ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജനുവരി 29 വർഷത്തിലെ 29-ആം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് 336 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് (അധിവർഷങ്ങളിൽ 337).

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജനുവരി_29&oldid=3122943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്