വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായം


ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

പി. കെ. അബ്ദുള്ള കോയതിരുത്തുക

പി. കെ. അബ്ദുള്ള കോയ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല KG (കിരൺ) 16:51, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഗർഷോം പുരസ്കാരംതിരുത്തുക

ഗർഷോം പുരസ്കാരം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. പരസ്യം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC) റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ജിൻസ് പോൾതിരുത്തുക

ജിൻസ് പോൾ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല, പ്രമോഷണൽ ഉള്ളടക്കം KG (കിരൺ) 02:23, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Pilonidal Sinusതിരുത്തുക

Pilonidal Sinus (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞത്, അവലംബമില്ല, വ്യക്തയില്ല. തലക്കെട്ട് മലയാളമല്ല -- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 04:33, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഷാജി തുമ്പെച്ചിറയിൽതിരുത്തുക

ഷാജി തുമ്പെച്ചിറയിൽ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ആധികാരികതയില്ല. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 12:25, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഉറവും കനവുംതിരുത്തുക

ഉറവും കനവും (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല, അവലംബമില്ല. KG (കിരൺ) 06:09, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

 • ശ്രദ്ധേയതയില്ല, ഒഴിവാക്കാവുന്നത്. Malikaveedu (സംവാദം) 06:48, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഇസ്ലാം രാജമാർഗംതിരുത്തുക

ഇസ്ലാം രാജമാർഗം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ലേഖനം പരിഭാഷാഗ്രന്ഥത്തേപ്പറ്റിയാണ്, ശ്രദ്ധേയത വ്യക്തമല്ല. KG (കിരൺ) 06:07, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

 • ശ്രദ്ധേയതയില്ലാത്ത താൾ, ഒഴിവാക്കാവുന്നത്. Malikaveedu (സംവാദം) 06:49, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഹംസ അബ്ദുല്ല മലബാരിതിരുത്തുക

ഹംസ അബ്ദുല്ല മലബാരി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികളിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്നും തോന്നിയില്ല. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:52, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

പുരസ്കാരം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:58, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
അക്കാദമിക് ശ്രദ്ധേയത ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടായേക്കാം, അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന താൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം ഈജിപ്തിലെയും സൗദിയിലെയും ഉന്നത സർവ്വകലാശാലകളിലെ പഠനശേഷം UAE യിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനത്തിലെ വകുപ്പ് മേധാവിയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്.--Irshadpp (സംവാദം) 13:54, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 • //ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലെ കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് അറബിക് സ്റ്റഡീസിലെ ഇസ്ലാമിക കാര്യ പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനാണ്.[1]// എന്ന വിവരണത്തിന് നൽകിയ അവലംബം കണ്ണി നിലവിലില്ല. മറ്റ് അവലംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട്. അവലംബങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കുുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 16:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

മുസ്ലിം സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിതിരുത്തുക

മുസ്ലിം സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

.WP:ORG പാലിക്കുന്നില്ല. ശ്രദ്ധേയത ഇല്ലത്ത താൾ. ആധികാരികമായ ഒരു അവലംബം പോലുമില്ല. Jadan.UC (സംവാദം) 11:10, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിക്കുമല്ലോ.--Irshadpp (സംവാദം) 06:01, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

കാടിക്കഞ്ഞിതിരുത്തുക

കാടിക്കഞ്ഞി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ല, കഞ്ഞി എന്ന താളിൽ ലയിപ്പക്കാം KG (കിരൺ) 19:57, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 • ആധികാരികതയില്ല. അവലംബമായി നൽകിയ കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. //മിച്ചം വരുന്ന ചോറും കറികളും മോരൊഴിച്ച് ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ അടച്ചുവെക്കുകയും, കേടു വരാത്ത രീതിയിൽ മൂന്നുനാലു ദിവസം ചൂടാക്കി വെച്ചശേഷം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. // എന്നൊക്കെയുള്ള വാദഗതികൾ അത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമല്ല. അവലംബം ലഭിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ, മായ്ക്കുന്നതാവും ഉചിതം. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 06:40, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

കരിമീൻ കറിതിരുത്തുക

കരിമീൻ കറി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ല, ഒന്നുകിൽ കരിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കറി എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക KG (കിരൺ) 19:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

