വിക്കിപീഡിയ:ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞം

ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞം

ഭുവനേശ്വരിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന തിരുത്തൽ യജ്ഞം.

14-ാം ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 ഭുവനേശ്വറിൽ വച്ചു നവംബറിൽ നടക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളം വിക്കിസമൂഹവും ഒഡിയ വിക്കിസമൂഹവും സംയുക്തമായി ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. ഹോക്കിയാണ് പ്രധാന വിഷയം. ഹോക്കി, ഹോക്കി കളിക്കാർ, ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി കളിക്കാർ, ഒഡീഷയിൽനിന്നുള്ള ഹോക്കി കളിക്കാർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഷയം. ഹോക്കി കളിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതുലേഖനവും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

കാലാവധി - ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 14 വരെയാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിനുള്ള സമയം.

ആകെ 158 ലേഖനങ്ങൾ

നിയമങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഒരു ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിലേക്കു പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

തിരുത്തുക

2018 ഒക്ടോബർ 7 നും 2018 ഒക്ടോബർ 14 നും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 1. പേരു ചേർക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക !!
 2. നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി # ~~~~ എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രം പകർത്തുക (Copy).
 3. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർ [മൂലരൂപം തിരുത്തുക] എന്ന എഴുത്തിലെ 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്ന കണ്ണിയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 4. തുറന്നു വരുന്ന തിരുത്തൽ പെട്ടിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേരിനു താഴെ നിങ്ങൾ പകർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ (# ~~~~) മാത്രം പതിപ്പിക്കുക (Paste).
 5. മാറ്റങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 6. നിങ്ങളുടെ പേരും സമയവുമെല്ലാം സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും! ഇനിയും സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം താളിലോ പോവുക.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ

തിരുത്തുക

പേരു ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പായി മുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

 1. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:21, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 2. Ambadyanands (സംവാദം) 05:23, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 3. Nandukrishna_t_ajith (സംവാദം) 11:23, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 4. Jyothishnp (സംവാദം) 06:00, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 5. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 06:04, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 6. കണ്ണൻ സംവാദം 06:19, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 7. Mujeebcpy (സംവാദം) 06:26, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 8. Anjutsaji (സംവാദം) 06:42, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 9. റിസ്‌വാൻ 07:43, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)
 10. Akhilpantony (സംവാദം) 09:39, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 11. Malikaveedu (സംവാദം) 08:07, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 12. --Sreenandhini (സംവാദം) 10:18, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 13. ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:40, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 14. --അജിത്ത്.എം.എസ് (സംവാദം) 23:17, 9 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 15. -- അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 03:24, 14 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 16. --സായി കെ ഷണ്മുഖം (സംവാദം) 14:12, 14 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]

പരിപാടി

തിരുത്തുക
 
തൃശൂരിൽ വച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി
 
ലേഖനം പണിപ്പുരയിൽ
 
ലേഖനം എഴുതുന്നവർ

തൃശൂരിൽ പരിസരകേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് ഏകദിന ലേഖന പരിപാടി നടത്തി. ഹോക്കിയെപ്പറ്റിയും ഒഡിഷയിലെ ഹോക്കി കളിക്കാരെപ്പറ്റിയുമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്തു.

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കേണ്ട {{ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞം|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
{{ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞം|created=yes}}

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണു ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത്:

{{ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞം|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 158 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: വിശദമായ പട്ടിക കാണുക.

സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക

തിരുത്തുക
ക്രമ. നം. സൃഷ്ടിച്ച താൾ തുടങ്ങിയത് സൃഷ്ടിച്ച തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവ്
നീളം (ബൈറ്റ്സ്) ഒടുവിൽ
തിരുത്തിയ
തീയതി
1 കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം Abijith k.a 7/10/2018 InternetArchiveBot 10969 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
2 നേഹ ഗോയൽ Ranjithsiji 7/10/2018 Meenakshi nandhini 4970 2022 സെപ്റ്റംബർ 27
3 ഹോക്കി ഇന്ത്യ Mujeebcpy 7/10/2018 InternetArchiveBot 3838 2023 നവംബർ 15
4 ഉദിത (ഹോക്കി) Nandukrishna t ajith 7/10/2018 InternetArchiveBot 2319 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
5 കാന്തി ബാ Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 3597 2023 മേയ് 25
6 സെൽമ ഡിസിൽവ Ambadyanands 7/10/2018 InternetArchiveBot 5707 2021 ഓഗസ്റ്റ് 21
7 പുഷ്പ പ്രധാൻ Jyothishnp 7/10/2018 Meenakshi nandhini 1762 2018 ഒക്ടോബർ 18
8 ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റന്മാർ Abijith k.a 7/10/2018 InternetArchiveBot 8640 2023 ഏപ്രിൽ 23
9 അനുപ ബാർല Ranjithsiji 7/10/2018 InternetArchiveBot 3320 2023 നവംബർ 10
10 ഇന്ത്യൻ വനിതാ ദേശീയ ഫീൽഡ് ഹോക്കി ടീം Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 9864 2023 ജൂൺ 4
11 സുമൻ ബാല Abijith k.a 7/10/2018 InternetArchiveBot 1919 2023 മേയ് 20
12 FIH ലോക റാങ്കിങ് Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 8778 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23
13 അമിത് രോഹിദാസ് Ranjithsiji 7/10/2018 InternetArchiveBot 2965 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
14 റോഷൻ മിൻസ് KannanVM 7/10/2018 Meenakshi nandhini 2266 2018 ഡിസംബർ 10
15 റീന ഖോഖർ Nandukrishna t ajith 7/10/2018 InternetArchiveBot 2378 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
16 ദീപിക മൂർത്തി Jyothishnp 7/10/2018 Meenakshi nandhini 2909 2018 ഒക്ടോബർ 18
17 2002- ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 27284 2023 ജൂൺ 3
18 ഗംഗോത്രി ഭന്ദാരി Abijith k.a 7/10/2018 InternetArchiveBot 9578 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
19 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 6353 2024 ഏപ്രിൽ 15
20 പൂനം ബാർല Ranjithsiji 7/10/2018 InternetArchiveBot 2055 2024 മേയ് 14
21 ലാസാറസ് ബാർല Anjutsaji 7/10/2018 MadPrav 3120 2019 ഫെബ്രുവരി 19
22 ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ദേശീയ ഹോക്കി ടീം Meenakshi nandhini 7/10/2018 Meenakshi nandhini 5467 2018 ഒക്ടോബർ 7
23 ഹെലൻ മേരി Ambadyanands 7/10/2018 InternetArchiveBot 5410 2023 മേയ് 21
24 വില്യം സാൽകോ Ilaveyil riswan 7/10/2018 Meenakshi nandhini 1836 2020 സെപ്റ്റംബർ 4
25 എം എൻ പൊന്നമ്മ Nandukrishna t ajith 7/10/2018 InternetArchiveBot 4489 2024 ജനുവരി 29
26 ബിനിത ടോപ്പോ Mujeebcpy 7/10/2018 InternetArchiveBot 8139 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
27 ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ദേശീയ ഹോക്കി ടീം KannanVM 7/10/2018 Meenakshi nandhini 13293 2021 ജൂലൈ 17
28 ജ്യോതി സുനിത കുല്ലു Nandukrishna t ajith 7/10/2018 InternetArchiveBot 5613 2023 മേയ് 11
29 പ്രബോദ് തിർക്കി Mujeebcpy 7/10/2018 Meenakshi nandhini 4331 2024 ജനുവരി 15
30 സൂരജ് ലതാ ദേവി Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 2971 2023 മേയ് 20
31 സ്വാതി (ഹോക്കി) Ambadyanands 7/10/2018 InternetArchiveBot 4533 2023 നവംബർ 9
32 2018 പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് Ranjithsiji 7/10/2018 MadPrav 8245 2019 ഫെബ്രുവരി 21
33 ഹോക്കി ഏഷ്യാകപ്പ് Meenakshi nandhini 7/10/2018 Meenakshi nandhini 11324 2019 ഏപ്രിൽ 20
