1,838 യന്ത്രം
177 Anilankv 1,812 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
178 Shabeeb1 1,804
179 Mangalat 1,795 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
180 Tgsurendran 1,778 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
181 Ananth sk 1,751 autopatrolled
182 Pranchiyettan 1,723 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
183 タチコマ robot 1,719 യന്ത്രം
184 Vijayakumarblathur 1,717 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
185 Rubinbot 1,707
186 TinucherianBot II 1,674 യന്ത്രം
187 Jessepfrancis 1,662
188 Abin jv 1,640 autopatrolled
189 ScriptDoctor 1,625 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
190 UltraBot 1,619 യന്ത്രം
191 Makecat-bot 1,605 യന്ത്രം
192 Arayilpdas 1,595 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
193 Nijusby 1,587 autopatrolled
194 Mmlabeeb 1,546
195 Manubot 1,544 യന്ത്രം
196 Vagobot 1,505 യന്ത്രം
197 Johnson aj 1,504 autopatrolled
198 Pratheesh prakash 1,462 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
199 Anoop Manakkalath 1,456 autopatrolled
200 Mjbmrbot 1,454 യന്ത്രം
201 Devasiajk 1,451
202 Suraj 1,441 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
203 Ukri82 1,431 autopatrolled
204 Hrishikesh.kb 1,413 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
205 Captainofhope 1,378
206 CarsracBot 1,376 യന്ത്രം
207 AvicBot 1,346
208 Rotlink 1,330 autopatrolled, യന്ത്രം
209 Neonwikione 1,322 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
210 Jayeshj 1,319
211 Vishalsathyan19952099 1,313
212 BotMultichill 1,305 യന്ത്രം
213 Sanu N 1,299 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
214 Anjuravi 1,290
215 MystBot 1,256
216 YFdyh-bot 1,242
217 Salini 1,240
218 991joseph 1,234 autopatrolled
219 PipepBot 1,220 യന്ത്രം
220 Riyaz Ahamed 1,210
221 Amirobot 1,209
222 Movses-bot 1,209 യന്ത്രം
223 Sreeram Sree 1,199
224 Dexbot 1,195
225 D'ohBot 1,193
226 Lijujacobk 1,181
227 Irarum 1,150
228 AjayPayattuparambil 1,140
229 Sreeeraaj 1,134
230 കാർത്തുമ്പി 1,120 autopatrolled
231 Lee2008 1,111
232 Jadan.r.jaleel 1,110 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
233 Razibot 1,104 യന്ത്രം
234 Advjuvairianv 1,095 autopatrolled
235 Abhilash raman 1,089 autopatrolled
236 Arunravi.signs 1,017 autopatrolled
237 Dinamik-bot 1,004
238 Mohanpn 997
239 HerculeBot 996 യന്ത്രം
240 FarEnd2018 994
241 SilvonenBot 986
242 Robbot 979 യന്ത്രം
243 Zorrobot 969
244 വിവരവിചാരം 905
245 Vinesh pushparjunan 893 autopatrolled
246 Jose Mathew C 890 autopatrolled
247 അറിവ് 882
248 Mayooramc 865 autopatrolled
249 Darkicebot 862
250 Anish nellickal 859
251 HiW-Bot 835 യന്ത്രം
252 Aby john vannilam 834
253 Bijee~mlwiki 806
254 Reji Jacob 806
255 Path slopu 794
256 Harshanh 789 autopatrolled
257 Almabot 785
258 PrinceMathew 770 autopatrolled
259 CocuBot 770 യന്ത്രം
260 DSisyphBot 769
261 Ranjith-chemmad 764 autopatrolled
262 അച്ചുകുളങ്ങര 753 autopatrolled
263 Tonynirappathu 748 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
264 Purbo T 747 യന്ത്രം
265 Dhruvarahjs 732
266 YiFeiBot 722
267 Irumozhi 720 autopatrolled
