വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ഫലപ്രദമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾതിരുത്തുക

ഫലപ്രദമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

തലക്കെട്ടും ഉള്ളടക്കവും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല. അവലംബങ്ങളില്ല. വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവമില്ല. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 16:43, 2 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ്തിരുത്തുക

മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വികലമായ പരിഭാഷ. ആധികാരികതയില്ല. നിരവധി യൂട്യൂബ് കണ്ണികൾ ചേർത്ത് പരസ്യരൂപത്തിലുള്ള ലേഖനം. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തരുത്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 02:21, 1 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

ഗോപാലിക അന്തർജനംതിരുത്തുക

ഗോപാലിക അന്തർജനം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

അവലംബമോ ശ്രദ്ധേയതയോ ഇല്ലാത്ത ലേഖനം. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:57, 26 നവംബർ 2021 (UTC)

ഒടുങ്ങാക്കാട് മഖാം ശരീഫ്തിരുത്തുക

ഒടുങ്ങാക്കാട് മഖാം ശരീഫ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഒട്ടും അവലംബങ്ങളില്ല Irshadpp (സംവാദം) 09:02, 16 നവംബർ 2021 (UTC)

രിഫാഇയ്യ ജുമാ മസ്ജിദ്തിരുത്തുക

രിഫാഇയ്യ ജുമാ മസ്ജിദ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളില്ല. Irshadpp (സംവാദം) 08:59, 16 നവംബർ 2021 (UTC)

കെ.എ. ഷാജി (പത്രപ്രവർത്തകൻ)തിരുത്തുക

കെ.എ. ഷാജി (പത്രപ്രവർത്തകൻ) (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

അവലംബങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ആണ്. WP:GNG, WP:SIGCOV WP:JOURNALIST പാലിക്കാത്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ. ഇംഗ്ലീഷ് Wikipedia AFD റിസൾട്ട് . TheWikiholic (സംവാദം) 15:58, 6 നവംബർ 2021 (UTC) TheWikiholic (സംവാദം) 15:58, 6 നവംബർ 2021 (UTC)

കരോലിൻ ആർ ബെർടോസ്സിതിരുത്തുക

കരോലിൻ ആർ ബെർടോസ്സി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

രണ്ട് മാത്രമുള്ള ലേഖനം അഞ്ച് വർഷമായി വികസിച്ചിട്ടില്ല. നീക്കം ചെയ്ത് പരിഭാഷചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കാവുന്ന ലേഖനം. KG (കിരൺ) 18:43, 22 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

റീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം. Irshadpp (സംവാദം) 11:15, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

ബൗദ്ധിക മൂലധനംതിരുത്തുക

ബൗദ്ധിക മൂലധനം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുർഘടമായ ഭാഷ Vinayaraj (സംവാദം) 13:31, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

അതിനെ ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ, ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് ആ ലേഖനം. ദയവു ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നു.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് VNHRISHIKESH (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
മായ്ച്ചശേഷം റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവും ഉചിതം.Irshadpp (സംവാദം) 07:57, 27 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

ലിയാഖത്തലി സി.എം.തിരുത്തുക

ലിയാഖത്തലി സി.എം. (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Irshadpp (സംവാദം) 13:15, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)


കേരളത്തിലെ ex മുസ്ലിം മുന്നേറ്റത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ Ex-muslims of Kerala എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റ്‌ നും ആണ് ഇദ്ദേഹം. യുക്തിവാദിയും പ്രാസംഗിനും ആയ ഇദ്ദേഹം നിരവധി യുക്തിവാദി ചർച്ചകൾ നടത്തി വരുന്നു. മർകസ് ഉൽ മുലഹീൻ എന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമ സംഘടനയ്ക്കും രൂപം നൽകി.

(Ex മുസ്ലിം പേജുകൾ നിരന്തരം മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ വിക്കിപീഡിയ യിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.നടപടികൾ എടുക്കുക )— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 1.39.75.168 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

എക്സ് മുസ്‌ലിംസ് ഓഫ് കേരള ( കേരളാ മുൻ മുസ്ലിങ്ങൾ )തിരുത്തുക

എക്സ് മുസ്‌ലിംസ് ഓഫ് കേരള ( കേരളാ മുൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ) (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പരാമർശങ്ങളുള്ള അവലംബങ്ങളില്ല. ഉള്ളവ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിനെ പറ്റിയും നേതാവിനെതിരായ കേസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളും. ലേഖനം ശ്രദ്ധേയത പുലർത്തുന്നില്ല. നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:21, 11 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)


https://exmuslimsofkerala.org/

ഇതാണ് സംഘടനയുടെ ഔദ്യോധിക വെബ്സൈറ്റ്.അവലംബം ചേർത്തു. എല്ലാ വിവരവും ഇതിൽ ഉണ്ട്. പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളിലും ഈ സംഘടനയെ പറ്റി പറയുന്നു.

മായ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 59.94.197.133 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)