34 ഇഗ്നാസ് തിർക്കി Mujeebcpy 7/10/2018 Muralikrishna m 5704 2023 ഓഗസ്റ്റ് 28
35 സുഭദ്ര പ്രധാൻ Ambadyanands 7/10/2018 InternetArchiveBot 8122 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
36 ദിപ്സാൻ തിർക്കി Akhilpantony 7/10/2018 Muralikrishna m 5525 2023 ഓഗസ്റ്റ് 28
37 ഗുർജിത് കോർ Abijith k.a 7/10/2018 InternetArchiveBot 12620 2023 മേയ് 10
38 2012 സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 4417 2023 ഒക്ടോബർ 19
39 ധ്യാൻചന്ദ് നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 6021 2021 സെപ്റ്റംബർ 8
40 സ്റ്റാൻലി കപ്പ് Meenakshi nandhini 7/10/2018 InternetArchiveBot 9441 2023 ഒക്ടോബർ 15
41 ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹോക്കി ട്രിവ്യ ഫോർ കിഡ്സ് Meenakshi nandhini 8/10/2018 Meenakshi nandhini 2298 2018 ഒക്ടോബർ 8
42 സീത ഗുസെയ്ൻ Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 2104 2023 മേയ് 20
43 സാങ്ഗയി ചാനു Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 3910 2023 ജൂൺ 8
44 ടിങ്കോൺലീമാ ചാനു Meenakshi nandhini 8/10/2018 0 ജൂൺ 15
45 മഞ്ജു ഫാൽസ്വാൾ Meenakshi nandhini 8/10/2018 Meenakshi nandhini 2835 2023 സെപ്റ്റംബർ 10
46 കെൻ പെരേര Malikaveedu 8/10/2018 Adithyakbot 3830 2019 ഡിസംബർ 21
47 റിതു റാണി Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 12419 2023 മേയ് 16
48 മസീറ സൂരിൻ Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 2130 2023 ജൂൺ 1
49 ആൽഡോ അയല Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 1966 2023 ജൂൺ 9
50 ലാറി അമർ Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 2215 2023 ജൂലൈ 8
51 മുകേഷ് കുമാർ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Sreenandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 4631 2022 ഒക്ടോബർ 4
52 ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് Meenakshi nandhini 8/10/2018 Meenakshi nandhini 4120 2019 സെപ്റ്റംബർ 24
53 മുഹമ്മദ് റിയാസ് Jinoytommanjaly 8/10/2018 InternetArchiveBot 6499 2022 ഒക്ടോബർ 25
54 ഭാരത് ഛെത്രി Meenakshi nandhini 8/10/2018 Muralikrishna m 7777 2023 ഓഗസ്റ്റ് 28
55 അലി ദാര Meenakshi nandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 5151 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
56 ഗഗൻ അജിത് സിംഗ് Sreenandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 4766 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
57 ഹർമിക് സിംഗ് Sreenandhini 8/10/2018 InternetArchiveBot 2583 2022 ഒക്ടോബർ 7
58 2004- ലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫീൽഡ് ഹോക്കി Meenakshi nandhini 9/10/2018 Meenakshi nandhini 12090 2021 ജൂലൈ 22
59 ഹെലിനിക്കോൺ ഒളിമ്പിക് ഹോക്കി കേന്ദ്രം Meenakshi nandhini 9/10/2018 InternetArchiveBot 2808 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
60 ഹെലിനിക്കോൺ ഒളിമ്പിക് കോംപ്ലക്സ് Meenakshi nandhini 9/10/2018 Meenakshi nandhini 4389 2018 ഒക്ടോബർ 9
61 സൈനി സഹോദരികൾ Mujeebcpy 9/10/2018 InternetArchiveBot 4828 2021 ഓഗസ്റ്റ് 9
62 2004 സമ്മർ പാരലീംപിക്സ് Meenakshi nandhini 9/10/2018 Meenakshi nandhini 4448 2018 ഒക്ടോബർ 9
63 രാജ്പാൽ സിംഗ് Sreenandhini 9/10/2018 InternetArchiveBot 5135 2023 നവംബർ 8
64 ജഗ്ബീർ സിങ് Jinoytommanjaly 9/10/2018 InternetArchiveBot 10448 2022 ഒക്ടോബർ 18
65 മൈക്കൽ ബ്രന്നൻ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 10/10/2018 Meenakshi nandhini 2607 2018 ഒക്ടോബർ 21
66 ടിനാ ബച്ച്മാൻ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 5337 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
67 കരോളിൻ കാസറെറ്റോ Meenakshi nandhini 10/10/2018 Meenakshi nandhini 4583 2018 ഡിസംബർ 3
68 നദീൻ എൺസ്റ്റിംഗ്-ക്രെൻകെ Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 10422 2023 ജൂൺ 6