268 Sajithvk 707
269 Vibitha vijay 705
270 JYBot 698 യന്ത്രം
271 Monu1618 693
272 SIVARAJ 692
273 Martin-vogel 688
274 Skp valiyakunnu 675
275 Kpbolumbu 674 autopatrolled
276 Sivavkm 671 autopatrolled
277 Arunmohanpavi 669
278 M.R.Anilkumar 661
279 Mujeebcpy 660 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
280 Sahridayan 652
281 Xdpdcy2018 637 autopatrolled
282 Greeshmas 635
283 SassoBot 633
284 Caduser2003 628
285 Pathaayan 625
286 Rijolijo 623
287 Kevinsooryan 605
288 Naveenpf 599 autopatrolled
289 Jasimfarooq 598
290 BipinSankar 594
291 Ajaykuyiloor 588 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
292 Shyam prasad M nambiar 581
293 Authordom 560
294 தமிழ்க்குரிசில் 559
295 ഹരിത് 550
296 ചെങ്കുട്ടുവൻ 550 autopatrolled
297 Sajithbhadra 548
298 Lalsinbox 545 autopatrolled
299 Rajendu 538
300 Ragesh Punalur 535
301 Panavalli 525
302 പ്രശോഭ് 524 autopatrolled
303 Aneeshgs 522 autopatrolled
304 ഷിനാസ് 518
305 Redirect fixer 514
306 ബി. സ്വാമി 510
307 Martinkottayam 501
308 Sajetpa 483
309 Jobinbasani 483
310 നിരക്ഷരൻ 478
311 PixelBot 470
312 Sudhir Krishnan 468
313 Asmkparalikkunnu 461
314 Translation Notification Bot 459 autopatrolled
315 F2003305 458
316 Pency 449
317 Nithinthilak 446
318 Aronjos1 445
319 Jacobnainan 441
320 Kalesh 437
321 Diegovishnu 436
322 റിൻഗോൾ22 436 autopatrolled
323 Vipinkumartvla 433
324 Saithalavi 430
325 Peringz 427
326 S.pratheesh 425
327 Justinpathalil 424
328 Pathoschild 421
329 Santhoshj 416
330 Devgowri 415
331 KLBot2 415
332 Calicuter 413
333 Ahamedsageerkv 406
334 മേൽവിലാസം ശരിയാണ് 397
335 Appi Hippi 391
336 Pkgmohan 388 autopatrolled
337 Jahangeer 386
338 Baluperoth 386
339 AthulKriZz 385
340 Tinucherian 383 autopatrolled
341 DAndC 382
342 ABHINAV MANGATTIDAM 380
343 ചാണ്ടി 376
344 GhalyBot 374 യന്ത്രം
345 Suniltg 366
346 Jasif 363
347 Oracle125 362
348 Suneesh 359
349 Noufalom 358
350 Mutuluki 357
351 India142 357
352 YOUSAFVENNALA 357
353 AboobackerAmaniOfficial 355
354 SpBot 351 യന്ത്രം
355 Vasudevantv 350
356 Shinujeril 350
357 ശ്രീകല 349
358 Louperibot 348
359 Chobot 346
360 Binnag 344
361 Vtbijoy 344
362 Santhosh.thottingal 343 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
363 Ansaraziz82 343
364 Chiyami 342 autopatrolled
365 Aldo 1980 338
366 Pranoyz11 337
367 Manumg 336
368 Varavelppu 333
369 Sreerag palakkazhi 332
370 Bhoomi 330
371 Basheer pktr 327
372 Gauthsree 324
373 Hbkrishnan 324
374 Musafir 322
375 Mithu 320
376 Dittymathew 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
377 Ambadyanands 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
378 Shino jacob koottanad 317 autopatrolled
379 ശിവപ്രസാദ് 314
380 Civilinformer 311
381 ഹരിതകൈരളി 311
382 Krishnamurthi 310
383 Jithindop 305
384 AG47 303
385 Prof tpms 303
386 Jasz 300
387 SantoshBot 299 യന്ത്രം
388 Muralivanoor 299
389 Luqmankvk 297
390 Vinodvarmah 296
391 Harikrishnank123 295
392 WOPR 292
393 Sijocalicut 290
394 Usamuba 287
395 Jithinrajtk 287
396 Psdeepesh 286
397 Kannanpallippad 285
398 Pratheesh sreenivasan 284
399 Sherifchalavara 283
