ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 11 വർഷത്തിലെ 254 (അധിവർഷത്തിൽ 255)-ാം ദിനമാണ്

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

1921 സെപ്റ്റംബർ 11 പ്രമുഖകവിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെപോരാടിയ സാമൂഹികപരിഷ്ക്കർത്താവും ആയിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി ഓർമ്മയായി

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_11&oldid=3776343" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്