ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഡിസംബർ 31 വർഷത്തിലെ 365 (അധിവർഷത്തിൽ 366)-ാം ദിനമാണ്‌


ചരിത്രസംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക


ജനനംതിരുത്തുക

മരണംതിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾതിരുത്തുക

   ***  തുഞ്ചൻദിനം 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിസംബർ_31&oldid=2930935" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്