ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഡിസംബർ 19 വർഷത്തിലെ 353 (അധിവർഷത്തിൽ 354)-ാം ദിനമാണ്‌

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജന്മവാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഇതരപ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിസംബർ_19&oldid=2922811" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്