69 ഫ്രാൻസിഷ്ക ഗ്യൂഡ് Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 4925 2023 മാർച്ച് 18
70 മാണ്ടി ഹാസെ Meenakshi nandhini 10/10/2018 Meenakshi nandhini 3763 2018 ഡിസംബർ 4
71 നടാഷ കെല്ലർ Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 4443 2021 ഓഗസ്റ്റ് 14
72 പൃതിപാൽ സിങ് Jinoytommanjaly 10/10/2018 Meenakshi nandhini 4018 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30
73 ട്രാവിസ് ബ്രൂക്ക്സ് Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 5335 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
74 ഡീൻ ബട്ട്ലർ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 10/10/2018 Meenakshi nandhini 2948 2018 ഒക്ടോബർ 21
75 ഡെനിസ് ക്ലെക്കർ Meenakshi nandhini 10/10/2018 Meenakshi nandhini 5470 2018 ഡിസംബർ 3
76 അങ്കെ കുഹ്നെ Meenakshi nandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 5878 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
77 ദിൽപ്രീത് സിങ് Sreenandhini 10/10/2018 InternetArchiveBot 4199 2024 ഫെബ്രുവരി 9
78 കരേൽ ക്ളവർ Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 2017 2018 ഒക്ടോബർ 11
79 ഫ്ലോറിസ് എവേഴ്സ് Meenakshi nandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 4271 2022 സെപ്റ്റംബർ 12
80 ലിയാം ഡി യങ് Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 10075 2020 ഓഗസ്റ്റ് 22
81 ബദ്രി ലത്തീഫ് Meenakshi nandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 1998 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
82 ഹെയ്ക്കെ ലാസ്സ്ഷ് Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 7781 2019 ജനുവരി 10
83 സോൻജ ലേമാൻ Meenakshi nandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 1997 2021 ഓഗസ്റ്റ് 9
84 വിവേക് പ്രസാദ് Sreenandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 4221 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
85 സിൽക്കെ മുള്ളർ Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 4791 2018 ഡിസംബർ 16
86 ഫാനി റിന്ന Meenakshi nandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 6468 2022 ഒക്ടോബർ 13
87 ജമീ ഡ്വയർ Meenakshi nandhini 11/10/2018 InternetArchiveBot 12500 2022 ഒക്ടോബർ 18
88 നഥാൻ എഗ്ലിംഗ്ടൺ Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 3171 2018 ഡിസംബർ 3
89 ട്രോയ് എൽഡർ Meenakshi nandhini 11/10/2018 Meenakshi nandhini 4657 2018 ഒക്ടോബർ 11
90 ബെവൻ ജോർജ് Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 6563 2022 ഒക്ടോബർ 20
91 റോബർട്ട് ഹമ്മണ്ട് Meenakshi nandhini 12/10/2018 Adithyakbot 7615 2019 ഡിസംബർ 21
92 മാർക്ക് ഹിക്ക്മാൻ Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 1909 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
93 മാർക്ക് നോളസ് (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 16445 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
94 മരിയൻ റോഡ്വാൾഡ് Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 6466 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
95 ബ്രെന്റ് ലിവർമോർ Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 7360 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
96 ലൂയിസ വാൾട്ടർ Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 2039 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
97 ജൂലിയ സ്വെൽ Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 6617 2023 ജൂൺ 5
98 മാർക്കസ് വെയിസ് Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 5017 2023 മാർച്ച് 20
99 മൈക്കൽ മക്കൻ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 6040 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