400 Kumar ettumanoor 280
401 JhsBot 280
402 CKLatheef 278
403 Aviyal 278
404 Menon Manjesh Mohan 278 autopatrolled
405 സെനിൻ അഹമ്മദ്-എപി 273
406 DhiluSen 273
407 Baburajpm 269
408 QuickFixMe 268
409 Mynaumaiban 267
410 ArtsRescuer 266
411 Travancorehistory 265
412 AnilaManalil 262 autopatrolled
413 Korangad 261
414 Lucia Bot 259
415 Shameerphasan 258
416 അഭിലാഷ്.കെ.കെ. 256
417 Kannan843 253
418 SUryagAyathri 251
419 തന്നവാരിത്തീനി 250
420 M.s.augustine,nettoor 250
421 Eximius.vkm 248
422 Prasanths 246
423 Renrav 246
424 Reachjoy 244
425 SaddamHussain 244
426 Arjun Muraleedharan Madathiparambil 244
427 EdwardsBot 242
428 Sandeep.s 242
429 Arkarjun1 240
430 Kirancp 239
431 അച്ചായൻ 238
432 Raveendrankp 237
433 Devanshy 237
434 ChandlerMinh 237
435 Rinuthomas90 236
436 Gerakibot 232
437 Sadik khalid (AWB) 227
438 Asees 227
439 Pp.pp238 225
440 Ashique2020 225
441 Arun.arunb 224
442 Rkkattil 222
443 Musicindia1 222
444 Not4u 220
445 നാരായണൻ നായർ 220
446 Githesht 219
447 DarafshBot 219 യന്ത്രം
448 Curious10 217
449 Vinodmp 216
450 Jain 216
451 Mathews sunny 216
452 Arunchullikkal 214
453 എൻ സാനു 213
454 Tsanu 212
455 Mims Mentor 211
456 Kamalvengara 211
457 Firos ak 210
458 Sebinaj 210 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
459 Umesh.p.nair 209
460 Rajeevchandranc 209
461 Ryanacnt 209
462 Sujithms 207
463 Unnikn 207
464 Kavya Manohar 206
465 Arunelectra 204
466 Drkanam 203
467 Apibrahimk 203
468 Slowking4 203
469 Navastk 203
470 Rahul m94 203
471 Arjun vm aju 201
472 Ameenmgm 201
473 Manpow 200
474 Drsanthoshnair 199
475 FirozVellachalil 198
476 Austria156 198
477 Wikitanu 198
478 Njavallil 196
479 Sreesarmatvm 196
480 Altocar 2020 195
481 Backer 194
482 Fasilchola 192
483 Tvn 190
484 Paurasthya 189
485 Raviscn 188
486 Yalamlam 186
487 Vpnkk 186
488 Abuanand01 185
489 Jishal prasannan 185
490 Musafir1 184
491 Kerala Lilliput 184
492 Sabarish 183
493 Ajamalne 182
494 Vnrakeshpnm 180
495 Bijink 180
496 Wwbot 180 യന്ത്രം
497 NordNordWest 179
498 Abdullah.k.a 178
499 സുപ്പു 178
500 Thampuran816 178
501 Lakshmanan 177
502 Tegel 176
503 Bharath chand. 176
504 Mathew2006 175
505 Mullookkaaran 175 autopatrolled
506 Vishnuprasadktl 175
507 Karikkan 174 autopatrolled
508 Sudev.K.Vijay 173
509 Murtasa 172
510 Aneezone 171
511 V m rajamohan 171
512 Rajesh3009 171
513 Vaishakparambath 171
514 Fry1989 170 autopatrolled
515 Sumanbabud 168
516 Adarshkpillai 166
517 Vaishakparamb 166
518 Cibu 164 autopatrolled
519 Mandan moothappa 163
520 Ranjan 163
521 KannanVM 162 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
522 ജലജ പുഴങ്കര 161
523 Syum90 161
524 Akhil.bharathan 161
525 Tedka 159
526 Pachapeedika 159
527 Diego Grez Bot 159 യന്ത്രം
528 Bijuneyyan 158
529 Saranyabhoomi 158
530 ഉപ്പേരിക്കുരുള 157
531 Ammuvechi 156
532 Babumjacob 156
533 Sreyasvalsan 156
534 Arsh 18 155
535 Jigbot 154 യന്ത്രം
536 Ebrambot 154 യന്ത്രം
537 Kosfsadewrdf 153
538 Mithravishnu 152
539 Papooty 152
540 Satvikgeetha 152
541 Sreedharantp 151
542 Prvnms 150
543 99v 150
544 Navaneethpp 150
545 Byrialbot 149 യന്ത്രം
546 Sreejith Kumar 149
