ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 25 വർഷത്തിലെ 268 (അധിവർഷത്തിൽ 269)-ാം ദിനമാണ്.വർഷാവസാനത്തിനായി 97 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജന്മദിനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_25&oldid=2147157" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്