വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

സെക്സി കോറതിരുത്തുക

സെക്സി കോറ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

പരിഭാഷയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവലംബങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത തുടങ്ങി നിരവധി പിഴവുകൾ. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:13, 2 ജൂൺ 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ശ്രീശങ്കർ മുവാറ്റുപുഴതിരുത്തുക

ശ്രീശങ്കർ മുവാറ്റുപുഴ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളില്ല. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 03:34, 2 ജൂൺ 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരംതിരുത്തുക

കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 08:29, 24 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരസമിതിതിരുത്തുക

കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരസമിതി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 08:28, 24 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

നാഗ്പുരി എരുമതിരുത്തുക

നാഗ്പുരി എരുമ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

യാന്ത്രികവിവർത്തനം Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:03, 23 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ബാറ്റ്മാൻ: അർഖാം സിറ്റിതിരുത്തുക

ബാറ്റ്മാൻ: അർഖാം സിറ്റി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

യാന്ത്രികവിവർത്തനം Meenakshi nandhini (സംവാദം) 07:29, 23 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനമാണല്ലോ. Irshadpp (സംവാദം) 12:41, 23 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
 --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:57, 23 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

സ്വാഹിലി വിക്കിപീഡിയതിരുത്തുക

സ്വാഹിലി വിക്കിപീഡിയ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

യാന്ത്രികവിവർത്തനം Meenakshi nandhini (സംവാദം) 07:02, 23 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

@Krishnaprasad T.S, വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലനിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. -- Irshadpp (സംവാദം) 06:49, 28 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

പത്മപാണി ആചാര്യതിരുത്തുക

പത്മപാണി ആചാര്യ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ് Meenakshi nandhini (സംവാദം) 13:33, 21 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മായ്ക്കൽ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. വൃത്തിയാക്കൽ ഫലകമാണ് ഉചിതം. -- Irshadpp (സംവാദം) 18:41, 21 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

പ്രഭ്സുഖൻ സിംഗ് ഗിൽതിരുത്തുക

പ്രഭ്സുഖൻ സിംഗ് ഗിൽ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

യാന്ത്രിക വിവർത്തനം Meenakshi nandhini (സംവാദം) 13:27, 21 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

മധുഭാഷിതംതിരുത്തുക

മധുഭാഷിതം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Meenakshi nandhini (സംവാദം) 13:12, 21 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

മഹാപീഠംതിരുത്തുക

മഹാപീഠം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:43, 21 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ദേവശില്പിതിരുത്തുക

ദേവശില്പി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ആധികാരികത കാണുന്നില്ല Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:11, 1 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ദേവശില്പികൾ പുരാണങ്ങളിലും മറ്റും ഉള്ളതല്ലേ, പിന്നെന്താ ആധികാരികത ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. Thribuvandas Acharya (സംവാദം) 12:52, 3 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

സി.പി.എഫ്. വേങ്ങാട്തിരുത്തുക

സി.പി.എഫ്. വേങ്ങാട് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയത സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ അവലംബം കാണുന്നില്ല. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:08, 1 മേയ് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ജോഷ്വ ബാസെറ്റ്തിരുത്തുക

ജോഷ്വ ബാസെറ്റ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

cross-wiki spam Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 10:29, 13 ഏപ്രിൽ 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

പ്രകാശാനന്ദതിരുത്തുക

പ്രകാശാനന്ദ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഭൂരിഭാഗവും. Irshadpp (സംവാദം) 13:45, 19 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ലോ‌ക്‌നാഥ് ബെഹ്റതിരുത്തുക

ലോ‌ക്‌നാഥ് ബെഹ്റ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. Irshadpp (സംവാദം) 13:30, 19 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠതിരുത്തുക

അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഭൂരിഭാഗവും. Irshadpp (സംവാദം) 11:57, 19 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർതിരുത്തുക

എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. Irshadpp (സംവാദം) 14:12, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

2019 മുതലുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിതിരുത്തുക

2019 മുതലുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് Irshadpp (സംവാദം) 12:29, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭംതിരുത്തുക

സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് Irshadpp (സംവാദം) 12:27, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