547 Neelamperoor 149
548 الصبي الهندي 148
549 Chemboor patteri 146
550 കൈപ്പള്ളി 145
551 Muro Bot 145 യന്ത്രം
552 Mlbnkm1 145
553 Dpradeepkumar 145
554 Yadhu Krishna M 144
555 Sathya122004 144
556 ലച്ചു 143
557 Xainhe 143
558 KidsBot 142
559 Sevak 141
560 Manikandan kkunnath 141
561 Ercé 141
562 Hithinlal 141
563 Sandeepndas 140
564 Versatilegeek 139
565 SALIMKAVANUR 139
566 Lallji 137
567 BOTijo 137
568 RjpBot 136 യന്ത്രം
569 Abhilashsmpta 135
570 Shajudeen 134
571 Kottackadan 134
572 Arfaz 134
573 Suhailsmsm 134
574 Toms JS 133
575 Francisdianish 133
576 Santhoshnta 133
577 Praveenkoramkottil 133
578 Rijinatwiki 133
579 Calipso 132
580 Devanandpillai 132
581 Ktpna 132
582 Abhibot 131 യന്ത്രം
583 Vivek Viswam Vvt 130
584 Rajeevvadakkedath 130
585 Chittranjan Ezhuthachan 130 autopatrolled
586 Ashraf irimbiliyam 130
587 Kalakki 129
588 1997kB 129
589 FiriBot 128 യന്ത്രം
590 Nileena joseph~mlwiki 127
591 Argopal 127
592 Kalidas535 127
593 Daredevil Duckling 126
594 Nihar POPS 126
595 Chindhakan 125
596 Premcheriyath 125
597 Hekerui 125
598 Kmoksy 125
599 Ks.mini 124
600 Amalendu Nambiyar 124
601 ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ 123
602 Gkdeepasulekha 123
603 AniVar 123
604 Benson 123
605 Vjjoshy 123
606 Rajeshpn80 122
607 Shansunnyp 122
608 Patricedward 122
609 Hemanthjijo 122
610 Sanil2 122
611 Dsbabu 121
612 Suhail hidaya 121
613 Basanth.K.B. 121
614 Simon Cheakkanal~mlwiki 119
615 MerlLinkBot 119 യന്ത്രം
616 Sruthi aami 119
617 Bichumannar 119
618 Shaheer p 119
619 Hallucinations 118
620 Muhammed lukman 118
621 Nishra D'Mshiha 118
622 Vanajan 118
623 KodamPuli 117
624 Arjun&robin 117
625 とある白い猫 115
626 Chithram 115
627 M.S.Augustine 114
628 Ajithkavi 114
629 Libin 114
630 Illegitimate Barrister 113
631 VALKYRIS 113
632 Sreekanthv 113
633 അപ്പു 112
634 ശിവൻ 112
635 JijoKuriakose 111
636 Ansha.vs 111
637 Sandinisukumar 111
638 RobinThomas 110
639 Ashccj 109
640 Amaltaskombu 109
641 Vishalissac 108
642 Vis M 108
643 Shafi ponnad 108
644 Outlander07 108
645 കടമ്മനിട്ട 108
646 Achukulangara 107
647 Malikaveed 107
648 Robykurian 107
649 Vileshkias 107
650 WOSlinker 107
651 Archaeodontosaurus 106
652 Epggireesh 106
653 Abdul hameed kp 106
654 Vm devadas 105
655 Kaaliyambi 105
656 Muralikpillai 105
657 Balasankarc 104 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
658 സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ 104
659 Nijuman789 104
660 ഷിനോജ് 103
661 Evuraan 102
662 Achayan007 102
663 Manikandan 102
664 Abudhabi123 102
665 MouseTrap2015 101
666 Devathulasi 101
667 Anishviswa 100
668 Rajeev07nair 100
669 Divya 99
670 Abuamju 99
671 Sughoshputhiyaveettil 99
672 Otrajesh 99
673 Akhil roshan 99
674 Aikkadan 99
675 George21 98
676 Jacknjill 98
677 Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki 98
678 സാജൻ 98
679 Shaheed Hemukalani 98
680 Sotiale 97
681 Kishor.clt 96
682 Mabdulvajidm 96
683 Sudheesh Raghavan 96
684 Praka123~mlwiki 95
685 Aneesvt 95
686 Purushan 95
687 Shanmugamp7 95
688 Ashlyak 94
689 Madhu10k 94
690 Hishampgm 94
691 Salam90390 94
