മഅ്ദിൻ അക്കാദമി മലപ്പുറത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പഠന ശിബിര പരിപാടിയാണിത്. മഅദിൻ ഇരുപതാം വാർഷികമായ വൈസനീയം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടത്തപെടുന്നത്.

മഅ'ദിൻ അക്കാദമി (മലപ്പുറം) സംഘടിപ്പിച്ച വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരത്തിന് ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നു

വിശദാംശങ്ങൾതിരുത്തുക

വിക്കി പഠനശിബിരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ:

  • പരിപാടി: മലയാളം വിക്കി പഠനശിബിരം
  • തീയതി: 2016 ജനുവരി 2, ശനിയാഴ്ച
  • സമയം: രാവിലെ 09:30 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ
  • സ്ഥലം: മഅ്ദിൻ അക്കാദമി, സ്വലാത്ത് നഗർ, മലപ്പുറം

കാര്യപരിപാടികൾതിരുത്തുക

  • വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം വിക്കിയുടെ സഹോദര സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിയിൽ ലേഖനം കണ്ടെത്തുന്ന വിധം പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിതാളുകളുടെ രൂപരേഖ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ്
  • വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ്, വിക്കിയിലെ ലേഖനമെഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തൽ

തുടങ്ങി മലയാളം വിക്കിയെകുറിച്ചു് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങൾ സം‌ബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മലയാളം വിക്കി പ്രവർത്തകർ മറുപടി നൽകി.

നേതൃത്വംതിരുത്തുക

പഠനശിബിരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

വാർത്തകളിൽതിരുത്തുക