ഏഷ്യാനെറ്റ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ

താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ.[1]

നിലവിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ തിരുത്തുക

പരമ്പരകൾ തിരുത്തുക

പേര് ആരംഭിച്ച തിയതി നോട്സ്
കാതോട് കാതോരം 3 ജൂലൈ 2023 2.00 pm തമിഴ് പരമ്പര ഈരമന റോജാവേയുടെ റീമേക്ക്
ഏതോ ജന്മ കൽപനയിൽ 2024 ജനുവരി 29 2.30pm ഹിന്ദി പരമ്പര ഇസ് പ്യാർ കോ ക്യാ നാം ദൂണിൻ്റെ റീമേക്ക്
മാളികപ്പുറം 6 നവംബർ 2023 3.00 pm
കുടുംബവിളക്ക് 27 ജനുവരി 2020 6.00 pm ബംഗാളി പരമ്പര ശ്രീമോയിയുടെ റീമേക്ക്
ഗൗരി ശങ്കരം 3 ജൂലൈ 2023 6.30 pm ഹിന്ദി പരമ്പര മൻ കീ ആവാസ് പ്രതിജ്ഞയുടെ റീമേക്ക്
ചെമ്പനീർ പൂവ് 29 ജനുവരി 2024 7.00 pm തമിഴ് പരമ്പര സിറഗടിക്ക ആസൈയുടെ റീമേക്ക്
ഗീതാ ഗോവിന്ദം 13 ഫെബ്രുവരി 2023 7.30 pm
ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്ന ചന്ദ്രകാന്തം 20 നവംബർ 2023 8.00pm ബംഗാളി പരമ്പര കുസും ദോളയുടെ റീമേക്ക്
പത്തരമാറ്റ് 15 മെയ് 2023 8.30 pm ബംഗാളി പരമ്പര ഗാച്ചോരയുടെ റീമേക്ക്
മൗനരാഗം 16 ഡിസംബർ 2019 9.00 pm തെലുങ്ക് പരമ്പര മൗന രാഗത്തിൻ്റെ റീമേക്ക്


മൊഴിമാറ്റ പരമ്പരകൾ തിരുത്തുക

പേര് ആരംഭിച്ച തിയതി നോട്സ്
അമ്മമനസ് 31 ജൂലൈ 2023 തമിഴ് പരമ്പര ചെല്ലമ്മയുടെ മൊഴിമാറ്റം

റിയാലിറ്റി,പാചക പരിപാടികൾ തിരുത്തുക

പേര് തുടങ്ങിയ തിയതി നോട്സ്
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 2024 റിയാലിറ്റി ഷോ

