കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി  യുടെ ജന്മദിനമായ ഏപ്രിൽ 11 ആണ്  ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെൻറ്  മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്


ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 11 വർഷത്തിലെ 101(അധിവർഷത്തിൽ 102)-ാം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

  • 1957 - സിംഗപ്പൂരിന്‌ സ്വയംഭരണം നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ബ്രിട്ടൺ അംഗീകരിച്ചു.

ജന്മദിനങ്ങൾ

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ജന്മ ദിനം

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

രാഷ്ട്രജനനി സുരക്ഷാ ദിനം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏപ്രിൽ_11&oldid=2591703" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്