100 ചരൺജിത് സിങ്ങ് AJITH MS 12/10/2018 AkbarBot 2235 2024 ഫെബ്രുവരി 13
101 അശോക് കുമാർ (ഹോക്കി താരം) Jinoytommanjaly 12/10/2018 InternetArchiveBot 4145 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
102 ശങ്കർ ലക്ഷ്മൺ AJITH MS 12/10/2018 AJITH MS 5719 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
103 സ്റ്റീഫൻ മൗലാം Meenakshi nandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 2891 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
104 ഉദ്ദം സിങ്ങ് (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) AJITH MS 12/10/2018 AJITH MS 4534 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
105 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഫീൽഡ് ഹോക്കി Sreenandhini 12/10/2018 Sreenandhini 16902 2018 ഒക്ടോബർ 13
106 ഫീൽഡ് ഹോക്കിയിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ നേടിയവരുടെ പട്ടിക Sreenandhini 12/10/2018 InternetArchiveBot 41821 2023 നവംബർ 2
107 വിക്ടർ ജോൺ പീറ്റർ AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 4558 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
108 ഗ്രാന്റ് ഷുബെർട്ട് Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 7482 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
109 ഗുർബക്സ് സിങ്ങ് AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 9643 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
110 മാത്യു വെൽസ് (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Meenakshi nandhini 13/10/2018 Meenakshi nandhini 3415 2019 ഏപ്രിൽ 21
111 ഹർബീന്ദർ സിങ്ങ് AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 10189 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
112 മൊഹീന്ദർ ലാൽ AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 2301 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
113 ബാരി ഡാൻസർ Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 5229 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
114 കോളിൻ ബാച്ച് Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 6097 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
115 ബൽബീർ സിങ്ങ് കുലർ AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 8982 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
116 കൃഷ്ണമൂർത്തി പെരുമാൾ AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 3714 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
117 മൈക്കൾ കിൻഡോ AJITH MS 13/10/2018 InternetArchiveBot 2786 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
118 മിൻകേ ബൂയ്ജ് Meenakshi nandhini 13/10/2018 Meenakshi nandhini 3981 2018 ഡിസംബർ 4
119 അഗീത് ബൂംഗാർഡ്റ്റ് Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 3847 2022 ഓഗസ്റ്റ് 25
120 ബി.പി. ഗോവിന്ദ AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 5927 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
121 മുല്ലേറ പൂവയ്യ ഗണേഷ് AJITH MS 13/10/2018 AJITH MS 9920 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
122 ചാൻടൽ ഡി ബ്രൂയിൻ Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 3792 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
123 ലിസാനെ ഡി റോവർ Meenakshi nandhini 13/10/2018 Adithyakbot 4550 2020 മാർച്ച് 19
124 സിൽവിയാ കാരെസ് Meenakshi nandhini 13/10/2018 Meenakshi nandhini 3069 2018 ഡിസംബർ 16
125 ഐഷ്ബാഗ് സ്റ്റേഡിയം Malikaveedu 13/10/2018 InternetArchiveBot 3788 2021 സെപ്റ്റംബർ 5
126 ഭോപ്പാൽ ബാദ്ഷാസ് Malikaveedu 13/10/2018 ShajiA 1906 2018 ഒക്ടോബർ 20
127 ചണ്ഡീഗഢ് കോമറ്റ്സ് Malikaveedu 13/10/2018 Meenakshi nandhini 2249 2021 ഒക്ടോബർ 30
128 മിറ്റ്ജീ ഡോണേഴ്സ് Meenakshi nandhini 13/10/2018 Jacob.jose 3886 2019 ജനുവരി 18