മുൻപ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടികൾ തിരുത്തുക

പരമ്പരകൾ തിരുത്തുക

 • 123 സാത് (2004–2005)
 • 4 ദി പീപ്പിൾ (2015–2016)
 • 7 രാത്രികൾ (2015)
 • ആർദ്രം (2013)
 • അഗ്നിപുത്രി (2012)
 • അക്കാമ്മ സ്റ്റാലിനും പാത്രോസ് ഗാന്ധിയുടെ (2015)
 • അക്കരപച്ച (2002–2003)
 • അക്കരൈക്കരെ (2009)
 • അക്ഷയ പത്രം (2001–2002)
 • അലാവുധീനും അൽഭുത വിളക്കും (2005)
 • അലാവുദ്ദീൻറെ അൽഭുത വിളക്ക് (2010–2011)
 • അലിലത്താലി (2008–2009)
 • അലിമന്ത്രിക്കൻ
 • അൽഫോൻസമ്മ (2008–2009)
 • ആലുവയം മത്തിക്കറിയം (2016)
 • അമേരിക്കൻ ഡ്രീംസ് (2003)
 • അമ്മ (2012–2015)
 • അമ്മ മനസ്സ് (2006–2007)
 • അമ്മക്കിളി (2011–2013)
 • അമ്മതമ്പുരാട്ടി (2006)
 • അമ്മ തൊട്ടിൽ (2008–2009)
 • ആനു പെയ്ത മജയിൽ (2007–2008)
 • അരിയത്തേ (2005)
 • ഓട്ടോഗ്രാഫ് (2009–2012)
 • അവരോടൊപ്പം അലിയും അച്ചായനും (ഓണം സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം) (2020)
 • അവിചാരിതം (2004)
 • ബാലഗണപതി (2014–2015)
 • ഭാമിനി തോൽക്കാറില്ല (2009)
 • ഭാര്യ (2002)
 • ഭാര്യ (2016–2019)
 • ബാലഹനുമാൻ (2021)
 • ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (2000–2001)
 • ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് (സീസൺ 2) (2004)
 • ബോബനും മോളിയും (2003–2006)
 • ചിത്രശലഭങ്ങൾ (1999)
 • ചന്ദനമാഷ (2014–2017)
 • ചന്ദ്രലേഖ (2012)
 • ചേച്ചിയമ്മ (2003–2004)
 • ചെമ്പട്ട്‌ (2017)
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത (2016–2017)
 • ചിത്രലേഖ (1999)
 • കുറ്റകൃത്യവും ശിക്ഷയും (2000–2001)
 • ദാബ്ബത്തൃ ഗീതാംഗൽ (2004–2005)
 • ഡാനി ദി മാൻ‌ഡ്രേക്ക്‌സുപ്പർ മിനിറ്റ് (2006)
 • ഡി മാവേലി കോമ്പത്ത് (2005)
 • ദേവരാഗം (2010–2012)
 • ദേവത (2000)
 • ദേവി മഹാത്മ്യം (2008–2012)
 • ഡ്രാക്കുള (2005)
 • ദുർഗ (2000–2001)
 • എല്ലം മായജലം (2005)
 • എൻ‌കിലം എന്റേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (2008–2009)
 • മനസപുത്രി പ്രവേശിക്കുക (2007–2010)
 • ഏഴാം കടലിനക്കരെ (2005)
 • ഗന്ധർവ യമം (2001)
 • ഹരിചന്ദനം (2010–2012)
 • ഹലോ കുട്ടിച്ചത്തൻ (2008)
 • ഹലോ കുട്ടിച്ചത്തൻ 2 (2009)
 • ഹൃദയയനിലവത്തു (2003)
 • ഹുക്ക ഹുവ മിക്കാഡോ (2002)
