ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂൺ 18 വർഷത്തിലെ 169 (അധിവർഷത്തിൽ 170)-ാം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

അന്താരാഷ്ടം

കേരളം

ജന്മദിനങ്ങൾ

Mananeeya Kuppalli Sitaramayya Sudarshan ( 18 June 1931 - 15 September 2012

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

അയ്യൻകാളി (28 ഓഗസ്റ്റ് 1863 - 18 ജൂൺ 1941)

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൂൺ_18&oldid=2184889" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്