ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂൺ 24 വർഷത്തിലെ 175(അധിവർഷത്തിൽ 176)-ാം ദിനമാണ്.വൈശാഖ് വി എസിന്റെയും പിറന്നാൾ ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ..

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

ജന്മദിനങ്ങൾ

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെ നാലാമത്തെപ്രസിഡൻറ് ആയിരുന്ന വി.വി.ഗിരി ഓർമ്മയായി (1980)

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

വൈശാഖ് വി എസിന്റെയും പിറന്നാൾ ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് .തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജനിച്ചത് .മോഡൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഹൈർസെക്കന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എംജി കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദപഠനം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ തന്റേതായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രെമിക്കുന്ന ഒരു യുവാവും കൂടെയാണ് .ഐക്യമലയാള പ്രെസ്ഥാനത്തിൽ പ്രേവര്തിക്കുന്നു നിലവിൽ ..

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൂൺ_24&oldid=2555665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്