ഒരു ജീവി സംവേദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ സംവിധാനമാണ് ഇന്ദ്രിയം. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഉത്തേജകങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സംവേദനത്തിൽ സിഗ്നൽ(വിവരങ്ങൾ സംവഹിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ) ശേഖരണവും ട്രാൻസ്‌ഡക്ഷനും (ഒരു സിഗ്നലിനെ വ്യത്യസ്‌തമായ മറ്റൊരുതരം സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത്) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ദ്രിയം&oldid=3816397" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്