 • ഇടവാഹിയേൽ പൂച്ച മിന്ദാപൂച്ച (2002–2003)
 • ഇന്നലെ (2002)
 • ജലമോഹിനി (2002)
 • ജനുവരി (2007)
 • കടലിനക്കരെ (2006)
 • കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ (2004–2005)
 • കല്യാണ സൗഗന്ധികം (2015–2016)
 • കല്യാണി കലവാനി (2015)
 • കാണാ കൺമണി (2016)
 • കനകുയിൽ (2008)
 • കറുത്തമുത്ത് (2014–2019)
 • കസ്തൂരിമാൻ (2017–2021)
 • കേരള സമാജം: ഒരു പ്രവാസി കഥ (2019–2020)
 • കിലികുഡു (2001–2002)
 • കൂടും തേടി (2004–2005)
 • കൃഷ്ണ കൃപ സാഗരം
 • കൃഷ്ണത്തുളസി (1999)
 • കുഡിപ്പക
 • കുടുംമ്പിനി (2005)
 • കുടുംബുംബ്രീ (2005)
 • കുടുംബ വിളക്ക് (2002)
 • കുംകുമപൂവ് (2011–2014)
 • കുഞ്ഞാലി മരക്കർ (2010)
 • കുഞ്ഞിക്കൂനൻ (2011)
 • കുഞ്ചുഞ്ജു കഥക്കൽ (2012)
 • ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ (2005)
 • ലക്ഷ്യം (2006)
 • ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ (2004–2006)
 • ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 2 (2020-2021)
 • ലിപ്സ്റ്റിക്ക് (2010)
 • മഹാഭാരതം (1988)
 • മഹാഗണപതി (2004)
 • മലയോഗം (2006–2007)
 • മനൽ നാഗരം (2002)
 • മനപോരുതം (2006)
 • മനസോരുവായനശാല (2000)
 • മാൻഡ്രേക്ക് (2005)
 • മംഗല്യം (2002)
 • മന്ത്രകോടി (2005–2006)
 • മീര (2008)
 • മേഘം (2004)
 • മിന്നാരം (2006)
 • മുഹൂർതം (2004)
 • എന്റെ പ്രിയ കുട്ടിച്ചത്തൻ 1
 • മൈ ഡിയർ കുട്ടിചാത്തൻ 2 (2008–2009)
 • നക്ഷത്രങ്കൽ (2001)
 • നന്ദിനി ഒപോൾ (2001–2002)
 • നീലക്കുയിൽ (2018–2020)
 • നീർമത്തലം (2017)
 • നിനക്കായ്
 • നിരക്കൂട്ടുകൽ
 • നിരമല
 • നിർമ്മല്യം (2007–2008)
 • നിശാലുകൽ (2000–2001)
 • ഞാൻ സ്ത്രീ
 • നംഗൽ സന്തുഷ്ടരാനു (2014)
 • നോക്കേറ്റ ദൂരത്തു (2005)
 • നോംബരാപൂവ് (2007)
 • നോണച്ചിപ്പാറു പരു(2016)
 • ഒലങ്കൽ (2001)
 • ഓമനത്തിങ്കൽ പക്ഷി (2005–2006)
 • ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് (2013–2014)
 • ഓർമ (2004–2005)
 • ഒരു മന്ദാരപ്പൂവ് (2006)
 • പതരമാതു
 • പാദസരം (2013–2014)
 • പാരിജതം (2008–2011)
 • പരസ്‌പരം (2013–2018)
 • പരിഭാവം പാർവതി (2004–2005)
 • പവിത്ര ബന്ദം (2004–2005)
 • പവിത്ര ജയിലിലാനു (2007)
 • പെന്നിന്റെ കാഡ (2005)
 • പിയാത്ത
 • പൊന്നൂഞ്ചൽ (2006)
