വിക്കിപീഡിയ:വാക്സിൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2021

വാക്സിൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം!വിക്കിപീഡിയയിൽ വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മെയ് 8 മുതൽ മെയ് 31 വരെ വാക്സിനുകളെയും, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംരംഭം. വാക്സിനുകളോടനുബന്ധിച്ച് ധാരാളം വ്യാജവാർത്തകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച് സുതാര്യവും, സമകാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ലേഖനങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ കാണാം. പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളും തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുകയോ, വികസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഉദ്ഘാടനം

തിരുത്തുക

വാക്സിനേഷൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനപരിപാടി ഇന്ത്യൻ സമയം 2021 മെയ് 8 ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ നടക്കും. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നിയമങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഒരു ലേഖനം പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

 • വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ചോ, പൊതുജനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ പ്രധാനപങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും എഴുതാം. സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.
 • ലേഖനം 2021 മെയ് 8 നും 2021 മെയ് 31 നും ഇടയിൽ വിപുലീകരിച്ചതോ സൃഷ്ടിച്ചവയോ ആയിരിക്കണം.
 • ലേഖനം മിനിമം 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കണം. മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളും, ഇംഗ്ലിഷിൽ അവലംബങ്ങൾ ഉള്ള ലേഖനങ്ങളും പരിഗണിക്കും. പക്ഷേ, ലേഖനത്തിന് യാന്ത്രികപരിഭാഷയേക്കാളും നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള അവലംബങ്ങളായിരിക്കണം ചേർക്കേണ്ടത്. വ്യാജവിവരങ്ങളും, അർദ്ധസത്യങ്ങളും ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാതിരിക്കാനാണിത്.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • ഒരു സംഘാടക(ൻ) എഴുതുന്ന ലേഖനം മറ്റ് സംഘാടക(ൻ) വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.


ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക

തിരുത്തുക

നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർത്ത ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമേ സംഘാടകർക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ.

ഫൗണ്ടൻ ടൂൾ വഴി ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ അറിയിക്കുക.

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

{{വാക്സിൻ_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_2021|created=yes}}

സംവാദത്താളിൽ ഈ ഫലകം പൂരിപ്പിച്ചു ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ താളിൽ താഴെയുള്ള അറിയിപ്പ് കാണാം:

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത്:

{{വാക്സിൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2021|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

സമ്മാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ആദ്യ എഡിറ്റർമാർക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്.

 • ഒന്നാം സമ്മാനം: 8000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്
 • രണ്ടാം സമ്മാനം: 5000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്
 • മൂന്നാം സമ്മാനം: 3000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്

വിജയികൾ ആമസോൺ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഈ മെയിൽ വിലാസമോ, ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തപക്ഷം സമ്മാനക്കൂപ്പൺ അയച്ച് തരാനുതകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസോ സംഘാടകസമിതിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സംഘാടനം

തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന വാക്സിൻ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. വിക്കിമീഡിയ ഡി.സി, KNoW Science ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, സി.ഐ.എസ് എ-റ്റു-കെ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്വർക്ക്, ഇൻഫോക്ലിനിക്ക്, വിക്കിമീഡിയൻസ് ഓഫ് കേരള യൂസ‍ർഗ്രൂപ്പ് എന്നിവരും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്.