ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 10 വർഷത്തിലെ 253 (അധിവർഷത്തിൽ 254)-ാം ദിനമാണ്

ഇതിന് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആണ് ഞാൻ ആചരിക്കുന്നത്

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_10&oldid=4069855" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്