 • പൗർണമിത്തിങ്കൾ (2019–2021)
 • പ്രണയം (2015–2017)
 • രഹസ്യം (2007–2008)
 • രണ്ടാമത്തോറൽ (2010–2011)
 • റെഡ് റോസസ് (2013–2014)
 • സബരിമല ശ്രീധർമശാസ്ത്ര (2012–2013)
 • സബരിമല സ്വാമി അയ്യപ്പൻ (2019–2020)
 • സഹധർമ്മിനി (2005–2006)
 • സമാദൂരം (2006–2007)
 • സമായം (1999–2001)
 • സൻ‌മൻ‌സുല്ലവർക് സമാധനം (2006–2008)
 • സന്തനഗോപലം (2005)
 • സപത്നി
 • സീതാകല്യാണം (2018-2021)
 • ഷാങ്‌പുഷ്പം (2002-2003)
 • ഷമനാഥലം (2001)
 • ശാരദ (2002)
 • ശ്രീകൃഷ്ണ ലീല (2007–2008)
 • ശ്രീ മഹാഭാഗവതം (2008–2010)
 • നിശബ്ദത (2000)
 • സിന്ധൂരം (2000)
 • സിന്ദൂരരേഖ (2005)
 • സ്നേഹ (2002)
 • സ്നേഹഞ്ജലി (2000)
 • സ്നേഹധൂരം (2002–2003)
 • സ്നേഹഹൂവൽ (2007–2010)
 • സൂര്യപുത്രി (2006)
 • സ്പർഷം (2002)
 • ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • ശ്രീരാമൻ ശ്രീദേവി (2000–2002)
 • സ്‌ത്രീ ഭാഗം 1(1998–2000)
 • സ്‌ത്രീ ഭാഗം 2 (2000–2001)
 • സ്‌ത്രീ ഭാഗം 3 (2001–2003)
 • സ്‌ത്രീ ഭാഗം 4 (2003)
 • സ്‌ത്രീ (ഭാഗം 1 ന്റെ തുടർച്ച) (2005–2007)
 • സ്‌ത്രീ ജ്വാല (2000–2001)
 • സ്‌ത്രീ ഒരു സാന്ത്വനം (2003–2004)
 • സ്ത്രീധനം (2012–2016)
 • സൂര്യപുത്രി (2004–2006)
 • സ്വപ്‌നം (2003–2004)
 • സ്വാമി അയ്യപ്പൻ (2006–2008)
 • സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശരണം (2010–2011)
 • സ്വന്തം (2003–2004)
 • സ്വന്ത സൂര്യ പുത്രി (2006–2007)
 • സ്വരരാഗം (2000–2001)
 • സ്വർണമയൂരം (2006)
 • തലോലം (2004)
 • തഡങ്കൽ പാലയം (2006)
 • തനിചു (2006)
 • തനിചേ (2005)
 • ബീച്ച്
 • ഉണ്ണിമായ (2019)
 • ഉണ്ണിയാർച്ച (2007)
 • വജ്രം (2000)
 • വാനമ്പാടി (2017–2020)
 • വസുന്ധര മെഡിക്കൽസ് (2001–2003)
 • വെള്ളാനകളുടെ നാട് (2014–2016)
 • വേണൽകലം (2001)
 • വിഗ്രഹം (2009)
 • വിക്രമാദിത്യൻ (2005–2006)
 • വിഷുദ തോമസ്‌ലീഹ (2008)
 • വിവഹിത (2002)
 • വൃന്ദാവനം (2012–2013)
 • ദയ- ചെന്തീയിൽ ചാലിച്ച കുങ്കുമപൊട്ട് (2021–2022)
 • പളുങ്ക് (2021–2022)
 • തൂവൽസ്പർശം (2021–2023)
 • പാടാത്ത പൈങ്കിളി (2020–2023)
 • സസ്നേഹം (2021–2023)
 • അമ്മയറിയാതെ (2020–2023)
 • കൂടെവിടെ (2021–2023)
 • നമ്മൾ (2022–2023)
 • മുറ്റത്തെ മുല്ല (2023)
 • സാന്ത്വനം (2020–2024)