692 Amal U S 94
693 Rathrimazha 93
694 Kkutty 93
695 Mjaseemmk 93
696 Jusjose 93
697 Abhilash2006 93
698 രൂപശ്രീ എം പി 93
699 RIJEESH PARIYARAN 92
700 Neonbulb 92
701 Manojb 92
702 Arunrs 92
703 WhisperToMe 92
704 Jasirvalanchery 91
705 Premchakkungal 91
706 Sabu Kottotty 91
707 Naranath 91
708 Malayalamcinema 91
709 Sodaram 91
710 Sapsree 91
711 Ratheeshmusthu 90
712 Jerilwiki9744 90
713 ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം ) 90
714 Mjithin 90
715 NobelBot 90 യന്ത്രം
716 Renjithmb89 90
717 Chammanthy 90
718 Whitetararaj 90
719 Shekure 89
720 Sujanika 89
721 AbhishekDas.G.H. 89
722 Lazimshahad 89
723 Kayakkunn 89
724 Njansandeep 89
725 Naveengireesan 88
726 Amalsonly 88
727 An.aneesh 88
728 Mirsabsahad 88
729 Mydreamsparrow 88
730 Johnsaji 87
731 Abypeedikayil 87
732 Nikhilbiju67 87
733 Joshua Issac 87
734 Thinkdigit 87
735 Skvasundharan 86
736 Sajeevdbi 86
737 ൧൯൨൧ 86
738 Mozhiyalan 86
739 Shiju 86 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
740 Gopalchristy 86
741 Hari Vadassery 86
742 Shaminarayanan 85
743 Ajayrangaraj 85
744 Nikhilvishnupv 85
745 Baib 85
746 Jaisuvyas 85
747 Krishnachandranvn 85
748 Sreeharic 85
749 Ashok.tcr 85
750 Cpsathar 85
751 Abhijith R Mohan 85
752 Yasircmd 84
753 Esopukltd 84
754 Gayathrikarthika 84
755 Karthikagayathri 83
756 Shafeeq Thamarassery 83
757 Appusviews 83
758 Ranjith kannapuram 83
759 Aswanthep 83
760 Mazha82 82
761 Amalnahar 82
762 Tigernmasrothatchaid 82
763 Bharathigwthm 82
764 Lavalsal 82
765 മീര എം പി 82
766 SindhuJose 82
767 ശ്രീബിൻ 82
768 Vknizar 81
769 Jithinsamgeorge 81
770 Ayathanalok 81
771 Hamnashafeer 80
772 Martin Urbanec 80
773 Thadathil 80
774 മനുഏളപ്പില 80
775 Hagennos 80
776 Manojps 80 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
777 Chempoth 80
778 Billinghurst 80
779 Flyingdreams 80
780 Milenioscuro 80
781 Shinilvm 79
782 VishnuSR01 79
783 7niju7 79
784 Kingjones1985 79
785 Party1967 78
786 Arjunashokj 78
787 Mohanantirur 78
788 DEagleBot 78 യന്ത്രം
789 Yanthran 77 യന്ത്രം
790 Designandpeople 77
791 Shajisn 77
792 Ramkumar Kalyani 77
793 Manojmachathi 77
794 Ajingnath 77
795 Sajanmv 76
796 Srevalsan 76
797 Unni.0p 76
798 Adithyan p lal 76
799 WikimediaNotifier 75
800 Nabeelktd 75
801 Seemadin 75
802 Stepanaxis 75
803 Viswajithg 75
804 Emmanueltj143 75
805 കുഴൂർ 75
806 Sufyanmdr 75
807 BGerdemann (WMF) 74
808 Iaminfo 74
809 LinsyDavis 74
810 ShabeerMemunda 74
811 Zainunoonu 74
812 Ananthupsankar 74
813 Anupa.anchor 74
814 Zamanak 74
815 Santhoshslpuram 73
816 DannyS712 73
817 WikiDreamer Bot 73 യന്ത്രം
818 വെള്ളെഴുത്ത് 73
819 Soumyan 73
820 Sujith RS 72
821 Niranjana Prasannakumar 72
822 Santhoshnelson009 72
823 Kvmohankumar 72
824 Rajesh 71
825 Jobyjohnkj 71
826 Vkbmenon 71
827 Jaktoms 71
828 Arun.punnathatta 71
829 Naseeftdy 71
830 Scorpionsurvey82 71
831 Essarpee1 71
832 Unnikrishnan.57 71
833 Mithunrajkeekkamkot 71
834 Haradev 71
835 Salamparalikkunnu 71
836 EVERGREEN for Ever Green 70
837 Gphilip 70
838 Stryn 70
839 Shafi koyamma 70
840 Sushen 69
841 Wutsje 69
842 Momin 69
843 Courcelles 69
