സെപ്റ്റംബർ

ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതിയിൽ വർഷത്തിലെ 12 മാസങ്ങളിൽ ഒമ്പതാമത്തെ മാസമാണ്‌ സെപ്റ്റംബർ

ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതിയിൽ വർഷത്തിലെ 12 മാസങ്ങളിൽ ഒമ്പതാമത്തെ മാസമാണ്‌ സെപ്റ്റംബർ. 30 ദിവസമാണ് ഈ മാസത്തിലുള്ളത്.

പ്രധാനദിവസങ്ങൾതിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 1തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 2തിരുത്തുക

 • 1666 - 10000 കെട്ടിടങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കിയ ലണ്ടനിലെ മഹാ അഗ്നിബാധ
 • 1856 - ചൈനയിലെ നാൻജിങിലെ ടിയാൻജിങ് കൂട്ടക്കൊല.
 • 1945 - വിയറ്റ്നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • 1945 - രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അവസാനം.
 • 1957 - കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ജോസഫ് മുണ്ടശേരി ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസബിൽ പാസായി.
 • 1991 – എസ്റ്റോണിയ, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ എന്നീ ബാൾട്ടിക് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അംഗീകരിച്ചു.


സെപ്റ്റംബർ 3തിരുത്തുക

 • ബി.സി.ഇ. 36 - സൈന്യാധിപൻ അഗ്രിപ്പായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒക്ടേവിയന്റെ സൈന്യം നൗളോക്കസിലെ യുദ്ധത്തിൽ‌വച്ച് പോം‌പെയുടെ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
 • 301 - നിലവിലുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായ സാൻ മരീനോ സ്ഥാപിതമായി.
 • 1260 - പാലസ്തീനിൽ ഐൻ ജലുത് യുദ്ധത്തിൽ മംലൂക്കുകൾ മംഗോളിയരെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
 • 1939 - രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം. പോളണ്ടിലേക്കുള്ള ജർമ്മനിയുടെ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന്, ഫ്രാൻസ്, യു.കെ., ന്യൂ സീലാന്റ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • 1943 - രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം: സഖ്യശക്തികൾ ആദ്യമായി ഇറ്റലിയിൽ അധിനിവേശം നടത്തി.
 • 1971 - ഖത്തർ സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി.
 • 1995 - ഇ-ബെ സ്ഥാപിതമായി


സെപ്റ്റംബർ 4തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 5തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 6തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 7തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 8തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 9തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 10തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 11തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 12തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 13തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 14തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 15തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 16തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 17തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 18തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 19തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 20തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 21തിരുത്തുക

 
എച്ച് ജി വെൽസ്


സെപ്റ്റംബർ 22തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 23തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 24തിരുത്തുക

 • 1948 - ഹോണ്ട മോട്ടോർ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായി.


സെപ്റ്റംബർ 25തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 26തിരുത്തുക


സെപ്റ്റംബർ 27തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 28തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 29തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 30തിരുത്തുക

 • 1882 - ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രം (ആപ്പിൾടൺ-എഡിസൺ ലൈറ്റ് കമ്പനി) അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോൺസിനിലെ ആപ്പിൾടൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫോക്സ് നദിയിൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • 1947 - പാകിസ്താൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ചേർന്നു.
 • 1965 - ജനറൽ സുഹാർതോ ഇൻ‍ഡോനീഷ്യയിൽ അധികാരത്തിലേറി.
 • 1993 - മഹാരാഷ്ടയിലെ ലത്തൂരിലും ഒസ്മാനാബാദിലും ഭൂകമ്പം.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ&oldid=2112109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്