കരിമീൻ മപ്പാസ്‌തിരുത്തുക

കരിമീൻ മപ്പാസ്‌ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ല, ഒന്നുകിൽ കരിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ മപ്പാസ് എന്ന താളിലെക്ക് മാറ്റുക KG (കിരൺ) 19:49, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

കൊഴുവ പൊടിച്ചത്തിരുത്തുക

കൊഴുവ പൊടിച്ചത് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര നിലനിലപ്പില്ല, ഒന്നുകിൽ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ ലയിപ്പിക്കണം KG (കിരൺ) 18:31, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

വി.പി. സാനുതിരുത്തുക

വി.പി. സാനു (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--- റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:10, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 • //എസ്‌എഫ്‌ ഐ ദേശീയ പ്രസിഡണ്ട്, പതിനേഴാം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥി// എന്നിവയും വമ്പന്മാർക്കെതിരേ തിരഞ്ഞെയുപ്പിൽ മൽസരിച്ചതും ശ്രദ്ധേയത നർകുന്നില്ലേ?. മെച്ചപ്പെടുത്തി നിലനിർത്താമെന്ന് കരുതുന്നു.--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 06:30, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഷാജഹാൻ കാളിയത്ത്തിരുത്തുക

ഷാജഹാൻ കാളിയത്ത് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. Malikaveedu (സംവാദം) 11:23, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 • നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചു എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവലംബങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 12:27, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
ശ്രദ്ധേയതക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ ലേഖനഘടന ഏതായാലും വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവത്തിലല്ല. --ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 12:36, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
സംസ്ഥാനസർക്കാർ പുരസ്കാരം ശ്രദ്ധേയമെന്ന് കരുതുന്നു, പക്ഷെ അവലംബങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല.--KG (കിരൺ) 17:22, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)--KG (കിരൺ) 17:22, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽഹമീദ് മദനിതിരുത്തുക

ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽഹമീദ് മദനി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല, വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത (എഴുത്തുകാർ) പാലിക്കുന്നില്ല --KG (കിരൺ) 19:45, 19 ജൂലൈ 2020 (UTC)

അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 13:32, 21 ജൂലൈ 2020 (UTC)
ശ്രദ്ധേയത WP:GNG നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായം.--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 19:15, 23 ജൂലൈ 2020 (UTC)
ഈ അവലംബങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവുമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ശ്രദ്ധേയത താൽക്കാലികമല്ല കാണുക. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:04, 30 ജൂലൈ 2020 (UTC)
വെറും ചരമവാർത്തകളല്ല അവ. വിശദമായ വിശകലനങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രാക്റ്റീസ് ബുക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 14:53, 30 ജൂലൈ 2020 (UTC)
ഈ ലേഖനത്തിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് (ആകെ ഏഷ്യാനെറ്റ്, മനോരമ എന്നീ പത്രവെബ്സൈറ്റുകളിലെ ചരമവാർത്തകൾ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രമായുള്ളത്) മറ്റുള്ള എല്ലാ അവലംബങ്ങളും ഇദ്ദേഹവുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിലോ പരോക്ഷത്തിലോ ബന്ധമുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര അവലംബങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ശബാബ് വാരികയുടെ എഡിറ്ററായിട്ടിരിക്കുകയും ആ വെബ്സൈറ്റ് അവലംബമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗിനെ എന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അവലംബമാക്കുന്നതുപോലെയാണ്. കേരള സർവ്വകലാശാല സിലബസ് പറയുന്നത് (Abdul Hamid, V.P. and Abdul Hamid, N.K., (2003), The Commercial Arabic, Calicut: Al Huda Books) ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ലേഖനത്തിലെ വ്യക്തിയാണോ എന്നതിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു ഇസ്‌ലാമികപണ്ഡിതനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ പണ്ഡിതരുടെ ശ്രദ്ധേയത പാലിക്കണമല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി പരാമർശമില്ല. ആകെ ശബാബ് വാരികയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ, സ്നേഹ സംവാദം, ശബാബ് തുടങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ചോദ്യോത്തര പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്തു, കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂരുമായി ചേർന്ന് ഖുർആൻ പരിഭാഷ വിവർത്തനം ചെയ്തു. കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അധ്യാപനം നടത്തി സ്വയം വിരമിച്ചു. ഇത്രയുമാണ്. 24 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു എന്നു പറയുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഇവയുടെയെല്ലാം പബ്ലിഷർ ആരാണ് എന്നു നോക്കേണ്ടിവരും അവ ഇദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നവയോ ആണ് എങ്കിൽ അവയുടെ പ്രസാധനവും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അവലംബങ്ങളില്ലാതെ ശ്രദ്ധേയത പാലിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 17:07, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
Abdul Hamid Madani, Cheriyamundam, ( 2004), Arabian Gulfile Samsarabhasha, Calicut: Al Huda Books എന്നാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ പറയുന്നത്. രണ്ട് വരി താഴോട്ട് നോക്കൂ. പ്രബോധനം എന്നത് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ചെറിയമുണ്ടം നിശിതമായി വിമർശിച്ചുവന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ മുഖപത്രവുമാണ്. സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള obituary അവലംബമാക്കാമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കണ്ടിരുന്നു.--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 19:24, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
അപ്പോൾ പ്രബോധനം എന്നത് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ചെറിയമുണ്ടം നിശിതമായി വിമർശിച്ചുവന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ മുഖപത്രവുമാണ് - ഇത് വീണ്ടും തെളിവ് വേണ്ട പ്രസ്താവനയാണ്. അസാധാരണ Obituary എന്നത് ഒരാളുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ പോലുള്ള ലേഖനമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവലംബം നൽകിയ ലിങ്ക് ഒരു സാധാരണ വാർത്തമാത്രമാണ്. അതും കേരള വാർത്തകൾ എന്ന സ്പെഷ്യൽ കോളത്തിലുമാണ്. പത്രത്തിന്റെ പൊതു വാർത്താ സരണിയിലുമല്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അസാധാരണമാവുന്നത്? ലോക്കൽ ചരമകോളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്ത എന്നതരത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പ്രാധാന്യം വരുന്നതെങ്ങനെയാണ് ? ഇനി ഈ വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയത - ശബാബ് വാരികയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ, സ്നേഹ സംവാദം, ശബാബ് തുടങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ചോദ്യോത്തര പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്തു, കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂരുമായി ചേർന്ന് ഖുർആൻ പരിഭാഷ വിവർത്തനം ചെയ്തു. കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അധ്യാപനം നടത്തി സ്വയം വിരമിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുമോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. പണ്ഡിതൻ എന്ന നയമനുസ്സരിച്ച് എന്തായാലും ശ്രദ്ധേയതയില്ല. 1944 സെപ്റ്റംബർ 8 - നു[2] മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. സ്കൂൾ പഠന ശേഷം പറവന്നൂർ, ചെറിയമുണ്ടം, തലക്കടത്തൂർ, കോരങ്ങത്ത്‌, നടുവിലങ്ങാടി, പൊന്മുണ്ടം, വളവന്നൂർ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദര്സു പഠനം നടത്തി. എന്നിവയ്ക്ക് അവലംബമില്ല. ഞാൻ ചേർത്ത ടാഗുകളും കാണാനില്ല. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:01, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
ചെറിയമുണ്ടം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇബാദത്ത് : വീക്ഷണങ്ങളുടെ താരതമ്യം [1] എന്നത് ജമാഅത്ത് വിമർശന ഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രബോധനം വാരിക നോക്കിയാൽ അതാരുടെ മുഖപത്രമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും.
നിലവിലുള്ള അവലംബങ്ങൾ
 1. Desk, Web (16 July 2018). "മീഡിയവൺ ടിവി". ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, കാര്യമായ പരാമർശം എന്നിവ ഉണ്ട്.
 2. "ചെറിയമുണ്ടത്തിന്റെ വലിയ ചിന്തകൾ-മലയാളം ന്യൂസ്, സൗദി അറേബ്യ". 28 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ട്.
 3. ശബാബ് വീക്ക്‌ലി.നെറ്റ്
  വിഷയത്തോട് ബന്ധമുള്ള സ്രോതസ്സ്. എന്നാലും അവകാശവാദങ്ങൾക്കല്ലാതെ വിവരങ്ങൾക്കായി അവലംബിക്കാം.
 4. "ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്". 16 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ട്.
 5. "ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി അന്തരിച്ചു". 17 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ട്.
 6. "ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത പ്രസരണം ചെയ്ത പണ്ഡിതൻ". പ്രബോധനം വാരിക. 27 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ട്.
 7. "Course Structure & Syllabus" (PDF). UNIVERSITY OF KERALA. 2014. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, പുസ്തകം പ്രാക്ടീസ് പുസ്തകമാക്കിയതിനുള്ള തെളിവുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു താങ്കൾ വാദിച്ചത്, ഇത് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന്. അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്ന് ഉദ്ധരണിയോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി മിണ്ടില്ല.
 8. "King Fahd Glorious Quran Printing Complex, Medina, Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2020-08-20.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം, വിവർത്തകന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
സാധാരണ ഒരാളുടെ ചരമവാർത്ത പോലെ അല്ല പത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയരായ ആളുകളുടെ ചരമവാർത്ത കൊടുക്കുക. അവരുടെ സംഭാവനകളും മറ്റും എടുത്തുകാണിക്കും. അല്ലാതെ ഇന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന കേവല വാർത്തയല്ല. കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂരുമായി ചേർന്ന് ഖുർആൻ പരിഭാഷ വിവർത്തനം ചെയ്തു, ആ പരിഭാഷയാണ് സൗദി അറേബ്യ ഔദ്യോഗികമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മലയാളം ഖുർആൻ. വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ശ്രദ്ധേയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ എന്ന ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയ നയം. കാണാതായ ടാഗുകൾക്ക് പകരം അവിടെ അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിടത്ത് ടാഗ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 09:22, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

അവലംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണിത്.

 1. Desk, Web (16 July 2018). "മീഡിയവൺ ടിവി". ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  പത്രത്തിൽ വന്ന ചരമവാർത്ത. സ്വതന്ത്ര അവലംബമാണോ എന്ന് സംശയം.
 2. ശബാബ് വീക്ക്‌ലി.നെറ്റ്
  വിഷയത്തോട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള സ്രോതസ്സ്. കൂടാതെ ഈ വീക്കിലിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
 3. "ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി അന്തരിച്ചു". 17 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം. പത്രത്തിൽ വന്ന ചരമവാർത്ത. ചരമം എന്ന സംഭവവുമായിബന്ധപ്പെട്ട് റുട്ടീൻ കവറേജ്.
 4. "ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത പ്രസരണം ചെയ്ത പണ്ഡിതൻ". പ്രബോധനം വാരിക. 27 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  വളരെ വിശദമായി വിഷയം പരാമർശിക്കുന്ന ലേഖനം. ലേഖനം എഴുതിയ ആൾക്ക് വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കണം.
 5. "Course Structure & Syllabus" (PDF). UNIVERSITY OF KERALA. 2014. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020.
  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെമസ്റ്ററിലെ വായനക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം.
 6. "King Fahd Glorious Quran Printing Complex, Medina, Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2020-08-20.
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബമാണോ എന്ന് സംശയിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഗവൺമെന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഔദ്യോഗികമായി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്.
 7. [1]
  വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അവലംബം. പത്രത്തിൽ വന്ന ചരമവാർത്ത. ചരമം എന്ന സംഭവവുമായിബന്ധപ്പെട്ട് റുട്ടീൻ കവറേജ്.

ശ്രദ്ധേയത താൽക്കാലികമല്ല കാണുക. കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ അവലംബങ്ങൾ വേണം. ചരമവാർത്തയും പത്രവാർത്തകളുമല്ലാതെ. അത്തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏകഅവലംബം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ്സിലെ സൂചിക മാത്രമാണ്. അത് വിഷയത്തെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഗതിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക അവലംബമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.പരിശോധനായോഗ്യത ഉണ്ടാവണം.--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:45, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത (എഴുത്തുകാർ) പ്രകാരം നിലനിർത്താവുന്നതാണ്. (പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഉണ്ട്. വായനക്കായി അല്ല, പ്രാക്റ്റീസ് ബുക്ക് ആയി)--Irshadpp (സംവാദം) 05:59, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത പ്രസരണം ചെയ്ത പണ്ഡിതൻ". പ്രബോധനം വാരിക. 27 July 2018. ശേഖരിച്ചത് 21 July 2020. സംഘടനാപരമായി നോക്കിയാൽ, ഒരുവേള കെ. ഉമർ മൗലവിയെ കഴിച്ചാൽ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽനിന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനിയായിരിക്കും.