ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതി പ്രകാരമുള്ള, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇരുപതാം വർഷമാണ് 2020.

ജനനങ്ങൾതിരുത്തുക

മരണങ്ങൾതിരുത്തുക

ഫെബ്രുവരിതിരുത്തുക

ഏപ്രിൽതിരുത്തുക

മെയ്തിരുത്തുക

ജൂൺതിരുത്തുക

ആഗസ്ത്തിരുത്തുക

നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾതിരുത്തുക

  • വൈദ്യശാസ്ത്രം :
  • ഭൌതികശാസ്ത്രം :
  • രസതന്ത്രം :
  • സാഹിത്യം :
  • സമാധാനം :
  • സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം :

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=2020&oldid=3447592" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്