മൊഴിമാറ്റ പരമ്പരകൾ തിരുത്തുക

റിയാലിറ്റിയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഷോകളും തിരുത്തുക

 • 5 സ്റ്റാർ കിച്ചൺ സീസൺ 1 (2020)
 • 5 സ്റ്റാർ കിച്ചൺ സീസൺ 2 (2021)
 • ബഡായി ബംഗ്ലാവ് (സീസൺ 1,2)
 • ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
 • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ-1,2,3,4 (2018-2022))
 • ചില്ല് ബൗൾ
 • സിനിമാല (1993–2013)
 • സിറ്റി ഗേൾസ്
 • കോമഡി നഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്
 • കോമഡി ഷോ (2002–2004)
 • കോമഡി സ്റ്റാർസ് (സീസൺ 1,2,3) (2009–2022)
 • കോമിക് കോള
 • ഡയർ ദ ഫിയർ : ആർക്കുണ്ട് ഇ ചങ്കൂറ്റം? (2017–2018)
 • ഫാസ്റെസ്റ്റ് ഫാമിലി ഫസ്റ്റ് - അടി മോനേ ബസർ (സീസൺ 1,2) (2015–2022)
 • ഫിലിമി തമാശ (2003)
 • ജഗദീഷ് ടിവി
 • കന്നടി (1993–2016)
 • കേരള കഫെ
 • ലിറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻ
 • ലൂണാർസ് കോമഡി എക്സ്പ്രസ്
 • മെയിൽ ബോക്സ് (2003–2010)
 • മമ്മൂട്ടി - മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് (സീസൺ 1–3) (2009–2012)
 • മനപൊരുത്തം (2003–2005)
 • മിന്നും താരം (2006–2007)
 • മിസ് കേരളം
 • മഞ്ച് ഡാൻസ് ഡാൻസ്
 • മഞ്ച് സ്റ്റാർസ് (2013)
 • സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ (സീസൺ 1,2,3) (2008–2023)
 • മുൻഷി (2000 - ഇന്നുവരെ)
 • മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സ് (2008)
 • മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ (2014)
 • മൈലാഞ്ചി സീസൺ 1-5 (2011–2015)
 • നമ്മൽ തമ്മിൽ (1994–2015)
 • നിങ്ങൾക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻ (സീസൺ 1–4) (2012–2017)
 • പാട്ടുപെട്ടി (1997–2012)
 • രാരീ രാരീരം രാരോ (സീസൺ 1)
 • സകലകലാവല്ലഭൻ (2019)
 • സലാം സലീം
 • സഞ്ചാരം (2000–2013)
 • സംഗീത സാഗരം (2003)
 • സരിഗമ (2000–2013)
 • സെൽ മി ദി ആൻസർ (സീസൺ 1,2,3)]] (2015-2019)
 • സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂസിക് (സീസൺ 1-4) (2019–2022)
 • സ്റ്റാർ സിംഗർ (സീസൺ 1–8) (2006–2022)
 • സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും (2012–2013)
 • സുപ്രഭതം (1996–2012)
 • തകധിമി (2007–2008)
 • പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് (2017)
 • ടോപ്പ് 10 (1998–2000) (2008–2011)
 • ഉർവശി തീയേറ്റേഴ്സ് (2017–2018)
 • വായനശാല (1998–2005)
 • വാൽക്കണ്ണാടി (2002–2014)
 • വാൽക്കണ്ണാടി ദി മാറ്റിനി ഷോ (2021)
 • വീണ്ടും ചില വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ (2020)
 • വോയിസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് (1997–1999)
 • വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും (2005–2016)
 • യുവർ ചോയ്‌സ് (1997–2008)
 • മിന്നും താരം സീസൺ 2 (2021)
 • ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസ് (2022-2023)
 • കുക്ക് വിത്ത് കോമഡി (2023)

1000 എപ്പിസോഡുകൾ പൂറിത്തീകരിച്ച പരിപാടികൾ തിരുത്തുക

പേര് സംപ്രേക്ഷണം എപ്പിസോഡുകൾ കുറിപ്പുകൾ
സിനിമാല 1993-2013 1000 ഹാസ്യ പരിപാടി
ദേവീമഹത്മ്യം 2008-12 1000 1000 എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരാണ പരമ്പര
അമ്മ 2012-15 1008 ബംഗാളി പരമ്പര മാ .... തോമാ ചര ഗം അഷേനയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്ക്.
വാനമ്പാടി 2017-20 1019 ബംഗാളി പരമ്പര പൊട്ടോൾ കുമാർ ഗാൻവാലയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്ക്.
സ്ത്രീധനം 2012-16 1143 തമിഴിലേക്കും തെലുങ്കിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ചന്ദനമഴ 2014-17 1173 ഹിന്ദി ടിവി സീരീസ് സാത്ത് നിബാന സാതിയയുടെ ഓദ്യോഗിക റീമേക്ക്
കോമഡിസ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 2013-21 1315 ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച അദ്യ മലയാള കോമഡി ഷോ
ടേസ്റ്റ് ടൈം 2015-21 1318 കുക്കറി ഷോ
കറുത്തമുത്ത് 2014-19 1450 .
പരസ്പരം 2013-18 1514

സിനിമകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "Asianet shows". keralatv.in. Retrieved 2017-12-18.
 2. [https: //m.facebook.com/Asianet/photos/a.489438214407172/4664814956869456 "നാട്ടുരാജാവ് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രീമിയർ 13 സെപ്റ്റംബർ 2020"]. {{cite web}}: Check |url= value (help); Unknown parameter |വെബ്സൈറ്റ്= ignored (help)