844 RadiX 69
845 Kpharshan 69
846 Tokugen Numataka 69
847 Nayibem 68
848 Vishnuprasads.667 68
849 Remotom 68
850 Rohitsv9 68
851 Vimal0212 67
852 Thamanu 67
853 Sodacan 67
854 Gokucherai12 67
855 Nithvarma 67
856 Unice 67
857 Robert roy paiva 67
858 PuttumKadalayum 66
859 Dr Ajay Balachandran 66
860 Joseph jeremiah 66
861 കെ. കെ ബിജു 66
862 Anu Divakaran 66
863 Ashikbp ipb 66
864 Krish56 66
865 Naisamkp 66
866 Amal sudarsanan p 66
867 Thaslimatlk 66
868 Peter Kurisinkal 66
869 Shahicm 65
870 Vishnu vaaish 65
871 Karipparasunil 65
872 Mirshadk 65
873 Hamidkvr 65
874 നന്ദകുമാർ എസ് ആർ 65
875 Deepujoseph 64
876 AnoopanBot 64 യന്ത്രം
877 Rovine 64
878 Epic7joe 64
879 Benhur baiju 64
880 ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം 64
881 Rakeshwarier 63
882 Padmanabhanunnips 63
883 Akmal Hashim Kapat 63
884 Sarathajky 63
885 Nellickal nursery 63
886 Anvar Kunhu 63
887 Marcus Cyron 63
888 Ajesh 63
889 PADAPPARAMBA 63
890 Faolin42 63
891 Vinu raj 62
892 Jayan.thanal 62
893 Shibu jacob 62
894 Vinilaisf 62
895 Subinsebastien 62
896 Deepakmj1989 62
897 HARISRI PUBLICATIONS 62
898 Sourav malayali 62
899 Deepubalan 62
900 Kilayilafsal 62
901 DAISY SEBASTIAN 62
902 Saj2009 61
903 ParottaBeefFry 61
904 Magnefl 61
905 Adhithyan 61
906 Malavika Cof 61
907 PADEEP KUMAR (SHAJI) 60
908 Babel AutoCreate 60
909 Nihal Neerrad S 60
910 Nsreekumar 60
911 മിയമിയ 60
912 Rizkuwait 60
913 Boccaro 60
914 Devanshi 59
915 Ashasathees 59
916 Bijujosephe 59
917 Nicolas 007 59
918 Althafmghouse 59
919 മുഈനുദ്ധീൻ 59
920 Indielov 59
921 Hassan thevalakkara kollam 59
922 Aboobackeramani 58
923 Wieralee 58
924 Sunil~mlwiki 58
925 VC1975 58
926 Broadbot 58
927 Hoo man 58
928 Ilaveyil riswan 58
929 Vaishak1234 58
930 Bharathnet 57
931 Gramam 57
932 Moeng 57
933 Sverigekillen 57
934 Critic007 57
935 Rakheshthayyur 57
936 Orbot1 57 യന്ത്രം
937 Adiths 57
938 Athulvis 56
939 Santops 56
940 Bharath chand 56
941 Olivemalayalamsahithyavedi 56
942 Pravs 55
943 Purodha 55
944 Drnazeer 55
945 Pradeepvkrishna 55
946 97vineeth 55
947 Sreedwishkjagan 55
948 Mumtaz muhammed 55
949 Anoopqtr123 55
950 Racconish 54
951 Tanya.kurian 54
952 LittleKites-18017 54
953 Rjchandran 54
954 DileepKS69 54
955 Hari Shree 54
956 SidhardhRamesh 54
957 Arunkr6 53
958 Keral8 53
959 Jomesh 53
960 Rahul 53
961 K7L 53
962 Harikovilakam 53
963 MPF 53
964 Stephinmathewc 53
965 MalayalamWriter 53
966 Fathima naalukolil 53
967 Adilthuluvath 53
968 Sachunda 52
969 Dumdum 52
970 Rakeshnamboo 52
971 Pkachary 52
972 Ijasaslam 52
973 Ashwin147 52
974 Boldrinmichael 52
975 Krishna Nanda 52
976 പ്രീതി 52
977 Matiia 52
978 അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി 52
979 Samsameer 52
980 Jayakrishna ramanpillai 52
981 Thusharavinesh 52
982 Ghskarippoor 52
983 Sumesh0909 52
984 Msyamlal 51
985 Jomyjosepala2 51
986 Munanas 51
987 സുജയ് വി 51
988 Abjit 51
989 Superstars8547 51
990 Suneesh C 51
991 Jagseer S Sidhu 51
992 Elambassery 51
993 Kraj 51
994 Sinud3 51
995 KondottySultan 51
996 Muthukurussi 51
997 Sanya3 51
998 Valsala 51
999 Jinesh.ptb 51
1000 MalarzBOT 51