വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായം


ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

നന്ദിത കെ.എസ്.തിരുത്തുക

നന്ദിത കെ.എസ്. (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയത ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുൻപ് നീക്കം ചെയ്ത ലേഖനം, നിലവിൽ ഉള്ളടക്കത്തിനു മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. 8 പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങി എന്നതിനു സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ഒരു അവലംബം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 6 അവലംബങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയതാ വിവരമൊന്നും ലഭ്യമല്ല. നിലവിൽ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള ശ്രദ്ധേയതാനയം പാലിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.-- റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:47, 15 നവംബർ 2020 (UTC)

മുൻപ് നീക്കം ചെയ്ത താൾ പഴയ നാൾവഴി അടക്കം നീക്കം ചെയ്ത കാര്യനിർവാഹകൻ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാണ് അത് നാൾ വഴിയിലുണ്ട്, അവലംബ പ്രകാരം എഴുത്തുകാരുടേ ശ്രദ്ധേയത പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതും, ഇതും, ഇതും, ഇതും പ്രകാരം പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നു. --KG (കിരൺ) 17:51, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
KG എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ നയമല്ലേ ബാധകം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയതയിലെ ഏതു നയമാണ് ബാധകം. ചലച്ചിത്രം എവിടെ ഇറങ്ങി?
 • സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി
 • ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം - കുറഞ്ഞത് 10
 • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധി:
  • 50 വർഷത്തിനു ശേഷവും പുതിയ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു
  • കൃതി ചലച്ചിത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക
  • പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി
  • രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി തടയപ്പെട്ട കൃതി
  • ഒരു സ്വതന്ത്രകക്ഷി മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം നടത്തിയ കൃതി

ഇതിൽ ഏതാണ് ബാധകം?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:02, 16 നവംബർ 2020 (UTC)

കൃതി ചലച്ചിത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക,എന്നത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ അഭിപ്രായം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കിന്നില്ലങ്കിൽ പോരെ എഴുത്തുകാരുടെ നയം നോക്കേണ്ടത്.--KG (കിരൺ) 06:35, 16 നവംബർ 2020 (UTC)
മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തെ ഒരു കവയിത്രിയായിരുന്നു നന്ദിത. എന്നാണ് ആമുഖം നൽകിയിരുന്നത്. എഴുത്തുകാരുടെ നയം പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് ശ്രദ്ധേയതാ ഫലകം കിടന്നിരുന്നതും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും. അപ്പോൾ ഒരു കവിയെപ്പറ്റി (ഇവിടെ കൃതിയുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് വ്യക്തിയെന്നനുമാനിക്കുന്നതാകും ചേർച്ച) ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:07, 16 നവംബർ 2020 (UTC)
കവി എന്നുള്ള പൊതു ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡങൾ നന്ദിതയ്ക്ക് പാലിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നേയും എന്തിനാണ് എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയത ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? www.reporter.live, www.mathrubhumi.com, dailyhunt.in, deccanchronicle.com ഇവയെല്ലാം ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്.--KG (കിരൺ) 15:14, 16 നവംബർ 2020 (UTC)
ആത്മഹത്യയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയത നേടിയ കവി എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയത ആയി! ഒപ്പം കവിത വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വതന്ത്ര ദ്വിതീയ സ്രോതസ് ലിങ്കും, അപ്പൊ ആധികാരികതയും ആയി. കവിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അവലംബങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ശ്രദ്ധേയതയെങ്കിൽ മുൻപ് മണ്ണടിഞ്ഞ കവികൾക്കൊക്കെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാമല്ലോ? എഴുത്തുകാരുടെ നയമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന്!--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:57, 17 നവംബർ 2020 (UTC)
റോജി, പലകവികൾക്കും പൊതു ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അവലംബങ്ങൾ ലഭിക്കാഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കവികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധേയതാ നയം കൊണ്ടു വന്നത്. ശ്രദ്ധേയത പാലിക്കുന്ന ഏതിനെയും പറ്റി വിക്കിയിൽ ലേഖനമുണ്ടാകാം. അതിപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണേങ്കിൽ കൂടിയും. മാതൃഭൂമിയുടെ മാത്രം സ്രോതസല്ലല്ലോ മുകളിൽ കൊടുത്തത്, റിപ്പോർട്ടറിനും, ഡെക്കാൺ ക്രോണിക്കിളിനും എന്ത് കവിത വിൽപ്പന?.--KG (കിരൺ) 14:59, 17 നവംബർ 2020 (UTC)
അപ്പോൾ ഇനം തിരിച്ചുള്ള നയത്തിനു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:43, 19 നവംബർ 2020 (UTC)
പൊതു മാനദണ്ഡം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇനം തിരിച്ചു പോയാൽ മതിയാകും, പലപ്പോഴും പൊതു മാനദണ്ഡം പാലിക്കാൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട്--KG (കിരൺ) 15:07, 19 നവംബർ 2020 (UTC)