129 ഹർചരൺ സിങ്ങ് (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) AJITH MS 13/10/2018 Meenakshi nandhini 4890 2024 ജനുവരി 22
130 സെസിലിയ രൊഗ്നൊനി Meenakshi nandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 11043 2023 ജനുവരി 12
131 പ്രേം മായ സോണിർ Sreenandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 3337 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
132 ചോ കി-ഹൈയാങ് Sreenandhini 13/10/2018 InternetArchiveBot 1732 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
133 ലെൻ അയ്യപ്പ Arunsunilkollam 14/10/2018 Meenakshi nandhini 4627 2018 ഡിസംബർ 10
134 റിച്ചാർഡ് അലൻ (ഹോക്കി താരം) Arunsunilkollam 14/10/2018 Arunsunilkollam 5493 2018 ഒക്ടോബർ 14
135 ഇഫെക് മൾഡർ Meenakshi nandhini 14/10/2018 Adithyakbot 3972 2020 മാർച്ച് 19
136 മാർട്ജി ഷീപ്സ്ട്ര Meenakshi nandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 1671 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
137 ശിവേന്ദ്ര സിംഗ് Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 5024 2023 ജൂലൈ 29
138 ജാനെകി ഷോപ്മാൻ Meenakshi nandhini 14/10/2018 Adithyakbot 4352 2020 മാർച്ച് 19
139 ക്ലാരിൻഡ സിന്നിഗെ Meenakshi nandhini 14/10/2018 Meenakshi nandhini 4100 2018 ഡിസംബർ 3
140 മിൻകെ സ്മീറ്റ്സ് Meenakshi nandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 6218 2023 സെപ്റ്റംബർ 27
141 ഇന്റർനാഷണൽ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ Arunsunilkollam 14/10/2018 Meenakshi nandhini 9826 2018 ഒക്ടോബർ 14
142 ജിസ്കെ സ്നൂക്സ് Meenakshi nandhini 14/10/2018 Adithyakbot 3031 2020 മാർച്ച് 19
143 മാച്ചാ വാൻ ഡെർ വാർട്ട് Meenakshi nandhini 14/10/2018 Meenakshi nandhini 3479 2018 ഡിസംബർ 4
144 മീക്ക് വാൻ ഗീൻഹുസെൻ Meenakshi nandhini 14/10/2018 Adithyakbot 4479 2020 മാർച്ച് 19
145 ലീവെ വാൻ കെസെൽ Meenakshi nandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 1608 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
146 മാർക്ക് ലാമെർസ് Meenakshi nandhini 14/10/2018 Meenakshi nandhini 5881 2023 മേയ് 27
147 അമന്ദീപ് കൗർ Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 1884 2023 ജൂൺ 3
148 ഗബ്ബാർ സിംഗ് (ഹോക്കി താരം) Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 4356 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
149 ഫാത്തിമ മോറിയര ഡി മെലോ Meenakshi nandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 8818 2021 സെപ്റ്റംബർ 9
150 ‎മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് AJITH MS 14/10/2018 AJITH MS 10837 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
151 ‎ജൂഡ് മെനേസസ് AJITH MS 14/10/2018 InternetArchiveBot 8863 2024 ഏപ്രിൽ 9
152 ‎ആശിഷ് കുമാർ ബല്ലാൽ AJITH MS 14/10/2018 AJITH MS 5734 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
153 ‎സുരീന്ദർ സിങ്ങ് സോധി AJITH MS 14/10/2018 AJITH MS 4148 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
154 തിരുമാൾ വലവൻ Sreenandhini 14/10/2018 தமிழ்க்குரிசில் 79 2019 ഡിസംബർ 13
155 നീൽ കമൽ സിംഗ് Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 2344 2022 ഒക്ടോബർ 19
156 ഷഹ്ബാസ് അഹ്മദ് Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 4403 2021 സെപ്റ്റംബർ 3
157 ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 8818 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
158 സാമുല്ല ഖാൻ (ഫീൽഡ് ഹോക്കി) Sreenandhini 14/10/2018 InternetArchiveBot 5044 2023 സെപ്റ്റംബർ 16

വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 0 ലേഖനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

2018ലെ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം കണ്ടില്ല