ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 2 വർഷത്തിലെ 33-ആം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് 332 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് (അധിവർഷങ്ങളിൽ 333).

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

തിരുത്തുക


മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

തിരുത്തുക

ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെബ്രുവരി_2&oldid=3068343" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്