ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 17 വർഷത്തിലെ 260 (അധിവർഷത്തിൽ 261)-ാം ദിനമാണ്.വർഷാവസാനത്തിനായി 105 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക


ജന്മദിനങ്ങൾതിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾതിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_17&oldid=1717344" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്