നിരവധി സ്വതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പൊതു ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതിനാൽ ലേഖനം നിലനിർത്തണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

//എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ നയമല്ലേ ബാധകം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയതയിലെ ഏതു നയമാണ് ബാധകം.// ഈ വാദത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പൊതു ശ്രദ്ധേയത ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോരെ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ശ്രദ്ധേയതയ പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

//ആത്മഹത്യയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയത നേടിയ കവി// എന്ന് കമന്റായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാം, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ എഴുത്തുകാരിയല്ല നന്ദിത. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും എഴുത്തുകാരിയും ആ ആഹ്മഹത്യയും ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നത് ആ ശ്രദ്ധേയത "താൽക്കാലികമല്ല" എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ഇതുപോലെ വേറെയും ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിയിലുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായ വിക്ടർ ജോർജ്, റസാക്ക് കോട്ടക്കൽ, എൻഎ നസീർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിലുള്ള "വിക്കി നയപ്രകാരമുള്ള ശ്രദ്ധേയത" ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല ഇവരൊന്നും. വിക്ടർ ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ച് "മരണം"മൂലമുള്ള ശ്രദ്ധേയത എന്ന് വേണമെങ്കിലും വാദിക്കാം. എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം പൊതു ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡപ്രകാരം ശ്രദ്ധേയരാണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 04:41, 20 നവംബർ 2020 (UTC)

ആരെയും അറിയിക്കാതെ ശ്രദ്ധേയതാ ഫലകം നീക്കം ചെയ്തതിനെപ്പെറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ കാണാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:34, 21 നവംബർ 2020 (UTC)
ആരെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ അവലംബമുണ്ടെങ്കിൽ ഫലകം നീക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.
ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയത കാണിക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ലേഖനം നിലനിർത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായം.--Irshadpp (സംവാദം) 08:08, 21 നവംബർ 2020 (UTC)
ഫലകം ഇട്ട ആളെ അറിയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സംവാദതാളിൽ കുറിപ്പിടാം. അത്രയും എഴുതാൻ വയ്യെങ്കിൽ ചുരുക്കം എങ്കിലും നൽകാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുപയോക്താക്കൾ അതു കാണുമ്പോൾ നശീകരണപ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. (ഒരു ഉദാഹരണം, ഇവിടെ പക്ഷേ ചുരുക്കം എന്ന ഭാഗത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാതെ സംവദിക്കുന്നതാണ് മര്യാദ. (മര്യാദ എന്നത് ആക്ഷേപമായി തോന്നരുത്) (മറ്റൊരു ശൈലി ഇവിടെ കാണാം)--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:39, 21 നവംബർ 2020 (UTC)

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ നങ്ങൾക്കെതിരനാണ്.പണം കൊടുത്തു എഴുതിച്ച ലേഖനം ആണ് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. ഒരു പരസ്യം പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം Shahoodu (സംവാദം) 10:52, 13 നവംബർ 2020 (UTC)

ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന ഭാഗം താങ്കൾ വായിച്ചില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:09, 13 നവംബർ 2020 (UTC)
I dont have any experience in participating deletion discussions in malayalam wikipedia. But I came across this article somehow and understood that this article is against wikipedia guidelines based on my experience in english wikipedia. As per wikipedia, a person should satisfy the notabilty criteria to get a seperate article of his/her own. See WP:GNG.This person is a businessman and and is a charity activist. But that does not make hime notable. And regarding operation kubera, that event was not based on this person. It was a mass operation conducted in Kerala. Lot of people are involved there like this person. So it is not possible to make seperate article for all of them. So I strongly suggest deletion of this page.Shahoodu (സംവാദം) 17:19, 14 നവംബർ 2020 (UTC)
ലേഖനം മായ്ക്കുകയോ എന്തോ ആകാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ പരിചയം വെച്ച് ലേഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:22, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
ഈ താൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:25, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ആയാലും വേറെ ഏത് ഭാഷയിലെ വിക്കിപീഡിയ ആയാലും എല്ലായിടത്തും ഒരേ മർഗ്ഗരേഖയാണ്. മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലെ, വേറെ ഏത് ഭാഷയിലോ ആയാലും നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ ആണല്ലോ.Shahoodu (സംവാദം) 13:36, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
ശ്രദ്ധേയതയിൽ ഭാഷാവിക്കികളിലെ നയമനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും, എന്തായാലും ചർച്ച നടക്കട്ടെ.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:02, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
മലയാളം വിക്കിയിലെ ശ്രദ്ധേയത ഞാൻ വായിച്ചു. അതെനിക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വിവരിക്കാൻ അറിയില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇംഗ്ലീഅഹ് വിക്കിയുടെ സഹായം തേടിയത്. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയുടെ പേരിൽ മാത്രം ആണ് ഈ വ്യക്‌തി ലേഖനം അർഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, വിക്കി നിയമം അനുസരിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ (ഓപ്പറേഷൻ കുബേര) എന്നാക്കണം എന്നു ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു Shahoodu (സംവാദം) 17:19, 15 നവംബർ 2020 (UTC)
ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയൊഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ POV Pushing ആയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. --Irshadpp (സംവാദം) 05:46, 16 നവംബർ 2020 (UTC)
അസന്തുലിതഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സ്വതന്ത്ര അവലംബങ്ങളോടെ വ്യവസായി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:01, 17 നവംബർ 2020 (UTC)
 • നിലവിലുള്ള [1] ഈ അവസ്ഥയിൽ, ലേഖനം നിലനിൽക്കാനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടോ? അവലംബമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത് കണ്ണികളിൽ, ഏഴെണ്ണമൊഴികെയുള്ളവയൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ശ്രദ്ധേയത എടുത്തുകാട്ടാനുള്ള അവലംബങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇദ്ദേഹം നിരവധി സ്വർണ്ണക്കടകൾ തുറന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, 2012ൽ (Ambulance service launched in Elithorai to benefit rural people) എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇവ ശ്രദ്ധേയതയ്ക്ക് മതിയെങ്കിൽ, അതാവാം. //സാമൂഹ്യസേവനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി പല പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്// എന്നതിന് ഒരംവലംബം പോലും നിലവിലില്ല. ഇനിയുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ്. അതിന് ഒരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അവലംബമില്ലാത്ത അവാർഡുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിലനിർത്താം. അതൊക്കെക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവുക //മലയാളിയായ ഒരു വ്യവസായിയാണ്‌ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ[1][2][3] [4][5] സ്വർണ്ണ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ[6][7] ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ലൈഫ് വിഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം.// എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 08:46, 19 നവംബർ 2020 (UTC)
ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന ലേഖനത്തിലേക്ക് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിചേർക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഹിതം. നിലവിൽ ഈ വ്യക്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര ലേഖനം അർഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ വ്യവസായി മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല,ഈ വ്യക്‌തിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ WP:GNG പ്രകാരം ശ്രേദ്ധേയത അര്ഹിക്കുന്നമല്ല.അനേകം വ്യവസായികളിൽ ഒരാൾ മാത്രമായ ഇദ്ദേഹം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ലേഖനം അർഹിക്കുന്നില്ല.Shahoodu (സംവാദം) 12:55, 19 നവംബർ 2020 (UTC)

ജോർജ് രാജേന്ദ്രൻതിരുത്തുക

ജോർജ് രാജേന്ദ്രൻ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

at present no notability. Rahulmenon1989 (സംവാദം) 03:19, 13 നവംബർ 2020 (UTC)

ശ്രദ്ധേയതയില്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:44, 13 നവംബർ 2020 (UTC)
ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ ഇല്ല. Irshadpp (സംവാദം) 08:41, 13 നവംബർ 2020 (UTC)
മായ്ക്കുക: ശ്രദ്ധേയമല്ല. Fails GNG Shahoodu (സംവാദം) 11:09, 13 നവംബർ 2020 (UTC)

വലിയ എലിവാലൻ വാവൽതിരുത്തുക

വലിയ എലിവാലൻ വാവൽ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

യാതൊരു അവലംബവും ഇല്ലാത്ത ലേഖനം, തലക്കെട്ട് തെറ്റായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംവാദത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.-- റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:12, 12 നവംബർ 2020 (UTC)

:Greater mouse-tailed bat അകാനാണ് സാധ്യത. എലിവാലൻ നരിച്ചീർ എന്ന ഒരു പരാമർശം ഇവിടെ കാണുന്നു. --KG (കിരൺ) 15:13, 20 നവംബർ 2020 (UTC)

ധർമ്മഭടസംഘംതിരുത്തുക

ധർമ്മഭടസംഘം (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല.-- റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:00, 8 നവംബർ 2020 (UTC)

അവലംബങ്ങളും വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:29, 9 നവംബർ 2020 (UTC)
ജാതീയ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച സംഘമെന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട്. വാക്യപ്പിശകുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവലംബങ്ങൾ ചേർത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിനാൻ നിലനിർത്താമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:41, 9 നവംബർ 2020 (UTC)
ലേഖനം നിലനിർത്താവുന്നതാണ്. Malikaveedu (സംവാദം) 09:05, 10 നവംബർ 2020 (UTC)
മായ്ക്കൽ നിർദ്ദേശം വന്ന ശേഷം ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുകയും അവലംബങ്ങൾ വരുകയും ചെയ്തതിനാൽ ലേഖനം നിലനിർത്താൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.--Irshadpp (സംവാദം) 08:36, 11 നവംബർ 2020 (UTC)