മിഥുനം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ മിഥുനം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. മിഥുനം (വിവക്ഷകൾ)

കൊല്ലവർഷത്തിലെ 11-ആമത്തെ മാസമാണ് മിഥുനം.സൂര്യൻ മിഥുനം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് മിഥുനമാസം. ജൂൺ - ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി ആണ് മിഥുനം വരിക. തമിഴ് മാസങ്ങളായ ആണി - ആടി മാസങ്ങൾക്ക് ഇടക്കാണ് മിഥുനം.


മലയാള മാസങ്ങൾ
ചിങ്ങം | കന്നി | തുലാം | വൃശ്ചികം | ധനു | മകരം | കുംഭം | മീനം | മേടം | ഇടവം | മിഥുനം | കർക്കടകം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മിഥുനം&oldid=1981018" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്