ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 18 വർഷത്തിലെ 49-ആം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് 316 ദിവങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് (അധിവർഷങ്ങളിൽ 317).

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെബ്രുവരി_18&oldid=3089756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്