ജനുവരി
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
2006
ഫെബ്രുവരി
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
2006
മാർച്ച്
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
2006
ഏപ്രിൽ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2006
മേയ്
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
2006
ജൂൺ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
2006
ജൂലൈ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2006
ഓഗസ്റ്റ്‌
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
2006
സെപ്റ്റംബർ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
2006
ഒക്ടോബർ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
2006
നവംബർ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
2006
ഡിസംബർ
ഞാ തി ചൊ ബു വ്യാ വെ
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2006
സഹസ്രാബ്ദം: 3-ആം സഹസ്രാബ്ദം
നൂറ്റാണ്ടുകൾ:
പതിറ്റാണ്ടുകൾ:
വർഷങ്ങൾ:

പ്രധാനസംഭവങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഫെബ്രുവരി

തിരുത്തുക

കേരളത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന വിശേഷദിനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • 2 തിങ്കൾ മന്നംജയന്തി.
 • 10 ചൊവ്വ ബക്രീദ്.
 • 11 ബുധൻ എരുമേലി പേട്ട തുള്ളൽ.
 • 13 വെള്ളി തിരുവാതിര
 • 14 ശനി മകരവിളക്ക്. മകരം 1
 • 20 വെള്ളി അർത്തുങ്കൽ തിരുനാൾ.
 • 24 ചൊവ്വ അതിരമ്പുഴ തിരുനാൾ.
 • 26 വ്യാഴം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം.
 • 30 തിങ്കൾ ഗാന്ധി ചരമദിനം.
 • 31 ചൊവ്വ ഹിജ്റ വർഷാരംഭം.

ഫെബ്രുവരി

തിരുത്തുക
 • 9 വ്യാഴം മുഹറം.
 • 11 ശനി തൈപ്പൂയ്യം.
 • 13 തിങ്കൾ കുംഭം 1
 • 24 വെള്ളി തിരുവില്വാമല ഏകാദശി.
 • 26 ഞായർ ശിവരാത്രി.

മാർച്ച്

തിരുത്തുക
 • 4 ശനി കുംഭഭരണി.
 • 15 ബുധൻ ഹോളി, മീനം 1
 • 1 ശനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി.
 • 6 വ്യാഴം ശ്രീരാമനവമി.
 • 9 ഞായർ ഓശാന ഞായർ.
 • 11 ചൊവ്വ മിലാഡി ഷരീഫ്.
 • 13 വ്യാഴം പെസഹവ്യാഴം.
 • 14 വെള്ളി ദുഃഖ വെള്ളി, വിഷു. അംബേദ്കർ ജയന്തി. മേടം1.
 • 16 ഈസ്റ്റർ.
 • 1 ഞായർ മേയ് ദിനം.
 • 2 തിങ്കൾ ശ്റീശങ്കരാചാര്യ ജയന്തി.
 • 7 ഞായർ തൃശൂർ പൂരം.
 • 15 തിങ്കൾ എടവം 1.
 • 6 ചൊവ്വ ശബരിമല പ്രതിഷ്ഠാദിനം.
 • 15 വ്യാഴം മിഥുനം 1.
 • 18 അയ്യങ്കാളി ചരമദിനം.
 • 3 തിങ്കൾ സെന്റ് തോമസ് ദിനം.
 • 17 തിങ്കൾ രാമായണ മാസാരംഭം. കറ്ക്കിടകം 1.
 • 24 തിങ്കൾ കർകടകവാവ്.

ഓഗസ്റ്റ്

തിരുത്തുക
 • 12 ശനി നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളം കളി.
 • 15 ചൊവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
 • 17 വ്യാഴം ചിങ്ങം 1.
 • 27 ഞായർ അത്തച്ചമയം.
 • 28 തിങ്കൾ വിനായകചതുർഥി.

സെപ്റ്റംബർ

തിരുത്തുക
 • 4 തിങ്കൾ ഒന്നാം ഓണം.
 • 5 ചൊവ്വ തിരുവോണം.
 • 6 ബുധന് അയ്യങ്കാളി ജന്മദിനം.
 • 7 വ്യാഴം ശ്റീനാരായണഗുരു ജയന്തി.
 • 8 വെള്ളി മണറ്കാട് െപരുന്നാൾ
 • 9 ശനി ആറന്മുള വള്ളംകളി.
 • 12 ചൊവ്വ ചട്ടംബിസ്വാമി ജന്മദിനം.
 • 14 വ്യാഴം ശറീകൃഷ്ണജയന്തി.
 • 17 ഞായർ കന്നി 1.
 • 18 തിങ്കൾ (കന്നി 2) നീലംപേരൂർ പടയണി .
 • 21 വ്യാഴം ശറീനാരായണഗുരു സമാധി.
 • 23 ശനി നവരാത്റി ആരംഭം.
 • 24 ഞായർ റംസാന് വ്റതാരംഭം.
 • 27 ബുധനു അമൃതാനന്ദമയീ ജന്മദിനം.
 • 30 ശനി ദുറഗാഷ്ടമി.

ഒക്ടോബർ

തിരുത്തുക
 • 1 ഞായർ മഹാനവമി.
 • 2 തിങ്കൾ ഗാന്ധിജയന്തി, വിജയദശമി.
 • 18 ബുധൻ 1182 തുലാം 1.
 • 21 ശനി ദീപാവലി.
 • 24 ചൊവ്വ റംസാൻ.
 • 1 ബുധൻ കേരളപ്പിറവി.
 • 2 വ്യാഴം പരുമലപ്പെരുന്നാൾ.
 • 12 ഞായർ മണ്ണാറശ്ശാല ആയില്യം.
 • 14 ചൊവ്വ ശിശുദിനം.
 • 17 വെള്ളി വൃശ്ചികം 1.
 • 23 വ്യാഴം ശ്രീ സത്യസായിബാബ ജയന്തി.
 • 4 തിങ്കൾ തൃക്കാർത്തിക.
 • 13 ബുധൻ വൈക്കത്തഷ്ടമി.
 • 16 ശനി ധനു 1.
 • 25 തിങ്കൾ ക്രിസ്മസ് .
 • 31 ഞായർ ബക്രീദ്.


ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് << ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് : വർഷങ്ങൾ >> ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട്
2001  • 2002  • 2003  • 2004  • 2005  • 2006  • 2007  • 2008  • 2009  • 2010  • 2011  • 2012  • 2013  • 2014  • 2015  • 2016  • 2017  • 2018  • 2019  • 2020  • 2021  • 2022  • 2023  • 2024  • 2025  • 2026  • 2027  • 2028  • 2029  • 2030  • 2031  • 2032  • 2033  • 2034  • 2035  • 2036  • 2037  • 2038  • 2039  • 2040  • 2041  • 2042  • 2043  • 2044  • 2045  • 2046  • 2047  • 2048  • 2049  • 2050  • 2051  • 2052  • 2053  • 2054  • 2055  • 2056  • 2057  • 2058  • 2059  • 2060  • 2061  • 2062  • 2063  • 2064  • 2065  • 2066  • 2067  • 2068  • 2069  • 2070  • 2071  • 2072  • 2073  • 2074  • 2075  • 2076  • 2077  • 2078  • 2079  • 2080  • 2081  • 2082  • 2083  • 2084  • 2085  • 2086  • 2087  • 2088  • 2089  • 2090  • 2091  • 2092  • 2093  • 2094  • 2095  • 2096  • 2097  • 2098  • 2099  • 2100
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=2006&oldid=3439078" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്