കാന്തപുരം എ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്‌ലിയാർതിരുത്തുക

കാന്തപുരം എ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്‌ലിയാർ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. Irshadpp (സംവാദം) 12:12, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിവിധ പേജുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതിയതാണ് എന്നത് കൊണ്ട് ലേഖനം ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പേജ് വിക്കി ശൈലിയിലാക്കി, ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഴുതി ലേഖനം നിലനിർത്താനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താം. ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 06:38, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
പകർത്തിയതല്ലാത്ത ഒരു ഖണ്ഡികയെങ്കിലും കാണിക്കാമെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം.
ശ്രദ്ധേയതയുടെ കൂടി വിഷയം ഇവിടെയുണ്ട്. മരണത്തോടെയുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധേയതക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആ വാർത്തകൾ തന്നെയും ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതുപോലെ സമാനവുമാണ്.-- Irshadpp (സംവാദം) 10:13, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ സമവായത്തിൽ എത്താം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു തർക്കത്തിലൂടെ സമവായം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ലേഖനത്തിന് ശ്രദ്ധേയത ഇല്ലെന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. അത്തരം വാദങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ലേഖനം ഒറ്റയടിക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്കം ചേർത്ത് ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സമയം പോലെ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്താം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 11:01, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
സംവാദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഏത് ഭാഗമാണ് ഒരു തർക്കം എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടോ, പകർത്തിവെക്കപ്പെട്ട ലേഖനം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നീ ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച വാദം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്;
  • മരണത്തോടെയുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധേയതക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്.
  • വാർത്തകൾ തന്നെയും ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതുപോലെ സമാനവുമാണ്.
ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല എങ്കിൽ അവലംബങ്ങൾ ചേർത്ത് ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുക. സമവായത്തിലെത്താൻ അതുവഴി കഴിയും.--Irshadpp (സംവാദം) 11:52, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇടുക്കി എയർസ്ട്രിപ്പ്തിരുത്തുക

ഇടുക്കി എയർസ്ട്രിപ്പ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. Irshadpp (സംവാദം) 11:02, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

കടൽക്കൊള്ളതിരുത്തുക

കടൽക്കൊള്ള (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. Irshadpp (സംവാദം) 09:22, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

സമയമാം രഥത്തിൽതിരുത്തുക

സമയമാം രഥത്തിൽ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:05, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിഴിഞ്ഞം നാവായിക്കുളം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്തിരുത്തുക

വിഴിഞ്ഞം നാവായിക്കുളം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:03, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ജോൺ സ്പിയേഴ്‌സ്തിരുത്തുക

ജോൺ സ്പിയേഴ്‌സ് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:57, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനംതിരുത്തുക

ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. Irshadpp (സംവാദം) 08:53, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ആർ. ഹേലിതിരുത്തുക

ആർ. ഹേലി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം മൊത്തത്തിൽ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. Irshadpp (സംവാദം) 08:50, 16 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ചിന്ത ജെറോ‍ംതിരുത്തുക

ചിന്ത ജെറോ‍ം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല TheWikiholic (സംവാദം) 15:24, 29 ജനുവരി 2023 (UTC) TheWikiholic (സംവാദം) 15:24, 29 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി ആ പേജ് നിലനിർത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 06:42, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
വിഷയം WP:POL പാലിക്കുന്നില്ല.TheWikiholic (സംവാദം) 09:10, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
അന്തർദേശീയമോ, ദേശീയമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിലോ ഉള്ള ഓഫീസുകൾ കൈയ്യാളിയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെയോ സംസ്ഥാനത്തിന്റേയോ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ നിലവിലോ മുൻപോ അംഗമായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ജഡ്ജിമാരോ ആയ ആളുകൾ. ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാത്തവരേയും ഉൾപ്പെടും.
കാര്യമായ മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ.
ഇവ രണ്ടും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എന്നത് സംസ്ഥാനതലത്തിലോ ഉള്ള ഓഫീസുകൾ കൈയ്യാളിയിരുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയല്ലേ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് ? ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 11:08, 22 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]
സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കമ്മിഷൻ, ബോർഡുകൾ എന്നിവയുടെ തലപ്പത്ത് വരുക് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയത ആയി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ എന്ന താളിൽ സമാനമായ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക TheWikiholic (സംവാദം) 10:31, 27 മാർച്ച് 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]