ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 1 വർഷത്തിലെ 91(അധിവർഷത്തിൽ 92)-ാം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ


ജന്മദിനങ്ങൾ

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

  • 2007 കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ വാസ്തു ശില്പ വിദഗ്ദ്ധൻ ലാറി ബേക്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ചു.

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏപ്രിൽ_1&oldid=3946877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്